Discussion:
Pas op met "thePiano" (Hugo Van Minnebruggen).
(te oud om op te antwoorden)
unknown
2003-10-08 13:30:50 UTC
Permalink
Wel, kennelijk achtte "thePiano" (Hugo Van Minnebruggen) het nodig om de
nieuwsgroep die hij met de straat tussen de benen verliet lastig te vallen
met propaganda voor zijn "website" (blijkbaar hebben bekeerde communisten
geen last met kapitalistische uitwassen, leuk toch, die consequentie) -
daarbij dienen echter enkele dingen verduidelijkt te worden.

1. Bedrieglijke politieke achtergrond

Van Minnebruggen komt zijn hoofd eens binnen steken om snel wat meer "hits"
voor zijn "website" te "scoren", maar is bijzonder stil over zijn politiek
verleden - echter onontbeerlijk om aan gezagskritiek te doen aangaande zijn
"website". Dus, wat voor iemand is die "piano"?

"Waarom ik op 13 juni 1999 op Tiny Mast stem.", zo titelde Hugo Van
Minnebruggen een posting op 1999/05/17 in be.politics.

Bedoeld was Tiny Mast van de PVDA ("partij voor de arbeider"), de
communistische micropartij van Kris M. die in het niets blijft doorzinderen.
Van Minnebruggen had dus een duidelijk politiek credo: communisme.

Dit ging gepaard met dagelijkse ellenlange (alleen als hij aan het woord was
natuurlijk, op antwoorden had hij nooit veel te zeggen) aanvallen gericht
tegen het Vlaams Blok. Aangezien er een grens is in welke mate je het Vlaams
Blok kunt "bestrijden" (zijn doel) vanachter een computer en vanuit groepen
op Usenet, blijkt deze politieke activist zijn zwerfterrein nu te hebben
verlegd naar politics.be en houd hij er nu een site op na. Doch - wat is de
waarde van enige bijdrage op politics.be - laat staan een bijdrage van
"thePiano"? Ze is geheel nutteloos, even nutteloos als de duizenden (een
query naar "thepiano" op www.google.com [groepen] geeft meer dan 22.000
hits) anti-Vlaams Blok propaganda die deze extreem-linkse militant Hugo Van
Minnebruggen er op na hield.

De bedoeling van bovengaande was om aan te tonen dat dergelijke
exreem-linkse sujetten er een POLITIEKE AGENDA op na houden en ze dus via
leugen, list en bedrog hun doel bereicken. Scrupules spelen geen rol bij
Hugo Van Minnebruggen, zoals blijkt uit het volgende; Van Minnebruggen over
de gesprekspartner juist citeren;

"Een stukje interpretatie en/of wat toevoeging van persoonlijke
kommentaar is nooit ver weg"

Datum: 1999/12/10
Was een crosspost naar be.politics, soc.culture.belgium, nl.taal en maakte
deel uit van zijn propagandaanval tegen Bart Van Stappen, de veteranen van
deze groep zullen zich dit wel nog voor de geest kunnen halen.

Met al het bovengaande in het achterhoofd brengt "thePiano" het er dus
beroerd van af wat gezagskritiek betreft - wat valt immers te verwachten van
een PVDA-militant wanneer deze zijn muil opentrekt over het Vlaams Blok?

2. "website" zelf

De website is een doodgeboren kind om meerdere redenen. Ten eerste is het
achterliggende motief de gewoonlijke "vuile oorlog" ("met alle middelen",
cfr. Tobback) tegen het Blok waarbij de leugendoos gretig word leeg gehaald,
ten tweede heeft een dergelijke website geen "markt" in Vlaanderen. Slechts
een kleine minderheid is echt bereid om zich te spartelen door opruiende
propaganda waar links in de marge een hakenkruis doorstreept wordt.
Kennelijk weet Van Minnebruggen nog steeds niet dat fascisme en
nationaal-socialisme TEGENOVERGESTELDEN zijn en geen synoniemen, zoals
onwetende zielen wel meerdere malen veronderstellen. In feite is Van
Minnebruggen zélf eerder een fascist omdat hij waarschijnlijk de Vlaamse
eisen niet bepaald wil inwilligen, zijn credo is dus de staat (België) voor
het volk (Vlaamse eisen/Vlamingen zelf) plaatsen, waarop fascisme neerkomt.
Dit echter in de marge.

Het derde en meest storende elemant is de totale waardeloosheid van de door
Van Minnebruggen aangebracht informatie - ze is onbruikbaar om twee simpele
redenen;

1. Het is informatie gebruikt voor politieke propaganda, in dit geval
PVDA-propaganda
2. De informatie stamt voort uit onbetrouwbare en vaak hilarische "bronnen".

Aan punt 1 dient niet zoveel meer worden toegevoegd.

Punt 2 dient wat meer clarificatie. ThePiano spreekt van "bronnen", maar
wat zijn bronnen? Bronnen zijn of primaire bronnen (bv. officiële
tekstdocumenten) of secundaire bronnen (bv. naslagwerken) - wat "thePiano"
gebruikt is een flauw samenraapsel van anti-Vlaams Blok propaganda en
links-extremistische websites. Voor een werk van dergelijke controverse zijn
géén voetnoten of academische verwijzingen aanwezig, wat uitermate dubieus
overkomt, de overduidelijke politieke machinaties zelfs buiten beschouwing
gelaten.

Ter illustratie;

Onder "Kosmos, de geheime dienst van het Vlaams Blok." (www.thepiano.tk),

zijn buiten de gewoonlijke STASI-praktijken (gezichten op foto's omcirkelen
en dan snel een lijst opmaken van de namen) ook tal van FLAGRANTE leugens op
te merken.

Een kleine greep uit de leugendoos van Van Minnebruggen;

" [...] Bert Van Boghout had gedurende WO II het uniform van de Waffen $$
[sic] aangetrokken om voor zijn Groot-Dietsland aan het Oostfront te kampfen
en werd na de oorlog tot levenslang veroordeeld en verloor zijn politieke
rechten. [...] "

Het is natuurlijk gemakkelijk praten over Van Boghout aangezien hij
recentelijk is overleden, maar bovenstaande uitdrukking is onwaar, Van
Boghout trok na een politiek conflict naar het Oostfront - dit slechts in
het laatste oorlogsjaar en alhoewel dit zo gezegd wordt, is dit gegeven niet
zonder controverse zelf aangezien er niets over geweten is. Het is geheel
onjuist te veronderstellen dat "gedurende de hele oorlog" Van Boghout in een
of ander uniform gekleed geweest was. Hij was een nationalistische ideoloog,
geen soldaat.

" [...] de extremistische organisatie van Bert Eriksson, [...] "

Ook dit is een overtrokken, politiekgeïnspireerde uitlating van Van
Minnebruggen. De VMO was géén "extremistische" organisatie op zich, dit kon
ook niet aangezien er geregeld kinderen in hun rangen meeliepen. Foto's uit
mijn privé-archief kunnen ter ondersteuning getoond worden. Verder droeg de
VMO géén wapens - in tegenstelling tot de huidige "antifa"-bewegingen en hun
vandalistische zusterorganisaties. Waarvoor diende de VMO dan? Ze was
broodnodig om Vlaamsgezinden en Vlaamsgezinde bijeenkomsten van veiligheid
te voorzien, mocht iemand daaraan twijfelen dient men eens te gaan kijken
naar het Erepark van het Sint-Maartensfonds vzw, de oorspronkelijke
toegangspoort was in brand gestoken (verkoolde balken op heden nog
zichtbaar), zuur werd op het graf uitgegoten en dodenkruisen zonder twijfel
omgegooid. Ook over de aanleg van het park valt veel te zeggen; hoewel
Sint-Maartensfonds vzw het volledige recht bekwam om private grond in te
richten zoals dat past bij een pietsvolle dodenherdenking, weigerde een
meute antifa-vandalen en oud-"strijders" (van de 18-daagse veldtocht in mei
'40) elke toegang.

" [...] Dieudonné kon rekenen op financiële en logistieke steun van
oud-SS'er André Van Hecke, die na zijn veroordeling voor nazicollaboratie
tijdens de Tweede Wereldoorlog [...] "

André Van Hecke was niet bij de SS en gaf géén steun aan eender welke
organisatie. De uitlatingen van Van Minnebruggen zijn eerder niet bijster
origineel, zijn goede vrienden de antifa-vandalen misbruiken eveneens zijn
naam op andere plaatsen;

" [...] Die organisatie wordt geleid door André Van Hecke, oud SS-er en
belangrijk sponsor van het Blok. [...]"
http://www.lsp-mas.be/lsp/archief/01/205/sauwens.html

De uitlatingen van de "Linkse socialistische partij" zijn dan ook met een
grote korrel zout te nemen, net zoals de arrogante en met leugens
doorsprekte schrijfsels van "thePiano", die blijkbaar geen probleem heeft
leugens over de doden te vertellen. Nu ja, daarom is hij ook PVDA-militant.

3. Besluit

Op de klepel beschouwd - wat is het nu het doel van Van Minnebruggen? Hij
probeert het Vlaams Blok in diskrediet te brengen (aan de opeenvolgende
verkiezingsuitslagen te zien zijn zijn handelingen om daarin te slagen
bepaald inefficiënt) door het te linken aan een bepaald verleden,
meerbepaald een verleden van collaboratie met het NS-regime. Dit echter, is
zo dom als het belachelijk is aangezien geen één van de VB-kopstukken ook
maar een oorlogsverleden heeft. De weinig interessante randopmerkingen die
"thePiano" te bieden heeft zijn ook niet veel meer dan gefluister in de wind
aangezien ze niet echts iets met het Blok te maken hebben - laat staan dat
ze waar zouden zijn.

Wat "thePiano" natuurlijk 'vergeet' te vermelden is dat het Blok personen
met een collaboratieverleden op bepaalde tijdstippen uit de partij heeft
gezet, én dat ze de beruchte "holocaustwet" mee hielp goedkeuren.

De intolerantie, leugendrift en onophoudelijke drang tot desinformatie zijn
opmerkelijk bij Van Minnebruggen.

Het doel van dit bericht is niet meer of niet minder dat de argeloze lezer
te waarschuwen voor de giftige achtergrond die "thePiano" wil doen uitwaaien
in www.thepiano.tk. Voorzeer dient deze "website" met argusogen te worden
aanschouwd. Verder geef ik aan deze polemiek geen verdere reacties
aangezien, zoals reeds gezegd, het een oninteressant project in de marge is
waar slechts een minderheid in Vlaanderen écht oog voor zal hebben. De
"website" had iets kunnen worden maar door politieke leugenzucht is het een
leugenmoeras geworden. Maar dat is niets nieuws onder de zon.

Lezers dienen maar eens de oude discussies van "thePiano" op te diepen met
Bart Vanhauwaert via het google-archief, deze laatste deed opmerkelijk werk
door "thePiano"'s leugenstroom te pareren en sloeg daar ook bijzonder wel
in. Waarschijnlijk daarom ook is Van Minnebruggen gedeserteerd naar
politics.be, waar het peil lager ligt en de hersenen al lang met werkten
stopten. Alhoewel het hem daar ook niet bepaald voor de wind gaat.

Ik heb gezegd.
Moene
2003-10-08 13:49:55 UTC
Permalink
"Thos" </> schreef in bericht news:3f8411ba$0$31749$***@reader1.news.skynet.be...

knip

Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om Hugo's
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is hier in
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens zelf
niet echt.

Moene
unknown
2003-10-08 14:24:04 UTC
Permalink
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om Hugo's
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is hier in
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens zelf
niet echt.
Dag Moene,

Ik heb dat niet vermeld omdat ik daar eerlijk gezegd niets van geloof. MI is
dit een poging om geloofwaardiger over te komen: "wat ik zeg is waar want ik
heb het zelf gezien ... ". Maar dat zaakje gaan we eens uitspitten. Straks
een paar telefoontjes maken. We zien wel wat er uit de bus komt.

Wat bedoel je met "de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek"?
Moene
2003-10-08 14:33:29 UTC
Permalink
Post by unknown
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om
Hugo's
Post by unknown
Post by Moene
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is
hier in
Post by unknown
Post by Moene
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens
zelf
Post by unknown
Post by Moene
niet echt.
Dag Moene,
Ik heb dat niet vermeld omdat ik daar eerlijk gezegd niets van
geloof. MI is
Post by unknown
dit een poging om geloofwaardiger over te komen: "wat ik zeg is waar want ik
heb het zelf gezien ... ". Maar dat zaakje gaan we eens
uitspitten. Straks
Post by unknown
een paar telefoontjes maken. We zien wel wat er uit de bus komt.
Wat bedoel je met "de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische
hoek"?

Kijk eens op Google, iemand heeft hier hooguit een jaar geleden
nog een krantenbericht of zoiets gepost waarin melding was van de
veroordeling van Van Minnebruggen in één of ander proces wegens
gewelddadigheden. Waar hij precies in zat, weet ik niet, vraag het
hem eens. Zelf sprak hij van TAK, wat niet extreemrechts is, maar
het hele Leeuw van Vlaanderen-milieu in Antwerpen zal hem niet
vreemd geweest zijn.

Moene
Filip
2003-10-08 19:21:01 UTC
Permalink
Post by Moene
Post by unknown
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om
Hugo's
Post by unknown
Post by Moene
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist
uit
Post by unknown
Post by Moene
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is
hier in
Post by unknown
Post by Moene
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens
zelf
Post by unknown
Post by Moene
niet echt.
Dag Moene,
Ik heb dat niet vermeld omdat ik daar eerlijk gezegd niets van
geloof. MI is
Post by unknown
dit een poging om geloofwaardiger over te komen: "wat ik zeg is
waar want ik
Post by unknown
heb het zelf gezien ... ". Maar dat zaakje gaan we eens
uitspitten. Straks
Post by unknown
een paar telefoontjes maken. We zien wel wat er uit de bus komt.
Wat bedoel je met "de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische
hoek"?
Kijk eens op Google, iemand heeft hier hooguit een jaar geleden
nog een krantenbericht of zoiets gepost waarin melding was van de
veroordeling van Van Minnebruggen in één of ander proces wegens
gewelddadigheden. Waar hij precies in zat, weet ik niet, vraag het
hem eens. Zelf sprak hij van TAK, wat niet extreemrechts is, maar
het hele Leeuw van Vlaanderen-milieu in Antwerpen zal hem niet
vreemd geweest zijn.
Moene
thePiano moet één van de meest fanatieke Taktivisten van midden de
jaren '70 geweest zijn. Hij staat alleszins vereeuwigd in het boekje
"Kijk- en leesboek 10 jaar TAK-strijd". Dit is een 160 bladzijden
tellende publicatie over de woelige eerste 10 jaren van het TAK, met
hun ontstaangeschiedenis, de rol van de oude Flor Grammens bij de
oprichting en de latere breuk tussen Grammens en het TAK, vele foto's,
verslagen van acties en incidenten, de onenigheid tussen TAK enerzijds
en Were-Di / VMO anderzijds etc. Er wordt natuurlijk uitgebreid
aandacht geschonken aan TAK-manifestaties oa in d'Hoppe (Vloesberg),
Voeren en Schaarbeek.

Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar 1976,
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De Pauw
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere frontman
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou hebben
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens verboden
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand minder dan
Hugo Van Minnebruggen.

=== quote ===

"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte met de
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F betalen."

=== unquote ===
Visual-Hugo
2003-10-09 04:10:15 UTC
Permalink
Post by Filip
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte met de
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F."
Les extrèmes se touchent.

mvg, VH
wolf
2003-10-09 12:35:19 UTC
Permalink
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar 1976,
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De Pauw
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere frontman
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou hebben
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens verboden
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand minder dan
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte met de
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F betalen."
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen met
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?

Wolf
Moene
2003-10-09 12:49:11 UTC
Permalink
Post by wolf
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar 1976,
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De
Pauw
Post by wolf
Post by Filip
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere
frontman
Post by wolf
Post by Filip
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou
hebben
Post by wolf
Post by Filip
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens
verboden
Post by wolf
Post by Filip
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand
minder dan
Post by wolf
Post by Filip
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte met de
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F
betalen."
Post by wolf
Post by Filip
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen
met
Post by wolf
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt en
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?

Moene
omarr
2003-10-09 13:08:49 UTC
Permalink
Post by Filip
Post by wolf
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar
1976,
Post by wolf
Post by Filip
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De
Pauw
Post by wolf
Post by Filip
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere
frontman
Post by wolf
Post by Filip
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou
hebben
Post by wolf
Post by Filip
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens
verboden
Post by wolf
Post by Filip
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand
minder dan
Post by wolf
Post by Filip
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte
met de
Post by wolf
Post by Filip
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F
betalen."
Post by wolf
Post by Filip
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen
met
Post by wolf
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt en
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?
Moene
Ahh moene God heeft al zoveel zwarte zieltjes bekeerd.

omarr
Ghingis Khan
2003-10-09 13:17:01 UTC
Permalink
Post by Filip
Post by wolf
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar
1976,
Post by wolf
Post by Filip
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De
Pauw
Post by wolf
Post by Filip
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere
frontman
Post by wolf
Post by Filip
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou
hebben
Post by wolf
Post by Filip
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens
verboden
Post by wolf
Post by Filip
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand
minder dan
Post by wolf
Post by Filip
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte
met de
Post by wolf
Post by Filip
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F
betalen."
Post by wolf
Post by Filip
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen
met
Post by wolf
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt en
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?
Een bloedrode communist.
--
Ghingis Khan.
http://chinggiskhanfoundation.com/
omarr
2003-10-09 13:28:59 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Filip
Post by wolf
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar
1976,
Post by wolf
Post by Filip
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De
Pauw
Post by wolf
Post by Filip
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere
frontman
Post by wolf
Post by Filip
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou
hebben
Post by wolf
Post by Filip
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens
verboden
Post by wolf
Post by Filip
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand
minder dan
Post by wolf
Post by Filip
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte
met de
Post by wolf
Post by Filip
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F
betalen."
Post by wolf
Post by Filip
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen
met
Post by wolf
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt en
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?
Een bloedrode communist.
Wat mij al opgevallen is GK dat jij in iedereen en overal communisten ziet.
Slechte ervaring gehad met een communist ?

omarr
Ghingis Khan
2003-10-09 13:34:28 UTC
Permalink
Post by omarr
Post by Ghingis Khan
Post by Filip
Post by wolf
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar
1976,
Post by wolf
Post by Filip
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De
Pauw
Post by wolf
Post by Filip
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere
frontman
Post by wolf
Post by Filip
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou
hebben
Post by wolf
Post by Filip
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens
verboden
Post by wolf
Post by Filip
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand
minder dan
Post by wolf
Post by Filip
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte
met de
Post by wolf
Post by Filip
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F
betalen."
Post by wolf
Post by Filip
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen
met
Post by wolf
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt en
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?
Een bloedrode communist.
Wat mij al opgevallen is GK dat jij in iedereen en overal communisten ziet.
Slechte ervaring gehad met een communist ?
Vraag dat aan de rode Russen en rode Chinezen.
btw: Er zijn er anderen ook.
--
Ghingis Khan.
http://chinggiskhanfoundation.com/
omarr
2003-10-09 13:46:29 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by omarr
Post by Ghingis Khan
Post by Filip
Post by wolf
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar
1976,
Post by wolf
Post by Filip
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De
Pauw
Post by wolf
Post by Filip
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere
frontman
Post by wolf
Post by Filip
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou
hebben
Post by wolf
Post by Filip
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens
verboden
Post by wolf
Post by Filip
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand
minder dan
Post by wolf
Post by Filip
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte
met de
Post by wolf
Post by Filip
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F
betalen."
Post by wolf
Post by Filip
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen
met
Post by wolf
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt en
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?
Een bloedrode communist.
Wat mij al opgevallen is GK dat jij in iedereen en overal communisten
ziet.
Post by omarr
Slechte ervaring gehad met een communist ?
Vraag dat aan de rode Russen en rode Chinezen.
btw: Er zijn er anderen ook.
In mijn tijd maakte men ons wijs dat de gele de wereld gingen veroveren
Dat waren de chinezen natuurlijk en u spreek hier van Rode ik dacht dat de
indianen waren

omarr
Ghingis Khan
2003-10-09 14:04:43 UTC
Permalink
Post by omarr
In mijn tijd maakte men ons wijs dat de gele de wereld gingen veroveren
Dat waren de chinezen natuurlijk en u spreek hier van Rode ik dacht dat de
indianen waren
Wie weet.
In elk geval wij zijn nog maar met 3.5 miljoen, dus het kan nog een tijdje
duren
voor we terug aan de Europese poorten kloppen ;-)
--
Ghingis Khan.
http://chinggiskhanfoundation.com/
thePiano
2003-10-09 13:40:38 UTC
Permalink
Post by omarr
Post by Ghingis Khan
Een bloedrode communist.
Wat mij al opgevallen is GK dat jij in iedereen en overal communisten ziet.
Slechte ervaring gehad met een communist ?
Haha, een bloedrode nog wel :)

Ik hou het bij anti-extreemrechts en anti-Vlaams Blok. Daar hoef je
niet eens een socialist of liberaal voor tezijn: gewoon je gezond
verstand GEBRUIKEN is al voldoende ;)

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Ghingis Khan
2003-10-09 14:03:15 UTC
Permalink
Post by thePiano
Post by omarr
Post by Ghingis Khan
Een bloedrode communist.
Wat mij al opgevallen is GK dat jij in iedereen en overal communisten ziet.
Slechte ervaring gehad met een communist ?
Haha, een bloedrode nog wel :)
Ik hou het bij anti-extreemrechts en anti-Vlaams Blok. Daar hoef je
niet eens een socialist of liberaal voor tezijn: gewoon je gezond
verstand GEBRUIKEN is al voldoende ;)
Je vergeet een zinnetje:
.... gewoon je verstand GEBRUIKEN is al voldoende.
** Gebruik je gezond verstand en stem Vlaams Blok. **
--
Ghingis Khan.
http://chinggiskhanfoundation.com/

stemmen.
thePiano
2003-10-09 13:38:30 UTC
Permalink
Post by Moene
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt en
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?
Moene
Vuurwerk! :))))

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
unknown
2003-10-09 14:02:08 UTC
Permalink
Post by Moene
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt en
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?
Wel, TAK was het VMO niet in de jaren '70. Het huidige TAK is zo braaf als
een pasgeboren lammetje in mijn mening. Eigenlijk een soort "Vlaanderen
vlagt". "Voorpost" is wat mij betreft ook al braafjes geworden. Stoeltjes
opruimen na een bijeenkomst en pendeldienst opzetten. Toch alle respect voor
die jongeren die voor ons nog voor dag en dauw bezig zijn met een Treffen te
organiseren. Misschien vergelijk ik nog teveel met het oude V.M.O. en de
knokpartijen, maar de "extreemrechtste" kantjes aan de Vlaamse beweging zijn
allemaal weggevallen. Van Minnebruggen was een kleine garnaal hoor. Geen kat
die die naam nog kent blijkbaar.

Zoals gewoonlijk: much to do about nothing ...
thePiano
2003-10-09 14:38:31 UTC
Permalink
Post by unknown
Van Minnebruggen was een kleine garnaal hoor. Geen kat
die die naam nog kent blijkbaar.
Het (TAK) is dan ook wat mij betreft al bijna dertig jaar geleden.

Ik hoop dat ze mijn naam inderdaad allemaal vergeten zijn.
Post by unknown
Zoals gewoonlijk: much to do about nothing ...
Wie is er die topic gestart en om welke reden? :)

Maar blijkbaar weegt die sympathie van me voor Tiny Mast in 1999,
zwaarder dan mijn 'vlaamse periode' :)

Als je maar iemand in 1 of ander hoekje kan schoppen, worden sommigen
snel gelukkig blijkbaar. Op thePianist schoppen is makkelijker dan
inhoudelijk te weerleggen. Een veel beprefde Vlaams Blok taktiek, die
soms werkt. :P

Of zoals Karel Dillen ooit sprak: "Wie niet de geesten kan winnen,
slaat maar beter op de hoofden."

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Ghingis Khan
2003-10-09 15:44:22 UTC
Permalink
Post by thePiano
Post by unknown
Van Minnebruggen was een kleine garnaal hoor. Geen kat
die die naam nog kent blijkbaar.
Het (TAK) is dan ook wat mij betreft al bijna dertig jaar geleden.
Ik hoop dat ze mijn naam inderdaad allemaal vergeten zijn.
Vergeet jij de wereldoolog oorlog 40-45 ?

Waarom zou het TAK dan je naam moeten vergeten zijn ?

Uw oorlog, is wat mij betreft al bijna 60 jaar geleden.

Ik ken hem niet, ik was er niet bij, dus zul je er mij ook niet over horen.
Uw communistisch gedachtegoed, dat ken ik wel, dat heb ik gevoeld, ik was
erbij.

Als je een paar links wilt, die kan ik je zoals steeds met plezier leveren.
--
Ghingis Khan.
http://chinggiskhanfoundation.com/
F u s t i g a t o r
2003-10-09 20:47:38 UTC
Permalink
Post by Filip
Post by wolf
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar
1976,
Post by wolf
Post by Filip
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De
Pauw
Post by wolf
Post by Filip
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere
frontman
Post by wolf
Post by Filip
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou
hebben
Post by wolf
Post by Filip
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens
verboden
Post by wolf
Post by Filip
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand
minder dan
Post by wolf
Post by Filip
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte
met de
Post by wolf
Post by Filip
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F
betalen."
Post by wolf
Post by Filip
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen
met
Post by wolf
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt en
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?
eerste minister worden?
Post by Filip
Moene
--
Fusti
Moene
2003-10-10 06:55:52 UTC
Permalink
Post by F u s t i g a t o r
Post by Filip
Post by wolf
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het
jaar
Post by F u s t i g a t o r
Post by Filip
1976,
Post by wolf
Post by Filip
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De
Pauw
Post by wolf
Post by Filip
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere
frontman
Post by wolf
Post by Filip
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de
verboden
Post by F u s t i g a t o r
Post by Filip
Post by wolf
Post by Filip
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter
zou
Post by F u s t i g a t o r
Post by Filip
hebben
Post by wolf
Post by Filip
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens
verboden
Post by wolf
Post by Filip
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand
minder dan
Post by wolf
Post by Filip
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags
geraakte
Post by F u s t i g a t o r
Post by Filip
met de
Post by wolf
Post by Filip
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de
gemeente
Post by F u s t i g a t o r
Post by Filip
Post by wolf
Post by Filip
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F
betalen."
Post by wolf
Post by Filip
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die
stoppen
Post by F u s t i g a t o r
Post by Filip
met
Post by wolf
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Precies wat ik al van in 't begin stel ivm Van Minnebruggen.
Iemand die zo fanatiek is in een zaak, ze dan plots verbrandt
en
Post by F u s t i g a t o r
Post by Filip
zich even fanatiek in een totaal andere richting stort: wat mag je
daar in de toekomst nog van verwachten?
eerste minister worden?
Of binnen een paar jaar weer even extremistisch met iets
tegengestelds bezig zijn? "Bekeerlingen" kan je niet vertrouwen.

Moene
thePiano
2003-10-10 19:26:52 UTC
Permalink
Post by Moene
Of binnen een paar jaar weer even extremistisch met iets
tegengestelds bezig zijn? "Bekeerlingen" kan je niet vertrouwen.
Moene
Ondertussen is de bewering van Thos (Hugo Maes) dat ik nooit in de
vlaamse beweging aktief ben geweest, aldus met dit bericht weerlegd.
Ik hoop datt'm het ook gelezen heeft. Heeft er nog iemand vertrouwen
nu in de rest van zijn nonsens? :D

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Moene
2003-10-10 19:59:11 UTC
Permalink
Post by thePiano
Post by Moene
Of binnen een paar jaar weer even extremistisch met iets
tegengestelds bezig zijn? "Bekeerlingen" kan je niet
vertrouwen.
Post by thePiano
Post by Moene
Moene
Ondertussen is de bewering van Thos (Hugo Maes) dat ik nooit in de
vlaamse beweging aktief ben geweest, aldus met dit bericht
weerlegd.
Post by thePiano
Ik hoop datt'm het ook gelezen heeft. Heeft er nog iemand
vertrouwen
Post by thePiano
nu in de rest van zijn nonsens? :D
Hugo heeft me in zijn KF wegens te flitspaalgezind. Maar jou leest
hij nog en de melding dat hij gewoon Thos is zal hem vermoedelijk
met verstomming slagen. Daar kan zelfs de flash van een flitspaal
op de Leuvense Vesten niet tegen op...

Moene
uncle
2003-10-10 20:28:03 UTC
Permalink
Post by Moene
Hugo heeft me in zijn KF wegens te flitspaalgezind. Maar jou leest
hij nog en de melding dat hij gewoon Thos is zal hem vermoedelijk
met verstomming slagen. Daar kan zelfs de flash van een flitspaal
op de Leuvense Vesten niet tegen op...
Juist, Moene - ik begin je meer&meer te appreciëren :))
Enne, as ik eerlijk mag zijn: as het er echt op aankomt, leg ik liever mijn
lot in jouw (misschien wat fundamentalistische) handen dan in deze van
wispelturige Visual.
u.
Moene
2003-10-11 07:12:11 UTC
Permalink
Post by uncle
Post by Moene
Hugo heeft me in zijn KF wegens te flitspaalgezind. Maar jou
leest
Post by uncle
Post by Moene
hij nog en de melding dat hij gewoon Thos is zal hem
vermoedelijk
Post by uncle
Post by Moene
met verstomming slagen. Daar kan zelfs de flash van een
flitspaal
Post by uncle
Post by Moene
op de Leuvense Vesten niet tegen op...
Juist, Moene - ik begin je meer&meer te appreciëren :))
Enne, as ik eerlijk mag zijn: as het er echt op aankomt, leg ik liever mijn
lot in jouw (misschien wat fundamentalistische) handen dan in
deze van
Post by uncle
wispelturige Visual.
Nonkeltje, je doet me blozen...

Moene

thePiano
2003-10-09 13:37:53 UTC
Permalink
Post by wolf
Post by Filip
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte met de
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F betalen."
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen met
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Haha LOL :)

Maar het klopt wel (meestal toch) wat je zegt. 'Bekeerlingen' zijn
nadien de fanatiekste tegenstanders.

Het feit dat ik 5 1/2 jaar geleden met een allochtone vrouw ben
hertrouwd, en ik aldus de vreemdelingenhaat gedwongen werd vanuit het
andere perspectief te zien, was natuurlijk olie op mijn anti-Blok
vuurtje. Volgens de Grondbeginselen van het Vlaams Blok moeten
Oost-Europeanen oprotten (mijn vrouw komt van daar) en moet
gezinshereniging plaats vinden in het land van origine van de
allochtone partner. Dwz, dat ik dus mee moet oprotten als het VB ooit
aan de macht komt. Je zou van minder nerveus worden me dunkt.

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Ghingis Khan
2003-10-09 14:00:33 UTC
Permalink
Post by thePiano
Post by wolf
Post by Filip
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte met de
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F betalen."
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen met
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Haha LOL :)
Maar het klopt wel (meestal toch) wat je zegt. 'Bekeerlingen' zijn
nadien de fanatiekste tegenstanders.
Het feit dat ik 5 1/2 jaar geleden met een allochtone vrouw ben
hertrouwd, en ik aldus de vreemdelingenhaat gedwongen werd vanuit het
andere perspectief te zien, was natuurlijk olie op mijn anti-Blok
vuurtje. Volgens de Grondbeginselen van het Vlaams Blok moeten
Oost-Europeanen oprotten (mijn vrouw komt van daar) en moet
gezinshereniging plaats vinden in het land van origine van de
allochtone partner. Dwz, dat ik dus mee moet oprotten als het VB ooit
aan de macht komt. Je zou van minder nerveus worden me dunkt.
Ik zou mij voor veel minder nervues voelen, ik zou al de koffers
klaarstellen.

Niemand moet oprotten, aanpassen is de boodschap, integreren is de
boodschap.

Btw: Waarom ben je *daar* niet gehuwd en daar gebleven ?
--
Ghingis Khan.
http://chinggiskhanfoundation.com/
Wolf
2003-10-09 14:42:52 UTC
Permalink
Post by thePiano
Post by wolf
Post by Filip
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte met de
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F betalen."
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen met
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Haha LOL :)
Maar het klopt wel (meestal toch) wat je zegt. 'Bekeerlingen' zijn
nadien de fanatiekste tegenstanders.
Het feit dat ik 5 1/2 jaar geleden met een allochtone vrouw ben
hertrouwd, en ik aldus de vreemdelingenhaat gedwongen werd vanuit het
andere perspectief te zien, was natuurlijk olie op mijn anti-Blok
vuurtje. Volgens de Grondbeginselen van het Vlaams Blok moeten
Oost-Europeanen oprotten (mijn vrouw komt van daar) en moet
gezinshereniging plaats vinden in het land van origine van de
allochtone partner. Dwz, dat ik dus mee moet oprotten als het VB ooit
aan de macht komt. Je zou van minder nerveus worden me dunkt.
Dat dit je houding tov migratie veranderde, kan ik goed begrijpen.
Maar wat met je visie op communautaire, sociale en aanverwante
problemen in België ?

Wolf
thePiano
2003-10-09 14:59:41 UTC
Permalink
Post by Wolf
Post by thePiano
Het feit dat ik 5 1/2 jaar geleden met een allochtone vrouw ben
hertrouwd, en ik aldus de vreemdelingenhaat gedwongen werd vanuit het
andere perspectief te zien, was natuurlijk olie op mijn anti-Blok
vuurtje. Volgens de Grondbeginselen van het Vlaams Blok moeten
Oost-Europeanen oprotten (mijn vrouw komt van daar) en moet
gezinshereniging plaats vinden in het land van origine van de
allochtone partner. Dwz, dat ik dus mee moet oprotten als het VB ooit
aan de macht komt. Je zou van minder nerveus worden me dunkt.
Dat dit je houding tov migratie veranderde, kan ik goed begrijpen.
Maar wat met je visie op communautaire, sociale en aanverwante
problemen in België ?
Ik heb er wel interesse voor maar het is niet mijn stokpaardje. Ik heb
er gewoon geen tijd voor.

Als kosmopoliet, Europeaan en Antwerpenaar (graag in die volgorde)
snap ik dat gedoe over België Barst (niet meer). Dat dateert nog van
de zestiger en zeventiger jaren, toen er nog iets over was om voor te
betogen, maar dat was meer een sociale kwestie (uitbuiting van de
vlamingen door een franstalige elite - bazen tav werknemers) dan een
werkelijke Vlaams Nationalistische zaak.

Ten andere, ook het Vlaams Blok is maar pas doorgebroken toen ze haar
Vlaamse pijnpunten verlegde naar migrantenproblematiek en moslimfobie,
dit olv de rising star: Filip Dewinter.

In ethische kwestie is het Blok al helemaal een ramp. Kijk maar op m'n
website wat Volksvertegenwoordiger Alexandra Colen er allemaal over
zegt. En beweer nu niet dat Colen van geen tel is.


Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Daniel Louis
2003-10-09 18:46:09 UTC
Permalink
Post by thePiano
Post by wolf
Post by Filip
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte met de
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F betalen."
=== unquote ===
Die dekselse schobbejak ! Het is net zo met mensen die stoppen met
roken; hoe vaak worden dat niet de ergste tabak-haters van al ?
Haha LOL :)
Maar het klopt wel (meestal toch) wat je zegt. 'Bekeerlingen' zijn
nadien de fanatiekste tegenstanders.
Het feit dat ik 5 1/2 jaar geleden met een allochtone vrouw ben
hertrouwd, en ik aldus de vreemdelingenhaat gedwongen werd vanuit het
andere perspectief te zien, was natuurlijk olie op mijn anti-Blok
vuurtje. Volgens de Grondbeginselen van het Vlaams Blok moeten
Oost-Europeanen oprotten (mijn vrouw komt van daar) en moet
gezinshereniging plaats vinden in het land van origine van de
allochtone partner. Dwz, dat ik dus mee moet oprotten als het VB ooit
aan de macht komt. Je zou van minder nerveus worden me dunkt.
- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
En wat als je allochtone vrouw je laat zitten, word je dan opnieuw
roker?


Mvg, Daniel Louis
thePiano
2003-10-10 19:28:32 UTC
Permalink
Post by Daniel Louis
En wat als je allochtone vrouw je laat zitten, word je dan opnieuw
roker?
Het zou kunnen, dat is toch wat er is gebeurd met m'n eerste
(Belgische autochtone) vrouw :D

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Dennis VG / WarlocK
2003-10-10 22:36:26 UTC
Permalink
Post by thePiano
Het feit dat ik 5 1/2 jaar geleden met een allochtone vrouw ben
hertrouwd, en ik aldus de vreemdelingenhaat gedwongen werd vanuit het
andere perspectief te zien, was natuurlijk olie op mijn anti-Blok
vuurtje. Volgens de Grondbeginselen van het Vlaams Blok moeten
Oost-Europeanen oprotten (mijn vrouw komt van daar) en moet
gezinshereniging plaats vinden in het land van origine van de
allochtone partner. Dwz, dat ik dus mee moet oprotten als het VB ooit
aan de macht komt. Je zou van minder nerveus worden me dunkt.
Je zei ooit zelf dat je ging oprotten als het VB aan de macht kwam..
--
Religion Is For The Weak
http://users.pandora.be/dvg
thePiano
2003-10-09 13:20:42 UTC
Permalink
Post by Filip
Op pag. 70 gaat het over een drietal TAK-processen in het jaar 1976,
waarbij enkele kopstukken zoals voorzitter/advocaat Piet De Pauw
(8.000 F en "maar" één maand voorwaardelijk) en een andere frontman
Guido Pauwels (4 maand effectief omdat hij tijdens de verboden
TAK-betoging van 8 juni 1975 de arm van een rijkswachter zou hebben
gebroken) veroordelingen opliepen voor hun optreden tijdens verboden
betogingen in Schaarbeek. Het derde geval betreft niemand minder dan
Hugo Van Minnebruggen.
=== quote ===
"Ook Van Minnebruggen, die op 23 augustus 1975 slaags geraakte met de
Schaarbeekse politie, werd veroordeeld. Hij kreeg 3 maanden
voorwaardelijk en een geldboete van 4.000 F. Aan de gemeente
Schaarbeek moest TAK een schadevergoeding van 217.000 F betalen."
Klopt. Dat was mijn tweede veroordeling. Mijn eerste veroordeling voor
feiten van 1974, heb ik 517 frank boete gekregen wegens: "weg te lopen
van de polies".

Overigens heeft het TAK alle kosten van het proces èn de boete
betaald, en in die tijd -interesten er nog bovenop- kon je daar een
BMW voor kopen.

Drie maand voorwaardelijk hield in dat ik 5 jaar lang geen
soortgelijke feiten mocht plegen want anders moest ik effectief die
straf uitzitten. Door het feit dat dit een tweede veroordeling was,
werd die periode van voorwaardelijkheid op 10 jaar gebracht. Omwille
van privéredenen mijn schoonvader, was hoofddirecteur van de
gevangenis van Brugge) en ook in mijn beroep, kon ik een gevangenis
straf niet riskeren. En betekende die tweede veroordeling van nov 1976
(feiten van 75) ook definitief het einde van militeren.

In 1977 ben ik overal buiten gebleven, tot ik in januari 1978 terug
werd opgevist door Lode Claes van de VVP.
Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
thePiano
2003-10-09 13:13:41 UTC
Permalink
Post by Moene
Kijk eens op Google, iemand heeft hier hooguit een jaar geleden
nog een krantenbericht of zoiets gepost waarin melding was van de
veroordeling van Van Minnebruggen in één of ander proces wegens
gewelddadigheden. Waar hij precies in zat, weet ik niet, vraag het
hem eens. Zelf sprak hij van TAK, wat niet extreemrechts is, maar
het hele Leeuw van Vlaanderen-milieu in Antwerpen zal hem niet
vreemd geweest zijn.
Nee, de Leeuw van Vlaanderen (de Beest) was in die periode de
stamkroeg van Were Di en Voorpost (Karel Dillen, Roeland Raes, Luc
Vermeulen enz.). Ik ben daar in 6 jaar flamingantisme, hooguit drie
keer binnengeweest. Ik moest niks hebben van die mannen/vrouwen maar
ik frekwenteerde wel de Piet Pot in de Grote Pietpotstraat, waar
vooral het TAK kwam. Maar zoals ik al zei, ik ben geen caféloper,
nooit geweest.

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Dennis VG / WarlocK
2003-10-08 21:26:05 UTC
Permalink
Post by unknown
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om Hugo's
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is hier in
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens zelf
niet echt.
Dag Moene,
Ik heb dat niet vermeld omdat ik daar eerlijk gezegd niets van geloof. MI is
dit een poging om geloofwaardiger over te komen: "wat ik zeg is waar want ik
heb het zelf gezien ... ". Maar dat zaakje gaan we eens uitspitten. Straks
een paar telefoontjes maken. We zien wel wat er uit de bus komt.
Wat bedoel je met "de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek"?
***********************************************
Op 2002-05-02 11:35, schreef thePiano:

Ik ben zelf flamingant geweest en bij gewelddadige vlaamse betogingen,
nadien twee keer correctioneel veroordeeld geworden voor het gebruik van
geweld (1974 en '75).

thePiano

Maar het klopt wel dat ik in de zomer van 1975 (28 jaar geleden) heb
deelgenomen aan een betoging in Schaarbeek omtrent de lokettenkwestie. Een
paar agenten werden verwond en ik heb een paar maanden voorwaardelijk
gekregen. Ik was nog een kind toen (hehe lol)
************************************************

maar laat hem maar op politicsinfo.net, als hij ondertussen al weer niet
weggepest is
--
Religion Is For The Weak
http://users.pandora.be/dvg
thePiano
2003-10-09 13:09:46 UTC
Permalink
On Wed, 08 Oct 2003 21:26:05 GMT, Dennis VG / WarlocK
Post by Dennis VG / WarlocK
Post by unknown
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om Hugo's
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is hier in
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens zelf
niet echt.
Dag Moene,
Ik heb dat niet vermeld omdat ik daar eerlijk gezegd niets van geloof. MI is
dit een poging om geloofwaardiger over te komen: "wat ik zeg is waar want ik
heb het zelf gezien ... ". Maar dat zaakje gaan we eens uitspitten. Straks
een paar telefoontjes maken. We zien wel wat er uit de bus komt.
Wat bedoel je met "de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek"?
***********************************************
Ik ben zelf flamingant geweest en bij gewelddadige vlaamse betogingen,
nadien twee keer correctioneel veroordeeld geworden voor het gebruik van
geweld (1974 en '75).
thePiano
Maar het klopt wel dat ik in de zomer van 1975 (28 jaar geleden) heb
deelgenomen aan een betoging in Schaarbeek omtrent de lokettenkwestie. Een
paar agenten werden verwond en ik heb een paar maanden voorwaardelijk
gekregen. Ik was nog een kind toen (hehe lol)
************************************************
maar laat hem maar op politicsinfo.net, als hij ondertussen al weer niet
weggepest is
Ja, klopt. 1974 en 1975 ben ik telkens 1 keer opgeleid geweest nav
mijn deelname aan de verboden betogingen van het Taal Aktie Komite
(TAK) in Schaarbeek, waar burgemeester Roger Nols aparte loketten had
gemaakt voor de nederlandstalige inwoners (en ook aparte loketten voor
de vreemdelingen).

Maar ik heb geen zin om dat hier allemaal toe te lichten. Maar het is
wel nuttig om te weten van waar ik kom, want dat maakt mij ook beter
geplaatst om over de Vlaamse beweging te schrijven, als je d'r ooit
toe hebt behoord.

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Dennis VG / WarlocK
2003-10-09 20:52:19 UTC
Permalink
Post by thePiano
On Wed, 08 Oct 2003 21:26:05 GMT, Dennis VG / WarlocK
Post by Dennis VG / WarlocK
Post by unknown
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om Hugo's
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is hier in
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens zelf
niet echt.
Dag Moene,
Ik heb dat niet vermeld omdat ik daar eerlijk gezegd niets van geloof. MI is
dit een poging om geloofwaardiger over te komen: "wat ik zeg is waar want ik
heb het zelf gezien ... ". Maar dat zaakje gaan we eens uitspitten. Straks
een paar telefoontjes maken. We zien wel wat er uit de bus komt.
Wat bedoel je met "de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek"?
***********************************************
Ik ben zelf flamingant geweest en bij gewelddadige vlaamse betogingen,
nadien twee keer correctioneel veroordeeld geworden voor het gebruik van
geweld (1974 en '75).
thePiano
Maar het klopt wel dat ik in de zomer van 1975 (28 jaar geleden) heb
deelgenomen aan een betoging in Schaarbeek omtrent de lokettenkwestie. Een
paar agenten werden verwond en ik heb een paar maanden voorwaardelijk
gekregen. Ik was nog een kind toen (hehe lol)
************************************************
maar laat hem maar op politicsinfo.net, als hij ondertussen al weer niet
weggepest is
Ja, klopt. 1974 en 1975 ben ik telkens 1 keer opgeleid geweest nav
mijn deelname aan de verboden betogingen van het Taal Aktie Komite
(TAK) in Schaarbeek, waar burgemeester Roger Nols aparte loketten had
gemaakt voor de nederlandstalige inwoners (en ook aparte loketten voor
de vreemdelingen).
Maar ik heb geen zin om dat hier allemaal toe te lichten. Maar het is
wel nuttig om te weten van waar ik kom, want dat maakt mij ook beter
geplaatst om over de Vlaamse beweging te schrijven, als je d'r ooit
toe hebt behoord.
och, als je een bocht van 180 graden maakt is alles waar je ooit voor stond
niets meer waard. Veel gezond verstand zal er niet meer zijn.

Mensen die de ene moment voor dit staan en de andere moment het
tegengesteld zijn, zijn leugenaars, gekken, of weten gewoon niet wat ze
willen...
--
Religion Is For The Weak
http://users.pandora.be/dvg
thePiano
2003-10-10 19:32:21 UTC
Permalink
On Thu, 09 Oct 2003 20:52:19 GMT, Dennis VG / WarlocK
Post by Dennis VG / WarlocK
Mensen die de ene moment voor dit staan en de andere moment het
tegengesteld zijn, zijn leugenaars, gekken, of weten gewoon niet wat ze
willen...
Als jij denkt dat dat allemaal zo snel en zo simpel gaat ben je of
naief of oerdom.

Vanop de website van het Taal Aktie Komitee heb ik net dit geplukt, en
zoals je kan lezen twijfel(d)en er wel meer aan het nut van die
manifestaties in Schaarbeek in de zeventiger jaren.

TAK http://www.taalaktiekomitee.org/WAT/schaarbeek.htm

"Soms kan men zich de vraag stellen of TAK de FDF’er Nols heeft
grootgemaakt, of omgekeerd. Het is inderdaad zo dat dankzij de niet
aflatende agitatie van TAK in Schaarbeek Nols een "grote mijnheer"
werd. Maar evenzeer kan gesteld dat dankzij de racistische politiek
van Nol t.a.v. de Vlamingen in zijn gemeente, TAK berucht én beroemd
is geworden."

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Dennis VG / WarlocK
2003-10-10 22:33:46 UTC
Permalink
Post by thePiano
On Thu, 09 Oct 2003 20:52:19 GMT, Dennis VG / WarlocK
Post by Dennis VG / WarlocK
Mensen die de ene moment voor dit staan en de andere moment het
tegengesteld zijn, zijn leugenaars, gekken, of weten gewoon niet wat ze
willen...
Als jij denkt dat dat allemaal zo snel en zo simpel gaat ben je of
naief of oerdom.
Vanop de website van het Taal Aktie Komitee heb ik net dit geplukt, en
zoals je kan lezen twijfel(d)en er wel meer aan het nut van die
manifestaties in Schaarbeek in de zeventiger jaren.
<knip: geen zin om te lezen wegens geen interesse>

Het gaat me helemaal niet over TAK... het gaat over uw "gedraai"
Tenandere, als men twijfels heeft over bvb manifestaties, dan vraag ik me
af waarom men dan meedoet.
--
Religion Is For The Weak
http://users.pandora.be/dvg
thePiano
2003-10-09 12:55:55 UTC
Permalink
Post by unknown
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om Hugo's
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is hier in
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens zelf
niet echt.
Dag Moene,
Ik heb dat niet vermeld omdat ik daar eerlijk gezegd niets van geloof. MI is
dit een poging om geloofwaardiger over te komen: "wat ik zeg is waar want ik
heb het zelf gezien ... ". Maar dat zaakje gaan we eens uitspitten. Straks
een paar telefoontjes maken. We zien wel wat er uit de bus komt.
Wat bedoel je met "de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek"?
Er is niks zo eenvoudig als een telefoontoestel vast te nemen.

Het meest controleerbare is bvb dat ik lid van de partijraad en
voorzitter (afdeling Borgerhout) van de Vlaamse Volkspartij van Lode
Claes ben geweest. Over de rest heb ik het (nog) niet.

Als je wat beweert, moet je dat kunnen staven.


Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Visual-Hugo
2003-10-10 03:40:38 UTC
Permalink
Post by thePiano
Als je wat beweert, moet je dat kunnen staven.
Graag met "doorslaande" argumenten.

mvg, VH
http://vh.skynetblogs.be
F u s t i g a t o r
2003-10-10 20:58:07 UTC
Permalink
Vitae forma vocatur, "Visual-Hugo" <***@tired-of-spam.org>, die
Fri, 10 Oct 2003 03:40:38 GMT, in littera
Post by Visual-Hugo
Post by thePiano
Als je wat beweert, moet je dat kunnen staven.
Graag met "doorslaande" argumenten.
Doorgeslagen masochist!
:-)))
Post by Visual-Hugo
mvg, VH
http://vh.skynetblogs.be
--
Fusti
B***@nowhere.irule.be
2003-10-10 09:44:39 UTC
Permalink
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om Hugo's
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is hier in
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens zelf
niet echt.
Uiteraard niet, zijn allereerste post was een verhaal over hoe hij
zelf vroeger een racist was, maar na een auto-ongeluk onder de indruk
kwam van de correctheid van de andere partij (een migrant). En dat
hij daarna bekeerd is.

cu bart
--
http://www.irule.be/bvh/be/politics
wolf
2003-10-10 12:32:39 UTC
Permalink
Post by B***@nowhere.irule.be
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om Hugo's
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is hier in
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens zelf
niet echt.
Uiteraard niet, zijn allereerste post was een verhaal over hoe hij
zelf vroeger een racist was, maar na een auto-ongeluk onder de indruk
kwam van de correctheid van de andere partij (een migrant). En dat
hij daarna bekeerd is.
Oh ja, dat "Kerstverhaal" (copyright LVB) :-)))))

Wolf
thePiano
2003-10-10 23:05:24 UTC
Permalink
Post by B***@nowhere.irule.be
Post by Moene
Je vergeet het - naar mijn gevoel - belangrijkste punt om Hugo's
gedrag te kunnen begrijpen: hij is zelf een voormalig activist uit
de extreem-rechtse Vlaamsnationalistische hoek. Ook dat is hier in
het verleden al aangetoond, en hij bestrijdt het overigens zelf
niet echt.
Uiteraard niet, zijn allereerste post was een verhaal over hoe hij
zelf vroeger een racist was, maar na een auto-ongeluk onder de indruk
kwam van de correctheid van de andere partij (een migrant). En dat
hij daarna bekeerd is.
cu bart
Klopt, dat is alleszins toch een van die voorvallen die iemand kunnen
dwingen om na te denken over wat hij mee bezig is. Maar dat was maar
één gebeurtenis van de zovelen.

In de jaren zeventig heb ik zowat alles mee gemanisfesteerd wat er
door het TAK werd georganiseerd. Maar zoals je kan meelezen op hun
website, waren er wel meer die twijfel(d)en aan het nut van die
betogingen. Het heeft me wel een paar aanhoudingen gekost.

http://www.taalaktiekomitee.org/WAT/schaarbeek.htm

"Soms kan men zich de vraag stellen of TAK de FDF’er Nols heeft
grootgemaakt, of omgekeerd. Het is inderdaad zo dat dankzij de niet
aflatende agitatie van TAK in Schaarbeek Nols een "grote mijnheer"
werd. Maar evenzeer kan gesteld dat dankzij de racistische politiek
van Nol t.a.v. de Vlamingen in zijn gemeente, TAK berucht én beroemd
is geworden."

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
uncle
2003-10-10 23:31:23 UTC
Permalink
TAK berucht én beroemd is geworden."
Beroemd?
In jullie inteelt-kringetje misschien, maar nooit daarbuiten.
Berucht?
Ach, ook niet - gewoon: te verwaarlozen.
u.
De Vermetele
2003-10-08 14:32:54 UTC
Permalink
Dit bericht is mogelijk ongepast. Klik om het weer te geven.
thePiano
2003-10-09 13:04:58 UTC
Permalink
On Wed, 8 Oct 2003 16:32:54 +0200, "De Vermetele"
Post by De Vermetele
Waardeloos stukje 'onderzoeksjournalistiek'. Het getuigt van
vooringenomenheid om de man te bekladden en niks meer. Verder zijn jouw
commentaren te barok en is jouw tekst te gekunsteld.
Jeps, volgens mij is hij niet eens goed genoeg om te solliciteren bij
Kosmos, de geheime dienst van het Blok.

Laat'm maar kladden, hij maakt anderzijds goede recame. M'n website
scoort beter door dit soort interventies dan anders.

Daarvoor telde ik ongeveer 25/30 hits per dag, en eergisteren 106 en
gisteren 110. Dat Thos nog maar veel kritikeert, ik zie dat graag
gebeuren ;)


De belangrijkste rden waarom ik andere forums ben beginnen opzoeken is
omdat hier te weinig hits zijn en tweedens we na een paar jaar
allemaal uitgekeken waren op elkaar (dat gebeurt in de beste
huwelijken ;)

PB scoort gemiddeld 1000 replieken per dag, en het niveau ligt in
bepaalde rubrieken aanzienlijk hoger dan elders.

PI-forum was aanvankelijk goed, maar is een open riool verworden voor
het Vlaams Blok. PI- scoort ongeveer 350 replieken per dag.

Dit forum ongeveer 250 à 300 gemiddeld per dag.

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
De Vermetele
2003-10-09 13:55:59 UTC
Permalink
Post by thePiano
On Wed, 8 Oct 2003 16:32:54 +0200, "De Vermetele"
Post by De Vermetele
Waardeloos stukje 'onderzoeksjournalistiek'. Het getuigt van
vooringenomenheid om de man te bekladden en niks meer. Verder zijn jouw
commentaren te barok en is jouw tekst te gekunsteld.
Jeps, volgens mij is hij niet eens goed genoeg om te solliciteren bij
Kosmos, de geheime dienst van het Blok.
Laat'm maar kladden, hij maakt anderzijds goede recame. M'n website
scoort beter door dit soort interventies dan anders.
Daarvoor telde ik ongeveer 25/30 hits per dag, en eergisteren 106 en
gisteren 110. Dat Thos nog maar veel kritikeert, ik zie dat graag
gebeuren ;)
De belangrijkste rden waarom ik andere forums ben beginnen opzoeken is
omdat hier te weinig hits zijn en tweedens we na een paar jaar
allemaal uitgekeken waren op elkaar (dat gebeurt in de beste
huwelijken ;)
PB scoort gemiddeld 1000 replieken per dag, en het niveau ligt in
bepaalde rubrieken aanzienlijk hoger dan elders.
PI-forum was aanvankelijk goed, maar is een open riool verworden voor
het Vlaams Blok. PI- scoort ongeveer 350 replieken per dag.
Dit forum ongeveer 250 à 300 gemiddeld per dag.
En dan lees ik nog elke posting niet. Trouwens, gemodereerde fora zijn niks
voor mij. Ik hoef geen opperwezen dat mijn postings beoordeelt.
thePiano
2003-10-09 14:44:10 UTC
Permalink
On Thu, 9 Oct 2003 15:55:59 +0200, "De Vermetele"
Post by De Vermetele
Post by thePiano
De belangrijkste rden waarom ik andere forums ben beginnen opzoeken is
omdat hier te weinig hits zijn en tweedens we na een paar jaar
allemaal uitgekeken waren op elkaar (dat gebeurt in de beste
huwelijken ;)
PB scoort gemiddeld 1000 replieken per dag, en het niveau ligt in
bepaalde rubrieken aanzienlijk hoger dan elders.
PI-forum was aanvankelijk goed, maar is een open riool verworden voor
het Vlaams Blok. PI- scoort ongeveer 350 replieken per dag.
Dit forum ongeveer 250 à 300 gemiddeld per dag.
En dan lees ik nog elke posting niet. Trouwens, gemodereerde fora zijn niks
voor mij. Ik hoef geen opperwezen dat mijn postings beoordeelt.
Het voordeel hier, is dat je killfilters kan gebruiken, als je teveel
belaagd of gebashed wordt, kan dat wel tijdelijk een verlichting
bieden. Moderatie kan daar ook aan verhelpen.

Het probleem met moderators is dat er nogal vrij snel metaalmoeheid
optreed. Na een tijdje begint er sleet op te komen.

Op PoliticsInfo.net hebben ze dat verholpen door een rubriek te openen
"De schandpaal, het riool van dit forum", en het is ongelooflijk wat
je daar allemaal leest.

Op PB valt het mee, schelders en persoonlijke aanvallers worden snel
geband. Zoiets als die Genghis Spam hier, zou het niet lang overleven
daar.

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
De Vermetele
2003-10-09 14:54:35 UTC
Permalink
Post by thePiano
On Thu, 9 Oct 2003 15:55:59 +0200, "De Vermetele"
Post by De Vermetele
Post by thePiano
De belangrijkste rden waarom ik andere forums ben beginnen opzoeken is
omdat hier te weinig hits zijn en tweedens we na een paar jaar
allemaal uitgekeken waren op elkaar (dat gebeurt in de beste
huwelijken ;)
PB scoort gemiddeld 1000 replieken per dag, en het niveau ligt in
bepaalde rubrieken aanzienlijk hoger dan elders.
PI-forum was aanvankelijk goed, maar is een open riool verworden voor
het Vlaams Blok. PI- scoort ongeveer 350 replieken per dag.
Dit forum ongeveer 250 à 300 gemiddeld per dag.
En dan lees ik nog elke posting niet. Trouwens, gemodereerde fora zijn niks
voor mij. Ik hoef geen opperwezen dat mijn postings beoordeelt.
Het voordeel hier, is dat je killfilters kan gebruiken, als je teveel
belaagd of gebashed wordt, kan dat wel tijdelijk een verlichting
bieden. Moderatie kan daar ook aan verhelpen.
Het probleem met moderators is dat er nogal vrij snel metaalmoeheid
optreed. Na een tijdje begint er sleet op te komen.
Op PoliticsInfo.net hebben ze dat verholpen door een rubriek te openen
"De schandpaal, het riool van dit forum", en het is ongelooflijk wat
je daar allemaal leest.
Op PB valt het mee, schelders en persoonlijke aanvallers worden snel
geband. Zoiets als die Genghis Spam hier, zou het niet lang overleven
daar.
Toon Gekke Khan eens de weg naar dat riool...
thePiano
2003-10-09 15:03:50 UTC
Permalink
On Thu, 9 Oct 2003 16:54:35 +0200, "De Vermetele"
Post by De Vermetele
Post by thePiano
Op PB valt het mee, schelders en persoonlijke aanvallers worden snel
geband. Zoiets als die Genghis Spam hier, zou het niet lang overleven
daar.
Toon Gekke Khan eens de weg naar dat riool...
Moest Gekke Khan niet zo overvloedig posten, zou het allemaal nog niet
zo erg zijn. Maar die vent antwoordt bijna op alles wat en van wie
hier iets verschijnt. Als die ergens in een café zou binnenstappen,
sprak niemand tegen die man, maar hier kruipt die ineens boven op
tafel, en zit non stop te k*kken op alles wat beweegt.

Direct dumpen in de killfilter, voor lange tijd!

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Visual-Hugo
2003-10-10 03:40:07 UTC
Permalink
Post by De Vermetele
Ik hoef geen opperwezen dat mijn postings beoordeelt.
Nee, dat gebeurt trouwens al op
http://www.geocities.com/vermetelefanpage

mvg, VH
uncle
2003-10-08 15:10:00 UTC
Permalink
wat valt immers te verwachten van een PVDA-militant wanneer deze zijn
muil opentrekt over het Vlaams Blok?
Uiterst links / rechts is 1 pot onwelriekend nat.
Overigens denk ik dat TP opgeschoven is naar het democratisch centrum - wat
van ene Thos niet kan gezegd worden.
(Je epistel staat vol met spelling- en grammaticale fouten - voer voor
Fullator.)
u.
thePiano
2003-10-09 12:53:26 UTC
Permalink
Post by unknown
wat valt immers te verwachten van een PVDA-militant wanneer deze zijn
muil opentrekt over het Vlaams Blok?
Uiterst links / rechts is 1 pot onwelriekend nat.
Overigens denk ik dat TP opgeschoven is naar het democratisch centrum - wat
van ene Thos niet kan gezegd worden.
(Je epistel staat vol met spelling- en grammaticale fouten - voer voor
Fullator.)
Dat wordt snel gezegd: je bent uiterst links.

Als die uitspraak komt van het Vlaams Blok betekent 'uiterst links'
alles wat geen lidkaart heeft van de partij, of er niet op stemt. Dat
is zowat 90% van België ;)

Voor het Blok is het altijd: wie niet mèt mij is, is tegen mij. Wat
mezelf betreft citueer ik me ergens tussen sociaal-liberaal. Maar leg
dat maar eens uit aan Thos :)

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
thePiano
2003-10-09 12:50:30 UTC
Permalink
On Wed, 8 Oct 2003 15:30:50 +0200, "Thos" </> wrote:
Wel beste Thos (Hugo Maes?), je hebt er behoorlijk tijd voor
uitgetrokken om de persoon thePiano door de modder te trekken. Het
feit dat je er zelfs mijn echte naam bij vernoemd (niet dat dat niet
mag, ik ben hier niet anoniem), is voor mij een goede indicatie, dat
je mijn website ernstig neemt. En ik raad iedereen aan, om dat ook
effectief te doen.
Post by unknown
Wel, kennelijk achtte "thePiano" (Hugo Van Minnebruggen) het nodig om de
nieuwsgroep die hij met de straat tussen de benen verliet lastig te vallen
met propaganda voor zijn "website" (blijkbaar hebben bekeerde communisten
geen last met kapitalistische uitwassen, leuk toch, die consequentie) -
daarbij dienen echter enkele dingen verduidelijkt te worden.
Onzin. Ik ben aktief op een rits andere fora die meer mogelijkheden
bied zoals layout, plaatjes toevoegen enz. Dit forum lag al een tijd
plat (en ik heb niet de indruk dat het beter draait). Als alternatief
ben ik vooral op PoliticsInfo.net (PI-Forum) actief geweest en de
laatste tijd op Politics.Be (PB), waar ik tesamen zo'n 14.000
interventies heb gedaan. Dàt is je dan toch al bespaard gebleven :)))
Post by unknown
1. Bedrieglijke politieke achtergrond
Met al het bovengaande in het achterhoofd brengt "thePiano" het er dus
beroerd van af wat gezagskritiek betreft - wat valt immers te verwachten van
een PVDA-militant wanneer deze zijn muil opentrekt over het Vlaams Blok?
Onzin. Mijn geflirt met de PVDA, de Stalinistische Partij, had te
maken met de verruimingslijst, noem het een kartel tussen de PVDA en
Onafhankelijken zoals ik. Ik ben welgeteld 1 keer op een vergadering
van hen geweest, en dat was het dan. Tiny Mast is één van de moeders
die slachtoffer zijn geworden van de Dutroux periode, die zelf ook
twee kinderen verloor aan een pedofiel. Had Tiny Mast op de Liberale
of de Socialistische lijst gestaan, had ik er ook op gestemd. Mijn
stem gaat altijd naar personen en nooit naar een lijst. Maar dat is
ieder zijn voorkeur.

Ik ben al 25 jaar bij de socialistische familie en toen Patrick
Janssen uit het bedrijfsleven stapte en op 16 oktober 1999 voorzitter
werd van de SP.a, heb ik mij meteen weer een lidkaart van de SP.a
aangeschaft en tot op heden ben ik nog altijd lid (maar niet
fanatiek).

Overigens vergat je te vermelden dat ik zelf aktief flamingant ben
geweest in de jaren zeventig (tot nov. 1979). Ik ben partijraadslid ge
voorzitter geweest van Borgerhout voor de Vlaams Volkspartij van Lode
Claes. Voordien aktief in de Volksunie (zoals zovelen), en daarnaast
militant in verschillende vlaamse verenigingen, tot ik merkte dat het
racisme, islamofobie en de ethische waarden, belangrijker werden dan
het vlaams belang. Maar dat is een ander verhaal.
Post by unknown
2. "website" zelf
De website is een doodgeboren kind om meerdere redenen. Ten eerste is het
achterliggende motief de gewoonlijke "vuile oorlog" ("met alle middelen",
cfr. Tobback) tegen het Blok waarbij de leugendoos gretig word leeg gehaald,
ten tweede heeft een dergelijke website geen "markt" in Vlaanderen. Slechts
een kleine minderheid is echt bereid om zich te spartelen door opruiende
propaganda waar links in de marge een hakenkruis doorstreept wordt.
Kennelijk weet Van Minnebruggen nog steeds niet dat fascisme en
nationaal-socialisme TEGENOVERGESTELDEN zijn en geen synoniemen, zoals
onwetende zielen wel meerdere malen veronderstellen. In feite is Van
Minnebruggen zélf eerder een fascist omdat hij waarschijnlijk de Vlaamse
eisen niet bepaald wil inwilligen, zijn credo is dus de staat (België) voor
het volk (Vlaamse eisen/Vlamingen zelf) plaatsen, waarop fascisme neerkomt.
Dit echter in de marge.
De Rode Draad die van het nationaal-socialisme doorloopt over de
collaboratie tot het huidige Vlaams Blok, zal later op diezelfde
website uitvoerig aan bod komen, die website is nog voor geen 20%
afgewerkt. Voor diegenen die alles hebben gelezen kunnen zelf al
bepaalde overeenkomsten terugvinden.

Een paar voorbeelden van overeenkomsten van het gedachtegoed van de
NSDAP en het Vlaams Blok:
- homofobie
- intolerantie tav religieuze minderheden
- vreemdelingenhaat
- haat wegens andere meningen
- haat jegens socialisten en communisten (politieke gevangenen)
- conservatieve opvattingen over gezin
Post by unknown
Het derde en meest storende elemant is de totale waardeloosheid van de door
Van Minnebruggen aangebracht informatie - ze is onbruikbaar om twee simpele
redenen;
1. Het is informatie gebruikt voor politieke propaganda, in dit geval
PVDA-propaganda
Onzin. Ik heb niets met de PVDA te maken, ik ben niet eens lid want ik
ben lid van de SP.a. Doe eens een telefoontje naar het
partijsecretariaat en je zal het weten. Ik heb zelfs een kartel tussen
AEL en PVDA afgekraakt tot op het bot, en dat is me zeker in PVDA
kringen niet dankbaar afgenomen. Achteraf heb ik wel gelijk gekregen
toen bleek dat het kartel hen nog 3.000 stemmen heeft doen verliezen
ipv te doen winnen.
Post by unknown
2. De informatie stamt voort uit onbetrouwbare en vaak hilarische "bronnen".
Aan punt 1 dient niet zoveel meer worden toegevoegd.
Punt 2 dient wat meer clarificatie. ThePiano spreekt van "bronnen", maar
wat zijn bronnen? Bronnen zijn of primaire bronnen (bv. officiële
tekstdocumenten) of secundaire bronnen (bv. naslagwerken) - wat "thePiano"
gebruikt is een flauw samenraapsel van anti-Vlaams Blok propaganda en
links-extremistische websites. Voor een werk van dergelijke controverse zijn
géén voetnoten of academische verwijzingen aanwezig, wat uitermate dubieus
overkomt, de overduidelijke politieke machinaties zelfs buiten beschouwing
gelaten.
Onzin. Ik vermeld uit het Kaderblad van het Blok, uit hun officiële
uitgaven, uit hun programmateksten, hun beginselverklaring, hun
70-puntenplan, waar maar ook. Ik kan het ook niet helpen dat jij die
Blokgeschriften niet leest en niet kent.
Post by unknown
Ter illustratie;
Onder "Kosmos, de geheime dienst van het Vlaams Blok." (www.thepiano.tk),
zijn buiten de gewoonlijke STASI-praktijken (gezichten op foto's omcirkelen
en dan snel een lijst opmaken van de namen) ook tal van FLAGRANTE leugens op
te merken.
Mijn naam hier op het forum gooien en een persoonlijke aanval plaatsen
die pure laster leugens vermengd met halve waarheden zijn, dat zijn
natuurlijk géén Stasipraktijken :)

Maar goed: alle middelen zijn goed om het Vlaams Blok te bestrijden,
ik herhaal ALLE, en zolang het VB (nog) niet aan de macht is, doen we
dat met ALLE democratische middelen die er voorhanden zijn.
Post by unknown
Een kleine greep uit de leugendoos van Van Minnebruggen;
" [...] Bert Van Boghout had gedurende WO II het uniform van de Waffen $$
[sic] aangetrokken om voor zijn Groot-Dietsland aan het Oostfront te kampfen
en werd na de oorlog tot levenslang veroordeeld en verloor zijn politieke
rechten. [...] "
Het is natuurlijk gemakkelijk praten over Van Boghout aangezien hij
recentelijk is overleden, maar bovenstaande uitdrukking is onwaar, Van
Boghout trok na een politiek conflict naar het Oostfront - dit slechts in
het laatste oorlogsjaar en alhoewel dit zo gezegd wordt, is dit gegeven niet
zonder controverse zelf aangezien er niets over geweten is. Het is geheel
onjuist te veronderstellen dat "gedurende de hele oorlog" Van Boghout in een
of ander uniform gekleed geweest was. Hij was een nationalistische ideoloog,
geen soldaat.
Kan je even je bronnen vermelden, want dat doe je nooit. Er staat ook
niet dat BVB heel de oorlog aan het oostfront was, dat bak jij ervan.
Ik vind wel dat je veel onderwerpen tegelijk aanraakt en ik denk niet
dat iemand mijn zeer uitgebreide replieken gaat lezen, dus start daar
maar overal een aparte topic over op.
Post by unknown
" [...] de extremistische organisatie van Bert Eriksson, [...] "
Ook dit is een overtrokken, politiekgeïnspireerde uitlating van Van
Minnebruggen. De VMO was géén "extremistische" organisatie op zich, dit kon
ook niet aangezien er geregeld kinderen in hun rangen meeliepen.
Idem dito over de VMO. Start er een aparte topic over op, want daar
kan ik zeer goed en uitgebreid op antwoorden. Het feit dat de VMO
zowat de enige (op één na) militie is die veroordeeld werd op basis
van een wet van 1936 zegt al voldoende.
Post by unknown
" [...] Dieudonné kon rekenen op financiële en logistieke steun van
oud-SS'er André Van Hecke, die na zijn veroordeling voor nazicollaboratie
tijdens de Tweede Wereldoorlog [...] "
André Van Hecke was niet bij de SS en gaf géén steun aan eender welke
organisatie.
Bewijs dat maar eerst.
Post by unknown
3. Besluit
Op de klepel beschouwd - wat is het nu het doel van Van Minnebruggen? Hij
probeert het Vlaams Blok in diskrediet te brengen (aan de opeenvolgende
verkiezingsuitslagen te zien zijn zijn handelingen om daarin te slagen
bepaald inefficiënt) door het te linken aan een bepaald verleden,
meerbepaald een verleden van collaboratie met het NS-regime. Dit echter, is
zo dom als het belachelijk is aangezien geen één van de VB-kopstukken ook
maar een oorlogsverleden heeft. De weinig interessante randopmerkingen die
"thePiano" te bieden heeft zijn ook niet veel meer dan gefluister in de wind
aangezien ze niet echts iets met het Blok te maken hebben - laat staan dat
ze waar zouden zijn.
Klopt, want dan zouden die kopstukken van nu allemaal grijze bejaarden
moeten zijn. Maar dat was bij het oprichten van het Vlaams Blok in mei
1979 (sommige beweren een half jaar eerder maar dat is propaganda) wel
even anders. En dat kan ik ook aantonen. Maar heb nog wat geduld, de
collaboratie en de oprichting van het VB komen nog uitgebreid aan bod
op die website. Je zal nog veel moeten fulmineren op dit forum tav
mijn bescheiden persoontje :)
Post by unknown
Wat "thePiano" natuurlijk 'vergeet' te vermelden is dat het Blok personen
met een collaboratieverleden op bepaalde tijdstippen uit de partij heeft
gezet, én dat ze de beruchte "holocaustwet" mee hielp goedkeuren.
Jeps, met als bekendste figuren vice-voorzitter/senator Roeland Raes
die moest opstappen voor revisionisme, en Siegfried Verbeke -oude
bekende van het Blok- recentelijk werd veroordeeld voor negationisme.
En dat zijn er dan nog maar twee. Hou m'n website laar in het oog,
want er komt nog zwaar geschut aan.
Post by unknown
Het doel van dit bericht is niet meer of niet minder dat de argeloze lezer
te waarschuwen voor de giftige achtergrond die "thePiano" wil doen uitwaaien
in www.thepiano.tk. Voorzeer dient deze "website" met argusogen te worden
aanschouwd. Verder geef ik aan deze polemiek geen verdere reacties
aangezien, zoals reeds gezegd, het een oninteressant project in de marge is
waar slechts een minderheid in Vlaanderen écht oog voor zal hebben.
Bedankt voor je uitgebreide belangstelling voor een 'oninteressant'
project, ik kon me geen betere reclame voorstellen.

www.thepiano.tk


Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
uncle
2003-10-09 13:12:45 UTC
Permalink
Post by thePiano
Bedankt voor je uitgebreide belangstelling voor een 'oninteressant'
project, ik kon me geen betere reclame voorstellen.
www.thepiano.tk
Opmerkelijke analyse, die Thos' geraaskal compleet van de kaart veegt.
Ik ben het praktisch met elk item eens, en neem me voor je webstek
regelmatig te frequenteren.
u.
omarr
2003-10-09 13:23:59 UTC
Permalink
Post by uncle
Post by thePiano
Bedankt voor je uitgebreide belangstelling voor een 'oninteressant'
project, ik kon me geen betere reclame voorstellen.
www.thepiano.tk
Opmerkelijke analyse, die Thos' geraaskal compleet van de kaart veegt.
Ik ben het praktisch met elk item eens, en neem me voor je webstek
regelmatig te frequenteren.
u.
uncle, die man is een fenomeen. Ik had al veel horen praten over the pi
maar onverstelbaar. Buiten de bewondering die ik voor jou heb natuurlijk
:-))

omaarke (zeg vermetele)
uncle
2003-10-09 13:49:16 UTC
Permalink
Post by omarr
uncle, die man is een fenomeen. Ik had al veel horen praten over the pi
maar onverstelbaar.
Akkoord, omarr.
Anderzijds, als alle knappekoppen als thePiano en Visual-Hugo hun eigen
webstek met forum gaan oprichten, blijven hier alleen de doorsneekoppen als
uncle en omarr over - om over de dommekoppen (geen namen) maar te zwijgen
:))
u.
Ghingis Khan
2003-10-09 14:07:10 UTC
Permalink
Post by uncle
Post by omarr
uncle, die man is een fenomeen. Ik had al veel horen praten over the pi
maar onverstelbaar.
Akkoord, omarr.
Anderzijds, als alle knappekoppen als thePiano en Visual-Hugo hun eigen
webstek met forum gaan oprichten, blijven hier alleen de doorsneekoppen als
uncle en omarr over - om over de dommekoppen (geen namen) maar te zwijgen
:))
u.
Vervang *dommekoppen* door u. en we zijn er .
--
Ghingis Khan.
http://chinggiskhanfoundation.com/
F u s t i g a t o r
2003-10-09 20:47:39 UTC
Permalink
Post by uncle
Post by omarr
uncle, die man is een fenomeen. Ik had al veel horen praten over the pi
maar onverstelbaar.
Akkoord, omarr.
Anderzijds, als alle knappekoppen als thePiano en Visual-Hugo hun eigen
webstek met forum gaan oprichten, blijven hier alleen de doorsneekoppen als
uncle en omarr over - om over de dommekoppen (geen namen) maar te zwijgen
:))
Ik zal jullie allebei nog lezen, hoor!
Post by uncle
u.
--
Fusti
Visual-Hugo
2003-10-10 03:38:34 UTC
Permalink
Dit bericht is mogelijk ongepast. Klik om het weer te geven.
uncle
2003-10-10 09:21:48 UTC
Permalink
Als ik me die verdwaasde geschifte grijsbesnorde luidgestemde lelijkaard
tP van eind 1999, veel te laat en semi-bezopen
binnenwaaiende op een usenet reunie, nog goed herinner (nachtmerries
en walg vermijdende) zou ik nog liever de inmiddels gecomposteerde
Edith Piaf neuken dan dat soort verwezen uitgelebberde schrale
neurotische hangbuikvarkens. Tamino, wat vind je hier van?
Nounou, in dat kleurrijk geborsteld portret van tP - de "Who is Who" zou 1
stuk leesbaarder zijn als ie door Visual geredigeerd werd - meende ik eerst
mezelf te herkennen: lijkt me alleszins het type dat ik graag tot mijn
vriendenkring wil rekenen.
Wat Tamino hiervan vindt, is geheel irrelevant.
u.
Visual-Hugo
2003-10-10 18:24:02 UTC
Permalink
Post by uncle
Wat Tamino hiervan vindt, is geheel irrelevant.
Het was een poging tot scheldflame. Genre Tamino. Je denkt toch niet
dat ik dat *meende*? ;-)

mvg, VH
uncle
2003-10-10 18:50:54 UTC
Permalink
Je denkt toch niet dat ik dat *meende*? ;-)
Jawel, Visual, jij meent (gedurende 60 sec.) alles wat je zegt - daarom
apprecieer ik je.
u.
thePiano
2003-10-10 19:39:11 UTC
Permalink
On Fri, 10 Oct 2003 03:38:34 GMT, "Visual-Hugo"
Post by Visual-Hugo
schrale recalcitrante geobsedeerde would-be-zeloten als tP
Ik zal maar niet vragen wie dat geschreven heeft, en nog minder om
enige verduidelijking :D

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Moene
2003-10-09 18:09:58 UTC
Permalink
Post by omarr
Post by uncle
Post by thePiano
Bedankt voor je uitgebreide belangstelling voor een
'oninteressant'
Post by omarr
Post by uncle
Post by thePiano
project, ik kon me geen betere reclame voorstellen.
www.thepiano.tk
Opmerkelijke analyse, die Thos' geraaskal compleet van de
kaart veegt.
Post by omarr
Post by uncle
Ik ben het praktisch met elk item eens, en neem me voor je
webstek
Post by omarr
Post by uncle
regelmatig te frequenteren.
u.
uncle, die man is een fenomeen. Ik had al veel horen praten over the pi
maar onverstelbaar. Buiten de bewondering die ik voor jou heb
natuurlijk
Post by omarr
:-))
Van Minnebruggen heeft zijn leven opgedragen aan de strijd tegen
het Blok. Zolang hij dat met democratische middelen doet, is dat
zijn volste recht. De score die het Blok de twee laatste
verkiezingen in Antwerpen haalde is wellicht ook een beetje aan
hem te danken. :-)

Moene
thePiano
2003-10-10 19:42:12 UTC
Permalink
Post by Moene
Van Minnebruggen heeft zijn leven opgedragen aan de strijd tegen
het Blok. Zolang hij dat met democratische middelen doet, is dat
zijn volste recht. De score die het Blok de twee laatste
verkiezingen in Antwerpen haalde is wellicht ook een beetje aan
hem te danken. :-)
Mijn leven is nogal veel gezegd. Ik heb ondertussen zelf een
migrantenorganisatie opgericht (amarcord vzw), en daar heb ik bij
momenten m'n handen aan vol.

Nog twee websites van mijn hand:

amarcord vzw: http://www.amarcord.be

Georgië, parel van de Kaukasus: http://users.pandora.be/amarcord
Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Ghingis Khan
2003-10-10 20:06:22 UTC
Permalink
Post by thePiano
Georgië, parel van de Kaukasus: http://users.pandora.be/amarcord
Hoeveel % op die parel leeft er in armoede ?
--
Ghingis Khan.
http://chinggiskhanfoundation.com/
F u s t i g a t o r
2003-10-10 20:58:57 UTC
Permalink
Post by thePiano
Post by omarr
Post by uncle
Post by thePiano
Bedankt voor je uitgebreide belangstelling voor een
'oninteressant'
Post by omarr
Post by uncle
Post by thePiano
project, ik kon me geen betere reclame voorstellen.
www.thepiano.tk
Opmerkelijke analyse, die Thos' geraaskal compleet van de
kaart veegt.
Post by omarr
Post by uncle
Ik ben het praktisch met elk item eens, en neem me voor je
webstek
Post by omarr
Post by uncle
regelmatig te frequenteren.
u.
uncle, die man is een fenomeen. Ik had al veel horen praten over
the pi
Post by omarr
maar onverstelbaar. Buiten de bewondering die ik voor jou heb
natuurlijk
Post by omarr
:-))
Van Minnebruggen heeft zijn leven opgedragen aan de strijd tegen
het Blok. Zolang hij dat met democratische middelen doet, is dat
zijn volste recht. De score die het Blok de twee laatste
verkiezingen in Antwerpen haalde is wellicht ook een beetje aan
hem te danken. :-)
Snøødåård!:-)
Post by thePiano
Moene
--
Fusti
aghasee
2003-10-09 19:03:35 UTC
Permalink
"omarr" <***@pandora.be> schreef in bericht news:Pjdhb.67850$***@phobos.telenet-ops.be

Omarr heeft een nieuw idool! Na Fust, nu ook uncle.
Post by omarr
uncle, die man is een fenomeen. Ik had al veel horen praten over the
pi maar onverstelbaar. Buiten de bewondering die ik voor jou heb
natuurlijk :-))
--
Pros
-I've no desire to hang around with a bunch of upper-class delinquents, do
twenty minutes' work and then spend the rest of the day loafing about in
Paris drinking gallons of champagne and having dozens of moist, pink, highly
experienced French peasant girls galloping up and down my - hang on...-
(Blackadder)

(E-mail address is forged - reply to group please)
uncle
2003-10-09 19:32:49 UTC
Permalink
Post by aghasee
Omarr heeft een nieuw idool! Na Fust, nu ook uncle.
Ik denk niet, Pros, dat jij ooit in aanmerking zal komen om door iemand
geapprecieerd te worden - ondanks je bijeengesprokkelde signatures waarmee
je je armzalige posts op een hoger niveau wilt tillen.
En dat omarr en uncle mekaar waarderen - mag dat?
Wij hebben geen stompzinnige sigs nodig - hierbij 1 kleine collectie die de
eerstvolgende jaren moet kunnen volstaan.
u.

I Want The Drugs You're On

----------------------------------------------------------------------
Stan Brown, Oak Road Systems, Cleveland, Ohio, U.S.A. (216) 371-0043
The opinions expressed are mine. Mine alone! Nobody else is responsible for
them or even endorses them--except my cat Dexter, and he signed the power of
attorney only under my threat to cut off his Cat Chow!
From: ***@iccgcc.decnet.ab.com (Stan Brown, Oak Road Systems)

----------------------------------------------------------------------
jcpatilla ***@decuac.dec.com
Titmouse is coming, the frogs are getting flat! Please put an otter in
the old man's hat. If you haven't got an otter then a marmoset will do;
if you haven't got a marmoset, then Dog bless you!

----------------------------------------------------------------------
From: ***@natinst.com (Henry B. Velick)

The opinions expressed herein are those of absolutely everyone at National
Instruments: the management, staff, stockholders, their spouses, children,
dogs, and cats. In fact, everyone in Austin also agrees. No, make that
Texas.

----------------------------------------------------------------------
Jim Kimble, Internet: ***@bally.bally.com
Consultant: Have kernel, will travel UUCP: uunet!bally!jkimble

"ALPO is 99 cents a can. That's over SEVEN dog dollars!!"

----------------------------------------------------------------------
Jorge A. Gautier "There are always possibilities." -Mr. Spock
***@ads.com
Time flies like an arrow, fruit flies when you're having fun.

----------------------------------------------------------------------
.--------* Mike ________________________________
Michael.Marsden
| Grad. /| /| /| /| / "..never write device drivers | @
| Student / |/ | /_| /_| \ while on acid!" -MJ Dominus |
Uk.Ac.Newcastle
|__________/ |/ |/ \__/ *------------------------'

----------------------------------------------------------------------
J.Emmett Black; GE Research/K1-3C26; Schenectady, NY 12345;
***@crd.ge.com
Branches from the nearby foliage, or geological specimens, may fracture
my
skeletal structure; however, inaccurate descriptions of my physical
appearance,
heritage or personality, cannot damage my psyche.

----------------------------------------------------------------------
David Grabiner, ***@zariski.harvard.edu
"We are sorry, but the number you have dialed is imaginary."
"Please rotate your phone 90 degrees and try again."
Disclaimer: I speak for no one and no one speaks for me...


----------------------------------------------------------------------

Kelly-Erin Powers The MITRE Corporation
Unix Systems Group Burlington Road
(617) 271-2143 Bedford, MA 01730
***@mbunix.mitre.org linus!mbunix!kepowers

"Jack Shit? Yes, I know him. He lives next door."

----------------------------------------------------------------------
***@ddsw1.MCS.COM | I don't know, who's at DDSW1? |
***@ddsw1.MCS.COM!
I asked YOU who's at DDSW1! Ok, there's a guy at DDSW1, right? | Right!
Who? | Exactly! | What? | No, he's at lll-winken. | Where? | No, What!
| I don't know! | He's at gargoyle. | Who? | No, he's at DDSW1.MCS.COM!

----------------------------------------------------------------------
Om Pappa Chucka Mucka Nommo Sing Gow,
Ding Gabba Lonna Wannie Gummo Ching Pow.
Hebby Gabba Lou-a Comma Gemma Sing Gee,
Om Mamma Chucka Manna One Is Now Three.

(acquired from Ken Kopin's .sig - ***@cleveland.freenet.edu)

----------------------------------------------------------------------
Don McGregor | "I too seek the light, so long as it tastes
***@prism.cs.orst.edu| great and is not too filling."

----------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------------------------+
| Robert J. Woodhead, Biar Games / AnimEigo, Incs. ***@foretune.co.jp |
| "The Force. It surrounds us; It enfolds us; It gets us dates on Saturday |
| Nights." -- Obi Wan Kenobi, Famous Jedi Knight and Party Animal. |
+--------------------------------------------------------------------------+

----------------------------------------------------------------------
Norman Diamond ***@tkov50.enet.dec.com
If this were the company's opinion, I wouldn't be allowed to post it.
Permission is granted to feel this signature, but not to look at it.

----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
| All opinions, all mine, all that. ***@ucsbuxa.ucsb.edu |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
| 'The Lord cast Lucifer out of the Kingdom of Heaven, and |
| into the fiery pit where he was to remain damned for all |
| eternity. And for this Lucifer cursed The Lord and said, |
| "I've fallen and I can't get up!"' Ezra, ch 5, verse pi. |
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
| | ____ "Fuck _The Well of |
| Laughing Cat/Kat Strieby | "Carpe carpum" \\ / Loneliness_! Let's |
| ***@cup.portal.com | "Seize the fish" \\/ party!" |
| | -GIRLJOCK (paraphrase) |

----------------------------------------------------------------------
"Yeh, Buddy.. | ***@psl.nmsu.edu (Larry Cunningham)| _~~_
I've got your COMPUTER! | % Physical Science Laboratory | (O)(-)
Right HERE!!" | New Mexico State University | /..\
(computer THIS!) | Las Cruces, New Mexico, USA 88003 | ()
--------------------------------------------------------------------------
Disclaimer: Opinions expressed here are CORRECT, mine, and not PSLs or
NMSUs..
The first time I had sex, I was terrified. I was alone..

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Michael A. Atkinson | "Do not meddle in the affairs of wizards, for
***@nwu.edu | you are crunchy and taste good with ketchup."
** Member, Libertarian ** + All opinions expressed herein are solely +
** Party Illinois ** + those of my friend, Buck the squirrel. +

----------------------------------------------------------------------
---------------]Elisabeth Anne Riba *
***@chaos.cs.brandeis.edu[---------------

Do not meddle in the affairs | Usenet is like Tetris for people
of cats, for they are subtle | who still remember how to read.
and will piss on your computer. | So many newsgroups, so little
time..

--------------------------------------------------------------------- -
***@po.CWRU.Edu (Daniel M. Alt)
Daniel Alt Case Western Reserve University Cleveland, OH (Rotary Sig
File!)
There's no plate like chrome, there's no plate like chrome...
Anything not nailed down is mine. Anything I can pry loose is not nailed
down.
At any time, at any place, our snipers can drop you. Have a nice day.

----------------------------------------------------------------------
ERIC W. FRITZIUS (aka JUICE S. AARON) | The willow bends down
***@Ra.MsState.Edu | Touching the ground in new ways
| Plastic Bear Vomit.

----------------------------------------------------------------------
Jim Bailey ***@lexicon.com
"...that one was good, that one was good, that one was good..."
"wadd'ya doin"
"testing fuses, that one was good, that one was good..."

----------------------------------------------------------------------
(Daniel R. Sorenson Dod #1066 |If Iowa State University agreed with me )
(***@exnet.iastate.edu -- work |I'd make $90K/yr. They don't, I don't. )
(***@iastate.edu -- play |"I distinctly remember a kindergarten )
(teacher, Mrs. Zenz, telling us this. I argued with her, and she punished )
(me for speaking out. She's dead now." -- Been Feen )

----------------------------------------------------------------------
Found on a small utility knife in MIT's lab supply:
"Caution. Blade is sharp. Keep out of children."
-Darren Leigh (***@hplabsz.hpl.hp.com)

----------------------------------------------------------------------
RON BUCKMIRE, 11 Colvin Circle, Troy, NY 12180-3735.
vox:(518)-276-8910 fax:(518)-276-6920 ***@rpi.edu ***@rpitsmts.bitnet
"Sure you can get aids from a mosquito -- if you have unprotected anal sex
with one!"

----------------------------------------------------------------------
Nick Rothwell, LFCS, Edinburgh | "We know what to get *you* for
***@dcs.ed.ac.uk | Christmas: a double lobotomy and
Mentation Consultancy Services | ten rolls of rubber wallpaper."
***@cix.compulink.co.uk |

----------------------------------------------------------------------
Dani Zweig
***@netcom.com

"One of my favorite games when I was a kid was 'murder/suicide.'
Dad would show us a photo and ask us, "Is it a murder or a
suicide?" -- Colleen Doran

----------------------------------------------------------------------
||| | Rob Pinelli |" " -Marcel Marceau |
/|
/ | \ | ***@rpi.edu |"Would kids be like veal?" -Calvin & Hobbes |
\'o.O'
Atari ST| 420 North Hall | DISCLAIMER: Ha! RPI couldn't even *pay* |
=(___)=
Mega 2 | Troy, NY 12180 | me to advocate their pernicious agenda! | U

----------------------------------------------------------------------
____ Tim Pierce / "Well, there's homosexuality in all animals
\ / ***@amherst.edu / but one, and that's the pig. If it weren't
\/ (BITnet: ***@AMHERST) / for homosexuals we'd all have to live like
pigs." -- overheard at Sydney Mardi Gras
----------------------------------------------------------------------
Dani Zweig
***@netcom.com

Watership Down:
You've read the book. You've seen the movie. Now eat the stew!

----------------------------------------------------------------------

* * It's: "SPLAT - MY CAT!"
-//-//-_
+>\ --__ Slower than a speeding DATSUN 180B. Much slower.
+>/ _------__ Mortally slower, one might say. Rest in Pieces.
-\\-\\-- ***@waikato.ac.nz. Fax: 064 7 8384066
* * University of Waikato, Private Bag 3105, Hamilton,
NZ

----------------------------------------------------------------------
Mike Shapiro
***@andrew.cmu.edu
I don't live in fantasy; I only work there.

----------------------------------------------------------------------
Matt Marchese The opinions expressed here are not
Cray Research those of my employer, my wife, my church,
or
DKRZ myself...But they are the opinions of Elvis
Hamburg, Germany as revealed to me through the medium of my
pet hamster, Lee Harvey Oswald...

----------------------------------------------------------------------
if you want vanilla, you eat the icecream ***@gnu.ai.mit.edu
from around the chocolate chips. -/phi (/SIG)

----------------------------------------------------------------------
____/| Bill the Cat says "Vote Dave Barry | ***@uncvx1.bitnet alias
\ o.O| for President!" Actually, he says,| ***@uncvx1.oit.unc.edu
=(_)= "ACK! THPHTH!" but we're sure that| "I've changed my mind, Hobbes.
U he's a Dave Barry supporter. | People are scum."---Calvin

----------------------------------------------------------------------

| |
|
| David P. Mikkelson | Just when my ant farm started showing a
|
| Digital Equipment Corporation | profit, an ant bank foreclosed on it.
|
| Culver City, CA USA |
|
| |
|

----------------------------------------------------------------------
***@grace.waikato.ac.nz - Simon P Travaglia Voice: 064 7 8384008
"Hello?"
Computer Services, Waikato University, Private Bag 3105, Hamilton, New
Zealand
-- Elvis Presley is alive and writing my signatures at Waikato
University --
Disclaimer: Elvis would agree with me, but he's got dirt in his mouth.

----------------------------------------------------------------------
jack ***@karazm.math.uh.edu * All I ask of Thee, Lord
* Christ died for our sins. Dare we * Is to be a drinker and fornicator
* make his martyrdom meaningless by * An unbeliever and a sodomite
* not committing them? - Jules Feiffer * And then to die. - Claude de
Chauvigny

----------------------------------------------------------------------
Tom Menner I When you're swimming in the creek
Software Engineering Institute I And an eel bites your cheek,
Carnegie Mellon University I That's a moray!
Pittsburgh, PA I - Fabulous Furry Freak Bros.
===============

----------------------------------------------------------------------
Philip Brown | When an eel bites your thigh
Sys Admin Esquire | As you're just swimming by
The Mitre Corporation | That's a moray...
EMail: ***@mitre.org | -- unknown

----------------------------------------------------------------------
my name is mike and i'm a .sig-a-holic, i have been virtually .sig free
for ten days now, my life is so much clearer, i pledge to do my best
to never have a long .sig again.
i don't need one because i'm good enough, i'm smart enough and god darnit,
people like me. ob info: ***@lehigh.edu, mike sherman phone# 758-0207
disclaimer, we don't neeeed no steeenking disclaimer.

----------------------------------------------------------------------
Matt Rupert Bodyguard/Security Escort R&R Personal Security Service
495 Hickory Ct. #3-B Professional - Reliable (517) 789-5010 24hrs a
day

It is with deepest regrets we must inform you that you're a weenie.

----------------------------------------------------------------------
****************************************************************************
**
This .sig may not be reproduced, in whole or in part, by any means,
including but not limited to:
Mechanical reprints, electronic storage or scanning, theatrical release,
musical ballads, word of mouth, sign language, braille, pantomime,
hetero-
or asexual reproduction, genetic engineering, or inclusion in other
.sigs.

.SIG (c) 1992 Martin F. Falatic, All rights Reserved
***@mentor.cc.purdue.edu

"What? ME?!? No way!!!" - MacGyver, the birthday reunion episode
****************************************************************************
**

----------------------------------------------------------------------
Louise Penberthy | "A lot of people think 'a capella'
Dept of CSIS, Kennesaw State | means 'without clothes.'"
College, Marietta GA 30061 |
***@pravda.cc.gatech.edu | -- Barry Carl,
bass, Rockapella

----------------------------------------------------------------------
In no event will I be liable for any damages, including any lost profits,
lost savings, draughts, floods, or other incidental or consequential
damages arising out of the use or inability to use this text. Some states
do not allow the exclusion of liability for incidental or consequential
damages, but heck with them. Check local listings. Void where prohibited.
E Pluribus Unum. Be excellent to each other. Party on.
***@MACALSTR.EDU

----------------------------------------------------------------------
** Dan Caugherty -- C.S. Dept., Rensselaer Polytechnic Institute
**
** ".Sig, .sig a .sog, .sig out loud, ||----- ***@cs.rpi.edu -------
**
** .sig out .strog ." -- || [ paste statndard disclaimer
**
** Karen Carpenter with a head cold || here.. ]
**

----------------------------------------------------------------------
Jeffrey (George bush) Ooi | Tried a Big Sadist from McWhitehouse?
Latrobe University | Two Hussien patties special scud,patriots
Australia | sleeze, toma-hawks, inside a sesame seed bomb

----------------------------------------------------------------------
***@eno.wpd.sgi.com C J Silverio/Brahms Gang/Berkeley CA 94720
"Ted is a sick human being. We shouldn't hate him, we shouldn't make fun
of him, we shouldn't treat him as a pariah or a net.idiot--above all, we
shouldn't flame him. We should reach out to him as a brother, with love
and compassion, and operate on his brain." -- Gene Ward Smith

----------------------------------------------------------------------
__ | The post you have just read is real, but it could
\\/ | have been avoided. Inbreeding is every-one's
Elf Sternberg | problem. Contact your local Mormon church to be
***@halcyon.com | sure you aren't marrying a close relative.

----------------------------------------------------------------------
sig's are neat|John Grossi|***@wpi.wpi.edu |MFE '95 Worcester Polytech |
sig's are fun |___________|___________________|Life sucks, then you move |
sig's tell where to flame someone |to Cleveland!|-------------|

----------------------------------------------------------------------
#ifdef TRUE | Fuzzy Fox ***@netcom.com
#define TRUE 0 | a.k.a. David DeSimone ***@cleveland.freenet.edu
#define FALSE 1 |
#endif | "911 Emergency Rescue Service - Can you hold, please?"

----------------------------------------------------------------------
If you repeat things often enough, they become
true.
Phil Jansen If you repeat things often enough, they become
true.
***@tekig5.pen.tek.com If you repeat things often enough, they become
true.

----------------------------------------------------------------------
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Feel the urge to put excessively cute little quotes into your .sig?
JUST SAY NO!
If you or one of your friends is frequently plagued by this tendency,
Help IS available, even for those with multi-page .sigs. Personal and
group therapy are also available on an out-patient basis. Ask me how.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

---------------------------------------------------------------------
Jamie Orzechowski
RipNET Internet System Administrator

Tel.: (613)342-3946 ext 293
Tel.: (800)267-4434 ext 293
Fax.: (613)342-8672
Page.: (613)341-0883
EMail.: mailto:***@recorder.ca
Web.: http://www.moonchilli.com

"If you choke a smurf, what color does it turn?"

----------------------------------------------------------------------

The Joys of Computers

----------------------------------------------------------------------
"You don't *run* programs on Ultrix." - Mark Moraes
"Right, you chase them." - Rayan Zachariassen
***@hawkwind.utcs.toronto.edu ...!{utgpu,utzoo,watmath}!utgpu!cks

----------------------------------------------------------------------
"VMS is a text-only adventure game. If you win you can use unix." -
w.davidson
David Brower: {amdahl, cpsc6a, mtxinu, sun}!rtech!daveb ***@ingres.com

----------------------------------------------------------------------
David Weingart ***@ic.sunysb.edu
The opinions expressed here aren't even mine...
To err is human...to really foul up requires the root password.

----------------------------------------------------------------------
``Read my MIPS -- no new VAXes!!'' -- George Bush after sniffing freon
Disclaimer: I speak for myself, except as noted.
UUCP: ...!uunet!dsd.es.com!rthomson Rich Thomson
ARPA: ***@dsd.es.com PEXt Programmer

----------------------------------------------------------------------

About MS-DOS: "... an OS originally designed for a microprocessor that
modern kitchen appliances would sneer at...."
- Dave Trowbridge, _Computer Technology Review_, Aug 90

iwblsys\
***@ttardis uunet!rel.mi.org!cfctech!ttardis!rlw
sharkey.cc.umich.edu/
----------------------------------------------------------------------
Roland J. Schemers III Systems/Network Manager
***@vela.acs.oakland.edu (Ultrix) Oakland University
***@argo.acs.oakland.edu (VMS) Rochester, MI 48309-4401
You can tune a piano, but you can't tuna VMS! (313)-370-4323

----------------------------------------------------------------------
System Administrator Po.. Ed ***@sequent.UUCP (1275)}


I think I've got the hang of it now .... :w :q :wq :wq! ^d X exit
X Q :quitbye CtrlAltDel ~~q :~q logout save/quit :!QUIT ^[zz
^[ZZ ZZZZ ^H ^@ ^L ^[c ^# ^E ^X ^I ^T ? help helpquit ^D ^d
^C ^c helpexit ?Quit ?q ^Kx /QY sync;halt KA9AHQ ***@sequent.com
----------------------------------------------------------------------
"Read the OSI protocol specifications? | Henry Spencer @ U of Toronto
Zoology
I can't even *lift* them!" | ***@zoo.toronto.edu utzoo!henry

----------------------------------------------------------------------
Steve Lamont, SciViGuy -- (408) 646-2572 -- a guest at network.ucsd.edu
--
NPS Confuser Center / Code 51 / Naval Postgraduate School / Monterey, CA
93943
"Unix is not a "A-ha" experience, it is more of a "holy-shit" experience."
- Colin McFadyen in alt.folklore.computers

----------------------------------------------------------------------
Jim Duncan (***@math.psu.edu) Penn State Math Dept Systems Administrator
"[A computer is] like an Old Testament god, with a lot of rules and no
mercy."
Joseph Campbell

----------------------------------------------------------------------
"We're thinking about upgrading from | Henry Spencer @ U of Toronto
Zoology
"SunOS 4.1.1 to SunOS 3.5." | ***@zoo.toronto.edu
utzoo!henry

----------------------------------------------------------------------
This program posts news to billions of machines throughout the galaxy. Your
message will cost the net enough to bankrupt your entire planet. As a
result
your species will be sold into slavery. Be sure you know what you are
doing.
Are you absolutely sure you want to do this? [ny] y

***@rodan.acs.syr.edu (Rich Holmes)
----------------------------------------------------------------------
Ranjan Bagchi | cd /tmp; while (1)
***@eecs.umich.edu | mkdir spam; cd spam
| end

----------------------------------------------------------------------
Frank A. Lonigro (***@bbn.com, ...!harvard!bbn!franco)

Bolt Beranek and Newman, Inc., 10 Moulton St., Cambridge, Mass. 02138

"e, s, s, s, n, e, e, nw, get chest, se, n, d" - Sound familiar??????

----------------------------------------------------------------------
Tom Swiss/***@wam.umd.edu | "Born to die" | Keep your laws off my brain!
"What's so funny 'bout peace, love and understanding?" - Nick Lowe
"There are two major products that come out of Berkeley: LSD and UNIX.
We don't believe this to be a coincidence."
-- Jeremy S. Anderson

----------------------------------------------------------------------
***@gss.com Tim N Roberts, CCP Graphic Software Systems

Beaverton, OR

F U cn rd dis U mst uz Unix.

----------------------------------------------------------------------
Chris Herborth ***@rose.waterloo.edu
3B Hons English RPW ***@lotus.waterloo.edu
Disclaimer: This is your brain: "*" This is your brain on USENET: "."...

----------------------------------------------------------------------
Programming graphics in X is like | Henry Spencer @ U of Toronto
Zoology
finding sqrt(pi) using Roman numerals. | ***@zoo.toronto.edu
utzoo!henry
----------------------------------------------------------------------
---Jilara the Exile (motcsd!fsdcupt!***@apple.com) (I hope.)
"Strange as it may seem, my life is based on a true story ."
---Ashleigh Brilliant

alternate mail path: jane%***@urbana.mcd.mot.com
My email went to Urbana, but all I got was this stupid router!

----------------------------------------------------------------------
David A. Honig

: You are in a dark room with a compiler, emacs, an internet connection,
: and a thermos of coffee.
: Your move ?

----------------------------------------------------------------------
Gehri Grimaud ***@cc.usu.edu
Utah State University ***@usu.bitnet
Office of Computer Services

"Friends don't let friends do MS-DOS"

----------------------------------------------------------------------
Michael Meissner email: ***@osf.org phone: 617-621-8861
Open Software Foundation, 11 Cambridge Center, Cambridge, MA, 02142

You are in a twisty little passage of standards, all conflicting.

----------------------------------------------------------------------

"3 reasons why we can't make wiz in RL: ** Rich "Wichart" Chappell
1) We don't do enough killing. ** ***@warhol.art.umich.edu
2) There are too damn many quests! ** ***@aal.itd.umich.edu
3) The god doesn't sign on anymore. ** ***@ub.cc.umich.edu

----------------------------------------------------------------------
Laird P. Broadfield ***@crash.cts.com ...{ucsd, nosc}!crash!lairdb
Hi! I'm a shareware signature! Send $5 if you use me, send $10 for manual!

----------------------------------------------------------------------
Simon "I'm getting fed up with sorting out other peoples' problems" Oke
(***@essex.ac.uk)
--
This signature is copyright 12/6/1992 Simon Oke. All rights reserved. If you
like it and keep a copy for your own use, you owe me $20. Please pass it on
to your friends with all documentation. Email ***@essex.ac.uk.

----------------------------------------------------------------------------
If some unemployed punk in New Jersey can |***@ucsu.colorado.edu
get a cassette to make love to Elle McPherson |
for $19.95 this virtual reality stuff is going |No matter where you go,
to make crack look like Sanka. - Dennis Miller|there you are."-Buckaroo
Banzai

----------------------------------------------------------------------
Ulf Lagerstedt "When the grammar checker identifies an
error,
Communicator C3Consult it suggests a correction and can even makes
Uppsala, Sweden some changes for you."
***@c3consult.comm.se Microsoft Word for Windows 2.0 User's Guide.

----------------------------------------------------------------------
Tom Limoncelli -- ***@pilot.njin.net
"So, these three strings walk into a bar. The bartender says,
'Hey, we don't serve Brad Templeton here'. So the first string..."
----------------------------------------------------------------------
Palmer T. Davis ___
(***@po.cwru.edu) \X/ cthread. cthread_fork(). Fork, thread, fork!

----------------------------------------------------------------------
This is not an official statement of The Hewlett-Packard Company. No war-
ranty is expressed or implied. The information included herein is not to be
construed as a committment on HP's part. Save a tree - disband an ISO
working
group today.

Jason Zions The Hewlett-Packard Company
Colorado Networks Division 3404 E. Harmony Road
Mail Stop 102 Ft. Collins, CO 80525 USA
***@cnd.hp.com (303) 229-3800

----------------------------------------------------------------------
Mark H. Anbinder ***@baka.ithaca.ny.us
BAKA Computers, Inc. QuickMail QM-QM 607-257-2614
200 Pleasant Grove Road Phax 607-257-2657
Ithaca, NY 14850 Phone 607-257-2070

Q: How many tech support people does it take to change a light bulb?

A: We have an exact copy of the light bulb here and it seems to be
working fine. Can you tell me what kind of system you have? Okay,
just exactly how dark is it? Okay. There could be four or five
things wrong. Have you tried the light switch?

----------------------------------------------------------------------
"The best accelerator available for a Mac is one that causes it to go
at 9.8 m/s2."

"Scott S. Morrison" (morrison+***@cmu.edu)

----------------------------------------------------------------------
Tim Scoff
***@nb.net
(http://www.nb.net/~casper/)

The box said, Win95 or better required....so I used a Mac!

----------------------------------------------------------------------
m/lamber45\100(egr|pilot)\.msu\.edu/ and print <<MHM16x20
David Lee Lambert -- Just another perl hacker
webstuph at http://web.egr.msu.edu/~lamber45
MHM16x20

E-mail: lmert at c3net.net

I am a hacker, part of an open society sworn to create and study,
but never destroy. We know the truth about operating systems. In the
end, there can be only one. May it be GNU/Linux, the OpenSource OS

----------------------------------------------------------------------
James Walden, MD6 OR Postmaster |
Intel MD6 Engineering Computing | "Sendmail is the sort of tool that gave
JF1-22, 1st floor, pole H-16 | UNIX its bad reputation."
(503) 712-1433 | -- _System Performance Tuning_

----------------------------------------------------------------------
Wei-Hwa Huang, ***@ugcs.caltech.edu, http://www.ugcs.caltech.edu/~whuang/
C is for Cookies. Perl is even better for Cookies.

----------------------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------------------+
| Bob Taylor Email: ***@inreach.com |
|---------------------------------------------------------------|
| Like the ad says, at 300 dpi you can tell she's wearing a |
| swimsuit. At 600 dpi you can tell it's wet. At 1200 dpi you |
| can tell it's painted on. I suppose at 2400 dpi you can tell |
| if the paint is giving her a rash. (So says Joshua R. Poulson)|
+---------------------------------------------------------------+

----------------------------------------------------------------------
Maddi Hausmann {pacbell sun apple ubvax mips>}!tandem!hausmann_maddi
Tandem Computers, Inc. Cupertino, CA 95014 408/285-0864

Our stock might crash but our systems don't!
A fault-tolerant computer company can recover from my opinions.

---------------------------------------------------------------------
%! Jon Monsarrat ***@cs.brown.edu Brown University %! Obfuscated
PostScript
0 0 moveto 15 setlinewidth(qlllll-??LHHL??llH?hH7t,7olCAHH@)1
setlinejoin{dup
10 mul rotate 80 lt{50 0 rlineto}{50 0 rmoveto}ifelse}forall stroke showpage

----------------------------------------------------------------------
Lydia Leong, CSE '94 | C code. C code run. Run code run... please!
***@eniac.seas.upenn.edu | Backup not found: (A)bort (R)etry (P)anic
***@imsasun.imsa.edu | "man reboot" (-n option): Avoids the sync(1). It
***@csa.bu.edu | can be used if a disk or the processor is on
fire.

----------------------------------------------------------------------
/* ***@world.std.com (192.74.137.5) */ /* Joseph H. Allen
*/
int
a[1817];main(z,p,q,r){for(p=80;q+p-80;p-=2*a[p])for(z=9;z--;)q=3&(r=time(0)
+r*57)/7,q=q?q-1?q-2?1-p%79?-1:0:p%79-77?1:0:p<1659?79:0:p>158?-79:0,q?!a[p+
q*2
]?a[p+=a[p+=q]=q]=q:0:0;for(;q++-1817;)printf(q%79?"%c":"%c\n","
#"[!a[q-1]]);}

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Keith Barr | A tip from a UNIX guru-- | Aerospace Engineer
-----------------------| in a friends .cshrc file
|-------------------------

Commercial Pilot/Inst. | add the following line: |***@tramp.colorado.edu
Single & Multi/IGI | alias cd 'rm -rf' |***@ncar.ucar.edu

----------------------------------------------------------------------
/ / ***@cleveland.freenet.edu.Huey Lewis and the News
/ / Upgrading your Mcintrash or Impotent Business
\ \/ / Machine? Don't bother. Upgrade to an Amiga.
\ \/Amiga-"We Make Computers for the Masses, Not the Classes."

---------------------------------------------------------------------
Tony Quirke, Wellington, New Zealand. ***@kosmos.wcc.govt.nz
"Usenet is like a herd of performing elephants with diarrhea -- massive,
difficult to redirect, awe-inspiring, entertaining, and a source of mind-
boggling amounts of excrement when you least expect it."--gene spafford,1992

---------------------------------------------------------------------
Jurgen Botz, ***@mtholyoke.edu | Vending machines SHOULD respond to a
[finger]
South Hadley, MA, USA | request with a list of all items
currently
--Unix is dead, long live Unix-- | available for purchase... -RFC1288

---------------------------------------------------------------------
Daniel F. Boyd -- ***@cs.buffalo.edu

It's not a system called 'X Windows', it's a window system named 'X',
after the owl on "Mr. Rogers' Neighborhood".

---------------------------------------------------------------------
---hman@[paola][maya][claudia][chiara].dei.unipd.it
- Don't let the SUN go down on me {George Michael}
- Hi Mom. I know nobody reads manuals and FaQs, but I knew _you_ would. I
worked really hard on this manual, and...Mom...wake up Mom....

----------------------------------------------------------------------------
---
***@acsu.buffalo.edu / "Our days are like grass..." - Psalms 103:51
Your eyes are weary from staring at the CRT. You feel sleepy. Notice how
restful it is to watch the cursor blink. Close your eyes. The opinions
stated above are yours. You cannot imagine why you ever felt otherwise.

----------------------------------------------------------------------------
---
============== Ronn F. Black --> ***@btsoft.cmhnet.org
=======================
People who think MSDOS & Windows are the slickest thing since sliced butter
should be forced to wear a sign stating "This mind intentionally left
blank";^}

----------------------------------------------------------------------------
---
domain: ***@csd.harris.com USMail: Tom Horsley
+=============================================+511 Kingbird Circle
Don't have awk? Use this simple sh emulation: |Delray Beach, FL 33444
#!/bin/sh +======================+
echo 'Awk bailing out!'
exit 2

----------------------------------------------------------------------------
---
***@rhombus.cs.jhu.edu (Paul Callahan) presents:
--
DingDongs+++++ TacoSauce+++ Th'70s---- Styrofoam++++++ CoolWhip+++
MrToad----
"Do I have a SECRET CODE yet???" (Paul Callahan,
***@biffvm.cs.jhu.edu)

----------------------------------------------------------------------------
---
+---------------------------------------------------------------------------
+
| Arne Rohde Internet: ***@pinn.nacjack.gen.nz or: ***@kcbbs.gen.nz
|
| Arne's Law of Debugging: If you can't find the bug you are looking for,
|
| there are 3 possibilities: (1) You're looking for the wrong bug,
|
| (2) You're looking in the wrong place, or (3) You're (temporarily) blind.
|
+---------------------------------------------------------------------------
+

----------------------------------------------------------------------------
---
Stephan Zielinski szielins%***@us.oracle.com
I don't fear Limbo-- I administer Pyramids. I don't fear Purgatory--
I administer HP/UX. And I don't fear Hell-- I administer AIX.

----------------------------------------------------------------------------
---
Jorge A. Castellano | "I'm writing a program that takes
e-mail ***@fiu.edu | the input in, and puts the ouput
Florida International University | out." -A Labmate

----------------------------------------------------------------------------
---
: , , Dave DeLaney .sig criticism virus. (tm)
Andy Wardley : -o o-
***@oasis.icl.co.uk : l "You're not putting that Information
: - Superhighway through my front room!"

----------------------------------------------------------------------------
---
----------------------------------------------------------------------
Matthew B. Kennel/***@caffeine.engr.utk.edu/I do not speak for ORNL, DOE or
UT
Oak Ridge National Laboratory/University of Tennessee, Knoxville, TN USA/
I would not, could not SAVE ON PHONE,
|==================================
I would not, could not BUY YOUR LOAN, |The US Government does not like
I would not, could not MAKE MONEY FAST, |spam either. It is ILLEGAL!
I would not, could not SEND NO CA$H, |USC Title 47, section 227
I would not, could not SEE YOUR SITE, |p (b)(1)(C) www.law.cornell.edu/
I would not, could not EAT VEG-I-MITE, | /uscode/47/227.html
I do *not* *like* GREEN CARDS AND SPAM!
|==================================
M A D - I - A M!

----------------------------------------------------------------------
***@sg2.pcy.kcl.ac.uk (Chris Richardson)
foop (fu:p):n. [Pharmacy, King's College London] Departmental Postgrad Geek.
'6. I am afraid that I'm becoming a network nerd. How can I tell for sure?'
'How many syllables do you think there are in the word "coax"?'
-- Dr. Internet

----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Mark Levy, Computer Consultant | Unix: The only computer virus with
System Management Associates | a user interface (such as it is)
***@WORLDNET.ATT.NET | Friends don't let friends use Unix!
---------------------------------------------------------------------
The Unix "file system"
Sure it corrupts your data, but look how fast it is!
---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
____________________________________________________
Nyani-Iisha F. Martin ***@fas.harvard.edu
"I'm sorry. I may marry you and father your children,
but I'm not giving you my root password."
----Bill Duetschler, my SO

----------------------------------------------------------------------
Smoke crack. Worship Satan. Admin unix.
***@usa.net Standard $500/message proofreading fee applies for UCE.

----------------------------------------------------------------------
You've slept 4 hours in 4 days...Your blood turned to | ***@visi.com
caffine yesterday...You change rechargable batteries |---------------------
in your pager twice daily...Your cell phone bill | Wanted: sysadmin job
rivals the national debt...You're a sysadmin. | in D.M., IA area

----------------------------------------------------------------------
Let us pray:
What a Great System. ***@eng.sun.com
Please Do Not Crash. ***@serpentine.com
^G^***@P6 http://www.serpentine.com/~bos

----------------------------------------------------------------------
Kevin L. Hudson | This is your brain:
PGS Tensor | LILO........................
Systems Admin. | This is your brain on drugs:
mailto:***@hstn.tensor.pgs.com | Starting Windows 95 ...
| Any questions?

Any opinions and / or advice are mine alone and are not authorized
or endorsed by PGS Tensor or any other corporate entity. That said:
Down with bill gates! Long live Linus Torvalds! Download, install
and start using Linux Today!

----------------------------------------------------------------------
William Beegle Operations Specialist
(412)268-7490 Pittsburgh Supercomputing Center

"If the designers of X Windows built cars, there would be no fewer than
five steering wheels hidden about the cockpit, none of which followed the
same principles -- but you'd be able to shift gears with your car stereo.
Useful feature, that." --Marcus J. Ranum, Digital Equipment Corp.

----------------------------------------------------------------------
STAR LIGHT STAR BRIGHT / FIRST STAR I SEE TONIGHT (rone+***@netcom.com)
I WISH I MAY I WISH I MIGHT / ALL THE MORONS ON USENET BE BLOWN UP WITH
CORDITE

----------------------------------------------------------------------
Steve VanDevender "I ride the big iron" http://jcomm.uoregon.edu/~stevev
***@hexadecimal.uoregon.edu PGP keyprint 4AD7AF61F0B9DE87
522902969C0A7EE8
"bash awk grep perl sed df du, du-du du-du,
vi troff su fsck rm * halt LART LART LART!" -- the Swedish BOFH

----------------------------------------------------------------------
Alistair Riddell - BOFH
IT Support Department, George Watson's College, Edinburgh
Tel: +44 131 447 7931 Ext 176 Fax: +44 131 452 8594
Microsoft - because god hates us

----------------------------------------------------------------------
Simon Slavin -- Computer Contractor | DAMN WHO MESSED WITH MY CAPSLOCK
http://www.hearsay.demon.co.uk | KEY that's better. -- Geoff Lane
Check email address for UBE-guard. | <***@swirl.mcc.ac.uk>
My s/ware deletes unread >3 UBEs/day.| Junk email not welcome at this site.

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Wierd Science

----------------------------------------------------------------------
Michael Ewan (503)627-6468 Internet: ***@raven.USS.TEK.COM
Unix Systems Support UUCP:
...!tektronix!puffin!raven!mike
Tektronix, Inc. Compuserve: 73747,2304
"Fig Newton: The force required to accelerate a fig 39.37 inches/sec."--J.
Hart

----------------------------------------------------------------------
John Hritz, ***@ox.com Photons have mass!!??
O.T.A. Limited Partnership I didn't even know
Ann Arbor, MI 48103 they were Catholic...
(313) 930-1888

----------------------------------------------------------------------
Curt Wiederhoeft
***@euler.jsc.nasa.gov Will design spacecraft for food.

----------------------------------------------------------------------
William A. Emanuelsen I degaussed my girlfriend and I'm
***@aerospace.aero.org just not attracted to her anymore.

----------------------------------------------------------------------
Patrick S. Clark | "You can think of Tyrannosaurus rex as the
Email is life! | 8,000-pound roadrunner from hell."
Usual disclaimer | Bob Bakker in A&E's _Dinosaur_ series

----------------------------------------------------------------------


School Daze

----------------------------------------------------------------------
|\ /|
| \/ | ike Greelish
Carnegie Mellon U. undergrad, professional writing major
quote: "The brain cells, they canna take the strain!" ---me
stupid disclaimer: My opinions are.

----------------------------------------------------------------------
| Kevin Schlegelmilch | Purdue should give me back half my |
| ***@cn.ecn.purdue.edu | tuition since I've missed half of |
| ***@lips1.ecn.purdue.edu | my classes. |

----------------------------------------------------------------------
Ronald Ely //
***@andrew.cmu.edu //fubar - where CS students go for a drink.
\\ //If you don't believe me, look it up.
\\/

----------------------------------------------------------------------
[From: Faisal Jawdat (fj05+@andrew.cmu.edu)]

-Fiz

B2 Hamerschlag:
We're the best freshman floor this year,
and at the rate we're going,
we'll be the best freshman floor next year, too.

----------------------------------------------------------------------
[ My opinions are not endorsed by SLAC, Caltech, or the US government ]
What is your _name_? "***@slacvm.slac.stanford.edu"
What is your _quest_? "To get a Ph.D. in high-energy physics"
When will you _finish_? "I don't know. Waaaaaaaaahhhhhhhh..."

----------------------------------------------------------------------
***@cobalt.cco.caltech.edu Chris Launey, Ruddock House, box 791
"Life is like a burrito: Caltech, Pasadena, California 91126
If it's really good, Caltech Happy Hours: September-June
You won't need a knife." All you can drink! Cover charge $23,000

----------------------------------------------------------------------

**************************Sucheta Doshi***************************
***@olaf.wellesley.edu ***@lucy.wellesley.edu
Wellesley, NOT because it's a girl's school without men, BUT
because it's a WOMEN'S COLLEGE without boys.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Media Moronities

----------------------------------------------------------------------
Jon ..??$!...ames!pacbell!sactoh0!vector0!jon
Internet: sactoh0!vector0!***@pacbell.com

"It's hard to believe that the entire fate of the world lies
in the hands of the Phone Company." --- War of the Worlds

----------------------------------------------------------------------

Steven Miale
***@virginia.edu
--
On the next exciting episode of "Jimmy Buffett: The Next Generation":

The Enterprise loses their shakers of salt...
Picard: "Why don't we get drunk..."
Crew: "AND SCREW!!!"

----------------------------------------------------------------------
--
/ "Are you a _God_?" - Gozer the Destroyer \
| "No ma'am, we're musicians" - The Blues Brothers |
\...Dave Green, DAI, Edinburgh, UK ======= Disclaimer: All my own work.../

----------------------------------------------------------------------
David Boyes | "Where's the ka-boom? There's supposed to be an
***@rice.edu | Earth-shattering ka-boom!...Heavens! Someone has
| stolen the Illudium Q-38 Explosive Space Modulator!
"Delays, delays!" | The Earth creature has *stolen* the Space Modulator!"

---------------------------------------------------------------------
"A horse is a horse, of course, of course,
He follows a lifestyle we don't endorse,
He drinks the blood of a sheep, by force, -Ron
The vampire horse, Count Ed!" (***@midway.uchicago.edu)

----------------------------------------------------------------------

A host is a host from coast to ***@mthvax.cs.miami.edu
& no one will talk to a host that's close............(305) 255-RTFM
Unless the host (that isn't close)......................pob 570-335
is busy, hung or dead....................................33257-0335

----------------------------------------------------------------------
From: ***@tiamat.fsc.com (Chris Gregory)

Rabbit season. Duck season. Rabbit season. Duck season. Rerun season -
Fire!

----------------------------------------------------------------------
From: ***@contact.uucp (woody)

|| "Might as well go for a soda / Nobody hurts and nobody cries
|| Might as well go for a soda / Nobody drowns and nobody dies" - Kim
Mitchell

------------------------------------------------------------------------
Internet: ***@ide.com \ WALT DISNEY IS NOT DEAD!
uucp: uunet!ide!baker \ He's in suspended animation.
uunet: ide!***@uunet.uu.net \

----------------------------------------------------------------------
** Robb Beard | Purdue University | He's dead, Jim. You
** ***@PURCCVM.BITNET | Computing Center | grab his tricorder,
** ***@mentor.cc.purdue.edu | PUCC Consultant | I'll get his wallet.

----------------------------------------------------------------------
/----------------------------------------------------------\\
| "Actually its a buck-and-a-quarter quarterstaff, but I'm |
| not telling him that!" ***@mentor.cc.purdue.edu |
\\----------------------------------------------------------/

----------------------------------------------------------------------
Mike Cantonwine "Count the Moon."
***@iastate.edu "One."
***@isuevax.iastate.edu "Whoa...."

----------------------------------------------------------------------
"I figured there was this holocaust, right, and the only ones left alive
were Donna Reed, Ozzie and Harriet, and the Cleavers."
--Wil Wheaton, explaining why everyone in Star Trek:TNG is so nice
tyg ***@hq.ileaf.com

----------------------------------------------------------------------
Stef In the force if Yoda's so strong, construct a
***@apple.com sentence with words in the proper order then
why can't he? /fortune

----------------------------------------------------------------------
Toxic Avenger ***@tjhsst.vak12ed.edu
It's like a kind of torture
to have to watch the show - Statler & Waldorf
The Muppet Show

Reality is just Chaos with better lighting.

----------------------------------------------------------------------
You've just had a heavy day commanding a starship. You've fought Klingons
off
the starboard bow, kept your ship from being blown up many times, and
generally
worked yourself into a stupor. Now comes LOG time. You deserve more then
just
LOG, you deserve CAPTAIN'S LOG! Dave Hoek ***@spdcc.com

----------------------------------------------------------------------
Dave Tong (***@ncc.co.uk ) | AKBAR & JEFF'S PROTOCOL TESTING HUT
NCC Open Systems Development | Where the elite meet to complete the test
suite
National Computing Centre
Ltd.|------------------------------------------------
Armstrong House, Oxford Road, | The Doctor smiled. "I've beaten Wirrn,
Macra,
Manchester M1 7ED ENGLAND | Zarbi, Spiders... I can beat any insectoid
Vox: +44 (0)61 228 6333 | creature you can show me, miss...?" The
woman
Fax: +44 (0)61 236 4715 | sholdered her blaster. "Ripley. Ellen
Ripley."
----------------------------------------------------------------------
=============================== Mike Gaines ============================
= WHAT is your name?............................Captain Jean-Luc Picard=
= WHAT is your quest?.............................I seek the Holy Grail=
= WHAT is the average velocity of a Bird of Prey?...Romulan or Klingon?=
= I.....I don't know AAAAAHHHHH! =
========================== ***@hertz.njit.edu ======================
AOL: ***@AOL.COM

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
============================================================
/ Chris Adamson / FREE TODD BRIDGES!! /
/ Michigan St. U. / Limit 1 Todd Bridges per customer /
/ Media Arts Prgm. / ------------------------------------- /
/ M.A. student / ***@umcc.ais.org , ***@aol.com /
===========================================================

----------------------------------------------------------------------
I am Robert Billing, Christian, inventor, traveller, cook and animal
lover, I live near 0:46W 51:22N. http://www.tnglwood.demon.co.uk/
"Bother," said Pooh, "Eeyore, ready two photon torpedoes and lock
phasers on the Heffalump, Piglet, meet me in transporter room three"
***@tnglwood.demon.co.uk (Robert Billing)

----------------------------------------------------------------------
"Oh my God, Space Aliens!! Don't eat me, I have a wife and kids!
Eat them!" -- Homer J. Simpson
Sudhakar C13n http://people.netscape.com/thaths/ Indentured Slave

----------------------------------------------------------------------
INTERNET: tjw+@pitt.edu BITNET: ***@PITTVMS

"Laugh while you can, Monkey Boy!" - Lord "John"
Warfin
"There can be only one!" - The Highlander
"There should have been only one. I want my money back!" - Terry

----------------------------------------------------------------------------
---

============================================================================
==
:: :: :: :: :: Synth F. ***@deepthought.unm.edu U S E N E T
:: :: :: :: :: :: :: Oberheim ***@yenta.alb.nm.us in
color!
============================================================================
==
"Fire laser gun!" - Mighty Joe #1
"Fire second battery!" - Mighty Joe #2
"Fire screenwriter!" - Crow

----------------------------------------------------------------------
***@afn.org : She's dead, Jim. Now get off her.

Jeff The Riffer :

Drifter... :

Homo Postmortemus :

----------------------------------------------------------------------
__
________________________________________________________________
(__| ED LEE
|***@juno.com_________1:3629/101.8_________TREK_CREATIVE_Mod__)

.!. See William Shatner and Avery Brooks on Deep Space 911!

----------------------------------------------------------------------
"Pinky, are you pondering what *I'm* pondering?"
"I think so, Brain, but *please* don't make me visualize what the priest
isn't wearing underneath his robe!"--from the Lost PatB archives
Mark (***@agammemnon.com)

----------------------------------------------------------------------
***@rpi.edu Comp. Science, Blah Blah Sparc MIPS Blah
"Watch me not care" dilbert 19960219 |
"Brain, konban wa nani o shimashitai?" | Do not watch
"Your Japanese is terrible, Pinky." | this space

----------------------------------------------------------------------
I am Robert Billing, Christian, inventor, traveller, cook and animal
lover, I live near 0:46W 51:22N. http://www.tnglwood.demon.co.uk/
"Bother," said Pooh, "Eeyore, ready two photon torpedoes and lock
phasers on the Heffalump, Piglet, meet me in transporter room three"
Robert Billing (***@tnglwood.demon.co.uk)

----------------------------------------------------------------------
Kevin Wald | Ivonova -- doot-doooo, doo-doo-doot . . .
***@math.uchicago.edu | Ivonova -- doot doo-doot doot . . .

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------

Simply Good Quotes

----------------------------------------------------------------------
J. Michael Tisdel | "To do is to be." -- Plato
***@digi.lonestar.org | "To be is to do." -- Kant
DSC Communications Corp. | "Do be do be do." -- Sinatra
** Standard Disclaimer ** |

----------------------------------------------------------------------
William December Starr (***@athena.mit.edu)

This is an Uzi. This is an Uzi on full auto. Any questions?

----------------------------------------------------------------------------
---
ROGER B.A. KLORESE MIPS Computer Systems,
Inc.
MS 6-05 930 DeGuigne Dr. Sunnyvale, CA 94086 +1 408
524-7421
***@mips.COM {ames,decwrl,pyramid}!mips!rogerk "I'm the
NLA"
"The problem with the rat race is even if you win you're still a rat." -
Tomlin

----------------------------------------------------------------------
Dave Sill (***@ornl.gov) It will be a great day when our schools have
Martin Marietta Energy Systems all the money they need and the Air Force
Workstation Support has to hold a bake sale to buy a new
bomber.

----------------------------------------------------------------------
"Double Fannucci: A game played with cards." - Encyclopedia
Frobozzica
"Bear left." "Right, Frog!" - The Muppet
Movie
"Sunlight poses a problem to our 'ethnic group'. " - Gremlins
II
"But there's no gambit that I don't see through..." -
Chess
// David DeBry - dsd.es.com - (Multiple genres for a twisted person) //


----------------------------------------------------------------------
"Don't Use Racist or Sexist Language" - Political Correctness Police Slogan
"Let's Beat Up That African-American" - Los Angeles Police Department Slogan
-Bill Stewart's .sig file

----------------------------------------------------------------------
+-----------------------------+-------------+---------------------------+
| UCSB NeXT Campus Consultant | Mark Dadgar | ***@ucsbuxa.ucsb.edu |
+-----------------------------+-------------+---------------------------+
| Do you remember chalk hearts melting on a playground wall? |
| Do you remember dawn escapes from moon-washed college halls? |
| Do you remember cherry blossoms in the market square? |
| Do you remember I thought it was confetti in our hair? |
+-------------Would UCSB write anything this intelligent?---------------+

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
********** Steve Ramirez * ***@burro.intel.com * 602-554-2405
************
"If Ford is to Chevrolet what Dodge is to Chrysler,what Corn Flakes are to
Post
Toasties, what the Clear Blue Sky is to the Deep Blue Sea, what Hank
Williams
is to Neil Armstrong...can you doubt we were made for each other?" -Lyle
Lovett

----------------------------------------------------------------------
Yeah yeah, I know "Shhesh, what's wrong?"
***@Cellar.uucp "Don't blame me. I
told her 'more' was a
stupid safeword."

----------------------------------------------------------------------
"There is no back alley, Corky. Women in this | Dan Hartung
country have a choice! ... at least, I think | ***@chinet.chi.il.us
they still do -- I haven't checked the paper | Birch Grove Software
yet this morning." -- Murphy Brown

----------------------------------------------------------------------
Jeffrey Hitchin-------------------------------------------------------
"You've never heard of [Pennsic]?...It's a great war, the loser gets
to keep Pittsburgh."
_The Unforgiving Minutes_ by Mary Monica Pulver

UUCP: {hplabs!hp-sdd ucsd nosc}!crash!pnet01!jhitch
ARPA: crash!pnet01!***@nosc.mil
INET: ***@pnet01.cts.com

----------------------------------------------------------------------
Mark McKinzie | Tra la la, Tra la la la, Tra la la la la la la la
***@math.wisc.edu | -The Banana Splits, 1968-
UW Dept. of Mathematics | Oy oi oi, Oy yoi oi oi, Oy oi oi oi oi oi oi oi
Madison, WI 53706 | -Bob Marley, 1974-

----------------------------------------------------------------------
Berkeley, California Internet: ***@lbl.gov
"A few months ago, I was watching 'Friday Night Videos' and I saw three
groups in a row with one member who is a client of mine."
-- Sy Sperling

----------------------------------------------------------------------
---------------]Elisabeth Anne Riba *
***@chaos.cs.brandeis.edu[---------------
"I want to be Robin to Bush's Batman." Dan Quayle
Quick! Notify DC. I think it's time for another 900 number poll.
"We are enjoying a sluggish economy & not enjoying it very much." --Bush

----------------------------------------------------------------------

Rick Busdiecker (rfb+@cs.cmu.edu)
``Just saying `no' prevents teenage pregnancy the way `Have a nice day'
cures
chronic depression.''
- Faye Wattleton

----------------------------------------------------------------------

A fanatic is someone who does what he knows that God
would do if God knew the facts of the case.

Some mailers apparently munge my address; you might have to use
***@bsmart.tti.com -- or if that fails, fall back to
***@compuserve.com. Ain't UNIX grand?

----------------------------------------------------------------------
Michael Maciolek - ***@ll.mit.edu --- VOICE (617)981-3174 - FAX
(617)981-0189
Network Engineer - MIT Lincoln Laboratory - Computer Telecommunications
Systems

----------------------------------------------------------------------------
---
Called up the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms regional office
and asked, "What wine goes best with an M-16?" The guy who answered did
his best to be helpful: "That depends. What are you smoking?"

----------------------------------------------------------------------
Charlie Watts Quidquid latine dictum sit, altum viditur.
***@frontier.net (Whatever is said in Latin sounds profound.)

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Isn't That Pretty?

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------
\Mark Dickson (502) 588-5659 \ _ ______ |
\Dwight Anderson Music Library \ / \___-=0`/|0`/__|
\University of Louisville \_\ / | / )
/Louisville, KY 40292 / `/-==__ _/__|/__ -|
/***@ulkyvm.bitnet / * \ | |
/ ***@ulkyvm.louisville.edu / (o)
-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------
/_ /| /____/ \ /_ /| Ron Baalke
|***@mars.jpl.nasa.gov
| | | | __ \ /| | | | Jet Propulsion Lab |
___| | | | |__) |/ | | |___ M/S 301-355 | It's 10PM, do you know
/___| | | | ___/ | |/__ /| Pasadena, CA 91109 | where your spacecraft
is?
|_____|/ |_|/ |_____|/ | We do!

----------------------------------------------------------------------
__________________________
|es2r+@andrew.cmu.edu \\ My other .sig
| | -------- \\ is a Porsche
|EllioTT Schiff,| | \\ \\
|es2r RabbiTT | --------- \\__________
| ___ | ~ | ___ I
| /@@@\\ | | /@@@\\ I
--|@ @|--------------------|-|@ @|--I
@ @ @ @
@@@ @@@

----------------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \\\\\\ ~~~~~~~~~~~~~~
! alekz vermont / *~~~~~~(||||) !
! My name is Vermont \____ !
! I do what I want (haha) o| o "Trepanation -- !
! ( |_ I need it like I need !
! ***@library.welch.jhu.edu |--> a hole in my head" !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ \___/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MY OPINIONS ARE NOT MY OWN -- THEY'VE BEEN *DRILLED* INTO ME.

----------------------------------------------------------------------
[ ..... ] Kerry R. Schwab | Jake liked his women the way he liked
[ ..... ] Denver University | his crackers: bland yet tasty, crisp-
[ ..... ] ***@nyx.cs.du.edu | tasting yet soft in the mouth, and
[_______] Finger for last login | covered with iodized salt.

----------------------------------------------------------------------
Jason, from ... brrr ... Canada! / . o | . \
email to ***@trentu.ca / . `-O-| .\
"Shake once and then watch Frosty | . . ( )# . |
play in his winter wonderland..." |::::::::::::::::|

----------------------------------------------------------------------
_
_|_______====___H____/===_====_====_====_====_===\\____H___====_____
|_______| [[[[ \\### &&&&&&&&&&&&||&&&&&&&&&&&& ###/
[[[[ |
_______| [][] |____ """ UNION | | PACIFIC """
|
/|o ____| UP
|__|_\\___________________|__|____________________/\\_________|
|_| / |__74__| \\_| | | | | | || | | | | | | | / \\| |
|_|
|_|=|====|======|===|===\\/=================================|=\\/=|======|==
|_|
|_|
[(o)=(o)=(o)=(o)]|_________________||________________[(o)=(o)=(o)=(o)]|_|
============================================================================
=
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
5000 H.P. Track Staightener

Bill ***@mathnx.math.byu.edu

----------------------------------------------------------------------
(__) Lisamarie Gemma Babik
(oo)
/-------\/ ***@gw.wmich.edu
/ | ||
* ||w---|| When cows laugh really hard,
^^ ^^ does milk come out their nose?

----------------------------------------------------------------------
/|
/ |
/ | Ziniu Wei
_____/___|_____ Center of Excellence of Document Analysis (CEDAR)
/ / / / Department of Computer Science
/ / / / State University of New York at Buffalo
/____/____/____/
| /
| / Internet: ***@cs.buffalo.edu
| /
|/

----------------------------------------------------------------------
____________
| __________ |\\ ......................................
|| 0 0 || | . . David E. Gregg . .
|| J || | . . Computer Education Coordinator . .
|| [___] || | . . Computing Services . .
||__________|| | . . Carnegie Mellon University . .
| __________ | | . . 412-268-3086 . .
| ______==== | | . . ***@andrew.cmu.edu . .
| __________ | | . .................................. .
|____________|/ . .......................... .
. . ........ . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . ........ . .
......................................

----------------------------------------------------------------------
____ _____________________________ . _ .
/# /_\\_ / \\ |\\_|/__/|
| |/o\\o\\ | PR is my life...you eediot! | / / \\/ \\ \\
| \\\\_/_/ \\____________________________/ /__|O||O|__ \\
/ |_ | / |/_ \\_/\\_/ _\\ |
| ||\\_ ~| -/ | | (____) | ||
| ||| \\/ Saul Markowitz \\/\\___/\\__/ //
| |||_ (_/ ||
\\// | Director of Public Relations | ||
|| | Carnegie Mellon University | ||\\
||_ \\ College of Fine Arts \\ //_/
\\_| o| Pittsburgh, Pennsylvania 15213 \\______//
/\\___/ (412) 268-5765 __ || __||
/ ||||__ ***@andrew.cmu.edu (____(____)
(___)_) /***********\\

----------------------------------------------------------------------
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=
The opinions expressed in this article may or may not be based on fact,
fiction, characters or events (real or imaginary), reality, truth, or
logic.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=
| \ _ |_ Robert M. Shearman, Jr. E-Mail: ***@wam.umd.edu
=-= |_/ / \ | \ University of Maryland "WILL WORK FOR
| \ \_/ |_/ College Park, Maryland CHOCOLATE"

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
=

----------------------------------------------------------------------
/|\
/ \ ' '
' '' / | \ ' ______________________________ '
' ' / \ ' | You are now leaving the |
/ | \ ' ' | state of southern CALIFORNIA |
' / \ | Please buckle up. Thank |
/ | \ ' | you for visiting. |
. ' / \ ' | | '
/ | \ | ***@CERRITOS.EDU |
'
' / \ ' '| ____________________________ |
/ | \ ' || ' || '
' / \ || ' || ' '
/ | \ || || '
. / \ . . ''
/ | \ '

----------------------------------------------------------------------
{ /|~~~~~| | | "You will be assimilated. Resistance
}
{ / | | | | futile. If you resist, you will
}
{ | |_____| | | punished. Have a nice
}
{ |/_____/ | | -The
}

----------------------------------------------------------------------
Mike Jittlov - Wizard, etc . . + * .o o.* `.`. +.
Hollywood, CA 90026-2714 ' * . ' ' |\^/| `. * . *
***@gumby.cs.caltech.edu (: May All Your \V/ Good Dreams
(& alt.fan.mike-jittlov) and Fine Wishes /_\ Come True:)
============================================== _/ \_ ===========

"It was only after their population of fifty mysteriously shrank
to eight, that the other seven dwarfs began to suspect Hungry."


---------------------------------------------------------------------
____ _____ | John J. Posavatz
/ \ \ / \ \ | Undergraduate School of Business
\ \ \ / \ \ | The University of Texas at Austin
\ \ \ / /\ \___\ |
\ \ \ \ \/ / / | sexyguy @ ccwf.cc.utexas.edu
\ \___\ \ /___/ | 76670.1614 @ compuserve.com
/ / / \ \ \ |
/ / / \ \___\ | Armadillo: Supply weapons
/ / / \ / / | to a Spanish
\ _/___/ \/___/ | pickle....

---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
| _ _ |
| ' )_ _ ' ) Mike Wixson |
| / ) ) / / / ***@infonode.ingr.com |
| / / / / / / Intergraph 730-1306 |
| / / / * (__(__/ * "Life's a bitch and then |
| you d
Memory fault(coredump)
$

----------------------------------------------------------------------
************* __ ********************************************************
*********** / / ************ Susan Campbell *
********* / / ********* Commercial Systems Division (PDL/MXO) *
******* / /___ ______ ******* arpa: ***@hpda.hp.com *
****** / __ // __ / ****** uucp: (hplabs.sun.uunet)!hpda!susanc *
****** / / / // /_/ / ************************************************
******* /_/ /_// ____/ ******* US Mail: 19447 Pruneridge Ave, MS 47UE *
******** / / ********* Cupertino, CA 95014 *
********** / / *********** Phone: (408)447-7038 *
*********** /_/ **********************************************************
---------------------------------------------------------------------
/\ Peter K. Taylor
\\ \ Sun Microsystems of Canada, Inc.
\ \\ / Markham, ON L3T 5B8
/ \/ / / email: ***@airfarce.Canada.Sun.com
/ / \//\ --------------------------------------------
\//\ / / I laugh in the face of danger, and
/ / /\ / put ice cubes down the back of
/ \\ \ the shirt of fear!........E.B. III
\ \\ ----------------------------------------llap
\/

---------------------------------------------------------------------
Matt ***@husc.harvard.edu

______ _ _ _
o | | -[O]- ( ) |#/)
ROBOT | [] | /_____\ |^| (oo)
ROLL) | o__] | |/ \| /{"}\ (=)/
CALL | || | \ / /_"_\ __=__
| | |CAMBOT| GYPSY TOM SERVO CROOOOW!
|______| \_/ /_______\ | /_\ |
(let's go) (pan left) (hi, girl) (what a cool guy) (wisecracker)

---------------------------------------------------------------------
// |o| / _ \ |o| \\ }o{ "There's no ALL POWERFUL force
|o| |==(0)==| |o| }o{ that controls my destiny...."
\ /^\ / }o{ -- Han Solo (Star Wars)
=[- Scotty the Sagemaster -]= }o{ (***@leland.stanford.edu)

---------------------------------------------------------------------
---
/@@\ . : ::: : : : .
Andrew Trapp (@@@@) . o o_ o ::: @ -O- O O :
dreamer @ uiuc.edu \@@/ |\ ::: : : :
\
\_____ YOU ARE HERE

---------------------------------------------------------------------
o .
. o o
O o O ------------------------------- /| O
. o / Daniel J. Karnes - WA6NDT \ / | o O o
o o / ***@TASP.NET - ***@tasp.UUCP \ / | o o O o
. . / ***@CtEdge.COM - ***@Crash.cts.COM \/ | O O .
o o O / | . o
. o / (0) ___ _ _ | o O O
o . / | \/ | | \ / |_ | o . .

---------------------------------------------------------------------
A BOZO! * I
NOT AM
AM NOT
******** **********
I ******** *********** A Andrew Bulhak, Kibologian
******** **** **** and bozonomer
******** **** **** B
* ******** **** **** O ***@yoyo.cc.monash.edu.au
******** **** **** Z
! ****** ********** O
O ****** ********** !
Z ****** **** ****
O **** **** **** *
B **** ****
**** **** **** I
A **** ***********
**** ********** A
TO M
N MA TON
I * !OZOB A

----------------------------------------------------------------------------
---
/ \ //\
|\___/| / \// .\ ***@lair.nmt.edu
/O O \__ / // | \ \ Dave Michaels
/ / \/_/ // | \ \ System Programmer
@___@' \/_ // | \ \ "People say I'll get better soon,
| \/_ // | \ \ but I keep telling them, ``I'm
| \/// | \ \ not that kind of dragon!''"
_|_ / ) // | \ _\

----------------------------------------------------------------------------
---
Jennifer E. Swofford Carnegie Mellon University
***@andrew.cmu.edu __ __ __ __ Mellon College of Science
***@cmu.edu / \ / \ / \ / \ Pittsburgh, PA
____________________/ __\/ __\/ __\/ __\_____________________________
___________________/ /__/ /__/ /__/ /________________________________
| / \ / \ / \ / \ \____ voice: (412) 362-4286
|/ \_/ \_/ \_/ \ o \ FAX: (412) 661-6852
\_____/--{

----------------------------------------------------------------------------
---
____________________________________
/Teresa Ann Brown | ***@wwc.edu \
|***@wwc.edu | __ __ |
|Walla Walla College| / \/ \ |
|___________________| | | |
|I didn't make this | \ / |
|my boyfriend did. | \/ |
|He is very strange.| ***@wwc.edu |
\___________________|________________/

----------------------------------------------------------------------------
---
/===============================================================\
|Scott Maxwell * \ Nancy! Skate back here! --- O |
|***@cup.portal.com * O/ I only want to talk --- /|\ |
|Amiga 1000, 2000, 1200 * /| to you. Honest. ----- /\ |
|Pet, SuperPET, Vic, 64 * /\ -- / / |
|128D, 800XL, TI, //e * / / --- = = |
\===============================================================/

----------------------------------------------------------------------------
---
___|\_______|________|***@____________
Pomona
___|/_______|________|_|___|__________|***@__|***@__|_|____O._______||
College
__/|____4___|__O_____|_|___|__O.______|_|@__|____|___|_|___|O.______o||
Men's
_(_/^\__4__@|_|***@__|___|_|________|_|@__|____|___|_|___|________o||
Blue &
__\|/'***@__|________|__@|_|________|_|________|___|_____|_________||
White
d | Brian @ | Gray | 1st Tenor -- Pomona '96
***@pomona.claremont.edu (BRIAN "Mandy" GRAY)

----------------------------------------------------------------------------
---
_______________ _______________________________________________
/ __ __ \ matthew ian loew -car dude- MTU Formula SAE #14
__/ _/ \_____/ \_ \__
(_ _)
/_\_________________/_\
||_*_*_|====M====|_*_*_||
|`---------------------'| http://barracuda3.me.mtu.edu:8023/~loew/hp.html
|____|--==-----==--|____| email:***@mtu.edu finger:***@cael1.me.mtu.edu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Speed, having as its essence the intuitive synthesis of every force or
moment is naturally pure" - F.T. Marinetti, Manifesto of Futurism 1909

----------------------------------------------------------------------------
---
--------------------------------------------------------------------------
| Joseph W. Pozycki | || || |
| Systems Engineer | || || |
| Phone: 412-690-5011 | |||| |||| |
| Fax: 412-690-5099 | ..:||||||:..:||||||:.. |
| Mobile: 412-370-2021 | Cisco Systems Inc. |
| Vmail: 175 5011 | 4 Gateway Center - 510 |
| Email: ***@cisco.com | Pittsburgh Pa. 15222 |
--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
---
.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Turtle's Web Art & Design
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
***@Albany.Net
http://www.albany.net/~turtle/
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Pixel Pusher Hyper Thinker
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
"I'm an creationist. I refuse to believe I could have
evolved from humans" Author unknown

----------------------------------------------------------------------
Evil Geniuses / /\ ___ ___ o ___ /o @netcom.com 37.16N 121.58W
200ft.
For A \ () / / / // _ \ / / \ /\ / / \ /o +------ Squidly Diddly
Sais -----
Better \--/ /___/ // |/ // / // // / / /__ o|"Life is no more then a
sexually
Tomorrow\/ / \___/ \___/ \/ / \/ \/ / /(oO) |Transmited Terminal
diesease."
__________/FTP.NETCOM.COM /pub/jo/jonin/ /||\
+--------------------------------
Kalix Legal Action Group FTP - Korg X3 FTP - MV Pro3D FTP -- IBM Soundcards
FTP

----------------------------------------------------------------------
_____ _______ _ ______ _______ ______________ ____
__//____\\_ Y _ _//__________\\__ _ ° °°|_| __//_
' __ _ ° Victor Hugo M. Pontes ___'_ _
__.oOo.__ Computer Science PUC-Poços de Caldas__
/'( _ )`\ http://www.geocities.com/Paris/3114/
/ . \/^\/ . \ http://www.geocities.com/SoHo/Gallery/2340
/ _)_`-'_(_ \ http://www.angelfire.com/vt/Fanrip/
/.-~ ).( ~-.\ ` mailto:***@pocos-net.com.br |
/' /\_/\ `\ KAvE Productions - 3D Graphic Art (c)
"-V-" °_DarkAges Productions - All Graphic Art °
________ _ _ _______________ __ _ __ _______________
___|°°_°___________°_°°| //____ _°_°°| KAvE //_____°_°
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------------------------------------------------------------------

_______________________________________}\/\/\/{___
_______________________________________| |___
...Rich Whicker,.Sr.,.MCSE,.CNE.......()()--, |...
...Philips.Semiconductors.-.TriMedia..(_ |...
...811.East.Arques.Avenue,.M/S.71......|______|...
...Bldg..440,.A26,.Ext..2816...........|/\----|...
...Sunnyvale,.CA.94088-3409........../\/ / __ |...
...(408).991-2816....................~--~ || |...
...Pager:.(888).614-6257........................rw
...e-mail: ***@sv.sc.Philips.com .....
...web: http://members.aol.com/whickers4/ ........
__________________________________________________
__________________________________________________

----------------------------------------------------------------------
.:/
,,///;, ,;/
o:::::::;;/// O
Post by aghasee
::::::::;;\\\
.^`. ''\\\\\'" ';\
.^_ \ \ o
\ \ { \
{ \ / `~~~--__ O
{ \___----~~' `~~-_
\ /// ` `~. ___ Oo
/ /~~~~-, ,__. , /// __,,,,) (___)o_o
\/ \/ `~~~; ,---~~-_`~= //====--//( )
/ / \\ ^
'._.'
Just keep saying, "I am NOT part of the food chain"!!!

http://web2.airmail.net/topgun

No, I haven't been every where and done every thing.
But I'm working on it.

----------------------------------------------------------------------
.-. ***@inria.fr .-.
/ \ .-. "Dances with bits" .-. / \
/ \ / \ .-. _ .-. / \ / \
/ \ / \ / \ / \ / \ / \ /
\
/ \ / \ / `-' `-' \ / \ /
\
\ / `-' `-' \ /
`-' Hit me with those laser beams. `-'

----------------------------------------------------------------------
.,-::::: :::. ....:::::: @niu.edu --
http://www.math.niu.edu/~caj/
,;;;'````' ;;`;; ;;;;;;;;;````
[[[ ,[[ '[[, ''` `[[. "I'd like a large order of FiboNachos."
$$$ c$$$cc$$$c ,,, `$$ "Okay sir, that'll cost as much as a
`88bo,__,o, 888 888,888boood88 small order and a medium order
combined."
"YUMMMMMP"YMM ""` "MMMMMMMM"
_____________________________________________

----------------------------------------------------------------------
____/\___ | Andrew D. Charlton | "nz.general: the cesspool
___/__\__) | | of the nz.* hierarchy."
(__/ \__ | mailto:***@ihug.co.nz | --nz.* usenet hierarchy
/ \ | --------------<+>-------------- | FAQ.

----------------------------------------------------------------------
+---------------------------------------------------------------------+
| ___.----~~~----.___ "Mr Worf, fire phasers at will |
|,--------.-.,-'-------------------` .....NO, NOT AT WILL RIKER!!!" |
|`--------"-'-.,---`~~~-----~~~' +---------------------------------+ |
| '---'-._____/ | Name : Lin Ziwei | |
+--------------------------------| E-mail : ***@singnet.com.sg |--+
\_______________________________| ***@nus.sg |_/
| ***@csmp01.cz.nus.sg|
+---------------------------------+

----------------------------------------------------------------------
-------------------------Don't tread on me------------------------
| | -----------------------------
O | X | O | ***@argonet.co.uk |
------------ -----------------------------
X | X | O YOU CAN'T WIN 'EM ALL !
------------
O | O | X
| |

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\::::/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\:::
::| Jay Woodward |::| You are in a maze of twisty |::
::| ***@andrew.cmu.edu |::| little messages, all alike. |::
:::\__________________________/::::\_______________________________/:::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------
******************************************************************
* | ____________________ __ *
* Arsenio-Cesar B. Dimanlig | ____|__ // *
* Clueless Waif | _/_|_| >=======(_) *
* Northrop-Grumman Corporation | (________/ *
* Military Aircraft Systems | / *
* Division | This morning, minced *
* (562) 948-8990 | meat on the interstate! *
* ***@world.northgrum.com | *
*-----------------------------------+ *
* _______________________ *
* ! ____| | Roadkill | ---- *
* o__ /_o| | | Trucking Co. | --- #@&?!! *
* _ >/ _ | _ |__|______________________| -- | *
* (_) \(_) +--(_)+--(_)(_) (_)(_) __\o>__ *
******************************************************************

----------------------------------------------------------------------
Gary L. Burnore | $$$|$$$$|$$$$$|$$$$|$$$$$$|$$$$$$
DataBasix | $$$|$$$$|$$$$$|$$$$|$$$$$$|$$$$$$
San Francisco, CA | $$$|$$$$|$$$$$|$$$$|$$$$$$|$$$$$$
| $$$ 3 4 1 4 2 $$$$ 6 9 0 6 9 $$$
http://www.databasix.com | Official Proof of Purchase
===========================================================================

----------------------------------------------------------------------


.---. .---------- Stuart Drew Golden,
/ \ __ / ------ Technical Support Specialist
/ / \( )/ ----- Transarc Corporation
////// ' \/ ` --- The Gulf Tower
//// / // : : --- 707 Grant Street
// / / /` '-- Pittsburgh, PA 15219
// //..\\ email: ***@platinum.nb.net
====UU====UU==== url: http://www.nb.net/~golden
'//||\\`

----------------------------------------------------------------------
Rob ,-------- Humans
/`-------- Chimpanzees
________________________________________/`--------- Slugs
\
`---------
***@vlsi.cs.caltech.edu

----------------------------------------------------------------------------
---
----------------------------------------------------------------------------
---
O~~* /_) ' / / /_/ ' , , ' ,_ _ \|/
- ~ -~~~~~~~~~~~/_) / / / / / / (_) (_) / / / _\~~~~~~~~~~~zap!
/ \ (_) (_) / | \
| | Bill Higgins Fermi National Accelerator Laboratory
\ / Bitnet: ***@FNAL.BITNET
- - Internet: ***@FNAL.FNAL.GOV
~ SPAN/Hepnet: 43011::HIGGINS

----------------------------------------------------------------------------
---
Andreas Sjolund
___ _ _ __ ___ ___ ___ ___ \._~O~ Carnegie Mellon __\_O
/ _ \| \| | '\| _ )| __|/ _ \/ __/weden //\./ (412) 862-3644 [\_/| \
| _ | .' | | | . \| _|| _ \__ \ .. \>> as9e+@andrew.cmu.edu \\_/
|_| |_|_|\_|__,/|_|\_|___|_| |_|___/jolund \\, Some call me Fjord \]

----------------------------------------------------------------------------
---
OCTOBER 11, 1994 | __O_/~ |^^^^HAPPY NATIONAL^^^^
____________________________________________|~ |___,|^^^^^^COMING OUT^^^^^^
Jeffrey William McKeough | \ |^^^^^^^^^DAY^^^^^^^^^^
***@twain.ucs.umass.edu | ./ |^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

----------------------------------------------------------------------------
---
--
v=====v=====v\ 0 __ | Justin MacLeod
T\ :. . . \,_/_J _>_ | Software Engineer
__I_`v=====v=====v__ /|______| Bell-Northern Research
T T | | | Ottawa, Ontario, CANADA
I I ^ ^ | "Behind the 8 ball again?!?!"
----------------------------------------------------------------------------
---
... "I'm going to KILL THE WABBIT! KILL THE WABBIT! KILL THE WABBIT!"
---
þ Blue Wave/QWK v2.12 þ
--
\_\_\_____/_/_/ |--------------------------------------------|
{o o} | ***@io.org |
] [ | May the MOOSE be with you! |
[_] |--------------------------------------------|

----------------------------------------------------------------------------
---
(--------------------------) {((((((
( T.P. O'Halloran ) /_ _ )
( ***@ix.netcom.com ) ( . . )
( What a life !!! ) ( / )
(----------------------------------oOOo------------oOOo---)
(---------------------------------------------------------)
(---------------------------------------------------------)

When I die, I want to go peacefully in my sleep like my Dad,
not in a screaming panic.... like his passengers.

----------------------------------------------------------------------------
-
_______
./__|____\____
| _ | | _ \D
"(o)-------(o)-" "If you ain't on course, you ain't on time!"
----------------------------------------------------------------------
David Lewis Internet: ***@tautron.com
Test Engineering Voice: 508.692.5100 ex379
tau-tron Fax: 508.692.9006
Ten Lyberty Way Home: 508.597.5752
Westford, MA 01886

----------------------------------------------------------------------------
-
|----\___ John P. LaRocque (***@gaul.csd.uwo.ca)
********]|-----|___\__________
********]|_______>___________/ "There are those who believe
|_____ / that life here began out there..."

----------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------You Can Find Me...

----------------------------------------------------------------------
Marcel Bernards, UNIX & Net sysadm Netherlands Energy Research Foundation
ECN
P.O. Box 1, 1755 ZG Petten, PHONE: 09 312246 4579
EARN/BITNET:***@HPEENR51
EMAIL: ***@ecn.nl
bernards%ecn@{nluug.nl,uunet.uu.net},hp4nl!ecn!bernards
SCREAMNet : AAAAAARGHH!HUH?? : Disclaimer: "The AntiChrist is the Computer
!"

----------------------------------------------------------------------
-brad albom
Software Engineering Solutions, Inc
Office: (707) 552-5248 - Probably get our machine
Office: (415) 969-0141 - Probably get a secretary
FAX : (415) 961-3050 - Probably get a high pitched tone
email : ***@eng.sun.com - Best Bet

----------------------------------------------------------------------
Patti Beadles 503/696-4358 | I don't speak for Intel, nor vice-versa.
***@hosehead.intel.com |
***@compuserve.com | If it wasn't for the last minute,
or just yell, "Hey, Patti!" | I'd never get anything done!

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

All The Rest

----------------------------------------------------------------------
Joe Block (***@umbio.med.miami.edu)
There was a young poet named Dan, whose poetry would never scan,
when told this was so, He said, Yes I know,
It's because I try to fit every possible syllable into the last line that I
can.

----------------------------------------------------------------------
This is a test of the emergency signature system. Were this an actual
signature, you would see amusing mottos, disclaimers, a zillion net
addresses, or edifying philisophical statements. This is only a test.
----------------------------------------------------------------------------
---
***@eng.umd.edu (Allon Stern)

----------------------------------------------------------------------
Hail to the sungod. || John Wichers || ***@husc4.harvard.edu
He sure is a fun god. || 121 Museum St #2, Somerville Ma. 02143
Ra! Ra! Ra! || Anarchy - It's not a law, it's just a good idea.
|| Jesus saves sinners ... and redeems them for valuable cash prizes!!! ||

----------------------------------------------------------------------
The probability of forgetting | ARPA: ***@glacier.ics.uci.edu
something is directly proportional | UUCP: {sdcsvax|ucbvax}!ucivax!tittle
to .... to .... uh .... | BITNET: ***@uci.bitnet

----------------------------------------------------------------------
internet : mvac23!***@udel.edu or thomas%***@udel.edu
uucp : {ucbvax,mcvax,psuvax1,uunet}!udel!mvac23!thomas
Europe Bitnet: ***@GRATHUN1 Location: Newark, DE, USA
Quote : I know how to spell banana, I just don't know when to stop

------------------------------------------------------------------------
scott hess ***@gac.edu
Independent NeXT Developer GAC Undergrad
(I still speak for nobody)
"Tried anarchy, once. Found it had too many constraints . . ."
"Buy `Sweat 'n wit '2 Live Crew'`, a new weight loss program by
Richard Simmons . . ."

----------------------------------------------------------------------
"It's a hardware bug! |"The communication of music is a heartbridge gateway
to
It's a software bug! | all people; not just the music of instruments, but
the
It's 2..2..2 bugs | music everyone can play and hear, the music of
human-
in 1!" - Hard Drive | ity through the instruments of love, sharing,
giving,
------| e-mail: |------| friendship, and peace. Hopefully, we can all tune
in
***@sarah.albany.edu| our sonic and spatial radios together!" - Eric
Johnson

----------------------------------------------------------------------
-john
"I'm paranoid... I tried to join Paranoids Anonymous.
They wouldn't let me know where the meetings were."
***@andrew.cmu.edu

----------------------------------------------------------------------
Robert A Fabian | All things small and furry, I
***@basser.cs.su.oz.au | With teeth and claws removed. am
Basser Department of Computer Science | I insert them rectally, only
University of Sydney | And hope you do approve. kidding

----------------------------------------------------------------------
| Michael E. Dahmus ***@PSUVM / ***@endor.cs.psu.edu |
| "The dumber people think you are, the more surprised they're going to be|
| when you kill them." |

----------------------------------------------------------------------
Richard Harter, Software Maintenance and Development Systems, Inc.
Net address: jjmhome!smds!rh Phone: 508-369-7398
US Mail: SMDS Inc., PO Box 555, Concord MA 01742
This sentence no verb. This sentence short. This signature done.

----------------------------------------------------------------------
| ***@engin.umich.edu |
| (Sergej Roytman to carbon-based lifeforms) |
| |
| --- mild-mannered programmer by day, |
| positively grouchy programmer by night |
| |
| quote: "Reality is for people who can't |
| handle Star Trek." --- ? |
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
David Gossett---->CL249613%***@cunyvm.cuny.edu

To err is human. To bleat is ovine. To bark is canine.

To forgive is divine. To oink is porcine. To purr is feline.

To moo is bovine. To howl is lupine. This list is assinine.

----------------------------------------------------------------------
Gerry Roston (***@cs.cmu.edu) | Whenever we read the obscene stories, the
Field Robotics Center, | voluptuous debaucheries, the cruel and
Carnegie Mellon University | torturous executions, the unrelenting
Pittsburgh, PA, 15213 | vindictiveness, with which more than half
(412) 268-6557 | the bible is filled, it would seem more
| consistent that we called it the word of a
| demon than the Word of God. It is a
| history of wickedness that has served to
| corrupt and brutalize mankind...
| Thomas Paine


+----------------------------------------------+----------------------------
-+
|If you stick a stock of liquor in your locker,| Bart! You're no longer in
|
|It is slick to stick a lock upon your stock. | Sunday School. Don't swear!
|
| Or some joker who is slicker,
|-----------------------------+
| Will trick you of your liquor, | Knut Torgersen
|
|If you fail to lock your liquor with a lock. | ***@ifi.uio.no
|
+----------------------------------------------+----------------------------
-+

----------------------------------------------------------------------
blah blah blah blah blah blah blah blah
uunet.uu.net!srg!jwarring
blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah blah blah blah blah
Jeff Warrington

----------------------------------------------------------------------
`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`
`,` Democrat: Give us your money. _We'll_ solve your problems. `,`
`,` Republican: Give us your money. We'll ignore your problems. `,`
`,` Libertarian: Keep your money. Solve your own problems. `,`
`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,`,` ***@anwsun.phya.utoledo.edu ,`,`,`
----------------------------------------------------------------------


Still Unsorted

----------------------------------------------------------------------
Butch Anton | Psycho Racing (Novice Sprints) | ***@transarc.com
Transarc Corp. | '87 EX-500 WERA #623 AMA/CCS #811 | DoD #0124 AMA#485814
707 Grant ST | M&N Racing (WERA Natl. Endurance) | '83 Seca 650 Turbo
Pgh, PA 15219 | '89 CBR-600 WERA #83 Novice | '89 FZR 600
+1 412 338 4442 | "You have to be crazy to race this piece of shit!"

----------------------------------------------------------------------
Chris BeHanna DoD# 114 1983 H-D FXWG Wide Glide - Jubilee's Red
Lady
***@syl.nj.nec.com 1975 CB360T - Baby Bike
Disclaimer: Now why would NEC
agree with any of this anyway? I was raised by a pack of wild corn dogs.

Plumbers Motto: A flush beats a full house.
--------------------------------------------------------------
Jim Harkins [ucsd|uunet]!pacdata!jim
Pacific Data Products ***@pacdata.com

----------------------------------------------------------------------
--__________________________________________________________________________
If You Know What | Christina M. Callihan | Doing STRANGE THINGS
You're Doing, | AKA C-chan, Bwee, Chrystal- | in the name of Art,
It's Not | Elf & Who Knows What Else | and STRANGER THINGS
Research! | (I sure don't) | in the name of
=> => => => => | c-***@mcl.ucsb.edu | CHOCOLATE
----------------------------------------------------------------------------
When life gets weird, the weird get a life. :)

----------------------------------------------------------------------
Charles William Swiger -- CMU...*crunch*! | "Foosh. Aaughh!!"
------------------------------------------+ "Foosh. Aauuggghh!!"
AMS & normal mail: ***@cmu.edu | "Cold spray deodorant...."
Failing that: cs4w+@andrew.cmu.edu |
NeXTmail: ***@mon.slip.andrew.cmu.edu | -- Opus, Bloom County [RIP]

----------------------------------------------------------------------
"(Ronald Reagan is) so dumb that if you put his brains in a bee,
it would fly backwards." - Molly Ivins, Texan political columnist.
============================= ***@netcom.com =============================

----------------------------------------------------------------------
Steve Keshen ***@weber.weber.com
Weber Systems Steady hand, bloodshot eyes. Stoner
Brookfield, WI 53005 or programmer. You make the call.
--
Steve Keshen ***@weber.weber.com
Weber Systems I took the road less traveled, and had to wait
Brookfield, WI 53005 hours for help when my car broke down.

----------------------------------------------------------------------
Tom Mandel ***@netcom.com ***@qm.sri.com

[1] What my employer doesn't know, it can't have an opinion about.
[2] I insulted the entire WELL and lived to tell about it.
[3] Email to the above; flames to /dev/camille-paglia

----------------------------------------------------------------------
THIS IS NOT A SIG FILE * -We've satisfied our endless needs,
THIS IS NOT A SIG FILE * And justified our bloody deeds,
OK, SO IT'S A SIG FILE * In the name of Destiny,
posted by ***@wam.umd.edu * And in the Name of GOD-
who doesn't care who knows it. * (Eagles," The Last Resort")
DICLAIMER: I said this, I meant this, nobody made me do it, nobody cares.

----------------------------------------------------------------------
jamesp I regret to say that we of the F.B.I. are powerless to act
@ in cases of oral-genital intimacy, unless it has in some way
agora obstructed interstate commerce.
rain.com -- J. Edgar Hoover

-------------------------+--------------------------------------------------
--
"On the first day after Christmas my truelove served to me... Leftover
Turkey!
On the second day after Christmas my truelove served to me... Turkey
Casserole
that she made from Leftover Turkey.
[days 3-4 deleted] ... Flaming Turkey Wings! ...
-- Pizza Hut commercial (and M*tlu/A*gic bait)

Ken Arromdee (***@jyusenkyou.cs.jhu.edu, ***@jhunix.hcf.jhu.edu)

----------------------------------------------------------------------
****************************************************************************
***
*
*
* This Space For Rent
*
* Call 1-800-FOR-RENT for details
*
*
*
* James Michael Sambrook, Aerospace AND Nuclear Engineer
*
* "Are you nuts?" "Nope, just insane!"
*
*
*
****************************************************************************
***

----------------------------------------------------------------------
"How am I typing? Call 1-818-354-7782"
***@robotics.jpl.nasa.gov
Jack Morrison/Jet Propulsion Lab/MS107-102 4800 Oak Grove Dr, Pasadena CA
91109

----------------------------------------------------------------------
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;
2222222222222222 2222222222222222 : moosE-mail: :
22 22 22 2 2 2 1111111 2 2 2 22 22 22 : ***@SOFUS.DHHALDEN.NO :
1111i111i1111 : goose-mail: :
1111111 : Dag Thalberg, Talberg :
1111111 : N-1747 SKJEBERG, NORWAY :
01110 HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;

----------------------------------------------------------------------
Stile, Howard Wilson II, and any other names I might use can be reached at:
***@okcforum.uoknor.edu | I have two personalities. One is paranoid,
I speak for no one but myself! | and the other is out to get him.
Send mail for information on The Darwinners and the Evolving Fish!

----------------------------------------------------------------------
Sasquatch
==================================================================
***@kauri.vuw.ac.nz Lunatic for Hire: Enquire within
***@kosmos.wcc.govt.nz Ask not for whom the bell tolls:
Campbell ***@real.life the butler will get it.
==B=E===Q=U=I=C=K=.=.=.===O=R===B=E===D=E=A=D=.=.=.===============

----------------------------------------------------------------------

It's 106 miles to Chicago, we've got a full tank of gas, half a pack
of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it.
-The Blues Brothers

Joseph DeMasi
***@andrew.cmu.edu

----------------------------------------------------------------------
--E.V.L. (***@wpi.wpi.edu) # "NOOOOOOOO!!!!!!! NOT ANOTHER NEW
a.k.a.: The Eternal Newbie, # MARSHMALLOW!!!!!!!!!!!!!!!!!"
The Amazing Tubeman!, # --me, watching a "Lucky Charms" commercial
Murphy's Law Incarnate # (I wonder how many people heard me
scream...)
Any similarities between what I say and what I mean are purely coincidental.

Chip Salzenberg at Teltronics/TCT (***@tct.com),
(***@compuserve.com)
"you make me want to break the laws of time and space / you make me
want to eat pork / you make me want to staple bagels to my face /
and remove them with a pitchfork" -- Weird Al Yankovic, "You Make Me"

---------------------------------------------------------------------
Chris Beauregard ***@napier.uwaterloo.ca

Disclaimer: The above are the opinions of God as recited by my
telepathic goldfish. Those who oppose them with be struck by lightning.
Such an event will be reflected on their electrical bill.

---------------------------------------------------------------------
Bryan Barber |"He's bread, Jim." - McCoy after a tragic transporter
accident
| while visiting planet Pillsbury.
***@sierra.com

---------------------------------------------------------------------
scott barman |
***@asd.com |
You can't get anything that you want, at Bill Gates' OS house.
You can't get anything that you want, at Bill Gates' OS house.
Just listen to Bill throw those lines,
he sounds like a used car salesman wearing lime.
You can't get anything that you want, at Bill Gates' OS house.
(w/ apologies to Arlo Guthrie)

---------------------------------------------------------------------
Tom Gillman, Systems Programmer | "AAAAAGGGGHHHH"
Wells Computer Center | -- Any "Classic" Star Trek
Security
Georgia State University | officer sometime during the
show
***@gsusgi2.gsu.edu | #include "std.disclaimer"

---------------------------------------------------------------------
| O | |
O |
| | Hans C. Masing "We have seen pictures {of mars} where there |
|
| O | HCM100 @ PSUVM.psu.edu there are canals, we believe, and water. If |
O |
| | ISA President there is water, that means there is oxygen. |
|
| O | Penn State MIS Dept. If oxygen, that means we can breathe." |
O |
| | - Dan Quayle |
|

---------------------------------------------------------------------
William Jacobs | Someday we'll look back on all this
Astronomy Dept., San Diego State and plow into a parked car.
***@ucssun1.sdsu.edu

---------------------------------------------------------------------
--
-- Craig Becker, Object Technology
Products --
-- WE ARE BARNEY. Internet:
***@austin.ibm.com --
-- YOU WILL BE ASSIMILATED. IBM TR:
***@woofer.austin.ibm.com --
-- VNET: JLPICARD at
AUSVM1 --

---------------------------------------------------------------------
/---------------------------------------------------------------------------
--\
|Matthew Cline | Read in the "letters to the editor" column of "TIME"
|
| | in response to an article on teen suicide: "People
|
|***@cats.ucsc.edu| should be aware of the dangers of killing
themselves" |
\---------------------------------------------------------------------------
--/

---------------------------------------------------------------------
John D. Holder \ INTERNET: ***@polaris.unm.edu BITNET:
***@UNMB.UNM.EDU
............."To know recursion, you must first know
recursion"................
................."Black holes are where God divided by
zero"...................
.....voice:(505)268-6023....PGP key available....US SnailMail: Why
bother?.....

---------------------------------------------------------------------
Mike Swaim |Whenever the soft drink machine needs to be
***@owlnet.rice.edu |restocked, rather than getting angry,
Disclamer: I lie |meditate on the impermanence of all things
|and the emptiness of coke.

---------------------------------------------------------------------
m.d.mills interviewer: what kind of guitars do you play?
dept.of.computer.science stevie ray vaughan: they're wood.
carnegie.mellon.university
pittsburgh.pa.15213

---------------------------------------------------------------------
John M. Twilley | It's only premarital sex if
***@acm.rpi.edu | you're going to get married.
***@dewey.nl.nuwc.navy.mil | --anonymous

---------------------------------------------------------------------
- Scott Berger FA::SBERGER -
- Manufacturing Systems Technology ***@fa.intel.com -
- Intel Corporation, Chandler, AZ ***@sedona.intel.com -
-----------------------------------------------------------------------
- Plaintiff Wile E. Coyote is a citizen of Arizona. Defendant Acme -
- is a Delaware corporation whose products are sold by mail order in -
- every state in the nation. Plaintiff seeks damages for injuries -
- caused by defects in an extensive list of products purchased from -
- Defendant for use in his profession of predator. -

---------------------------------------------------------------------
***@yang.earlham.edu - Official generic .sig. Under 4 lines, under 80
columns, no Amiga checks, no witty quotes, no maps of Australia, no
asterisks,
no ASCII art, no disclaimers or anti-flame requests, and one spelling errer.

---------------------------------------------------------------------
Virgilio "Dean" Velasco Jr, Department of Electrical Eng'g and Applied
Physics
CWRU graduate student, roboticist-in-training and Q wannabee
"Bullwinkle, that man's intimidating a referee!" | My boss is a
"Not very well. He doesn't look like one at all!" | Jewish carpenter.

---------------------------------------------------------------------
-- Alan # Mountain Dew and doughnuts...
..!ames!elroy!alan # because breakfast is the most important
meal
***@elroy.jpl.nasa.gov # of the day.

---------------------------------------------------------------------
[********************************* Bob Igo ********************************]
"Today's CS lecture will be conducted entirely through the medium of
interpretive dance." --something I've always wanted to hear but never will
[***************************** gryphon+@cmu.edu ***************************]

---------------------------------------------------------------------
| Andrew Bulhak | |
| ***@yoyo.cc.monash.edu.au | DIE Barney DIE, you fAt fnord pUrPle fuCk!|
| Monash Uni, Clayton, |
|
| Victoria, Australia |
|

---------------------------------------------------------------------
Tony J. Podrasky|What's this thing?
San Diego , Ca |It's called a MODEM.
***@convex.com|And what's this button for?
WA2EAA NNNN ZCZC|Whatever you do, don't touc{{{7bh6xx!{@%%hxbd&$#)$% NO
CARRIER

---------------------------------------------------------------------
According to the World's Worst Comics #1, the reason why women always wear
those skimpy costumes is:
"Men can't shoot straight when they're having erections!"

=SWETLFR=
***@yang.earlham.edu
Totally lost, but making great time!

---------------------------------------------------------------------
John Switzer | Why am I depressed?
| The local "easy listening" station
CompuServe: 74076,1250 | considers the Stones "Can't Get
Internet: ***@netcom.com | No Satisfaction" to be easy listening.

---------------------------------------------------------------------
--Nick Handel "If we knew what the hell we were
doing,
***@sugar.NeoSoft.com it wouldn't be research..."

---------------------------------------------------------------------
/\/\ : Ian Hoyle, Senior Research Scientist
/ / /\ : Geoscience & Spatial Systems Group
/ / / \ : BHP Research
/ / / /\ \ : 245 Wellington Rd, Mulgrave, 3170, AUSTRALIA
\ \/ / / / : Phone +61-3-560-7066
\ / / / : E-mail ***@resmel.bhp.com.au
\/\/\/ :
:
"If the idea of a protocol behaving like a rabid, diseased sex-crased
bunny rabbit appeals to you, AppleTalk is for you."
-- John Kennedy, comp.dcom.sys.cisco

---------------------------------------------------------------------
*dEwMe[------(((***@charlie.usd.edu*******#The University of South Dakota*
*************or ***@nyx.cs.du.edu*********#has no opinions I hold valid***
Yet another RAVEing lunatic!!!*************#so why would I speak for them?*
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
***You may be thinking "Ooh how disgusting; fancy eating your own poo!"-***
************************--Wonderful World Of Dung--************************
***************************************************************************

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

---------------------------------------------------------------------
Lani Teshima-Miller (***@uhunix.uhcc.Hawaii.edu) o | /_/_/ "Sea Hare"
Univ of Hawaii School of Library & Information Studies o|[0_0]--------*
"It's no use going to school if the library is \=^-| |____| |
not your final destination." --Ray Bradbury \_}B \_}B

---------------------------------------------------------------------
If the Earth is the size of a pea in New York, then the Sun is a beachball
50m
away, Pluto is 4km away, and the next nearest star is in Tokyo. Now shrink
Pluto's orbit into a coffee cup; then our Milky Way Galaxy fills North
America.
Wayne Hayes INTERNET: ***@csri.utoronto.ca CompuServe:
72401,3525

---------------------------------------------------------------------
***************************************
This is a pretty generic .sig, huh?
Scott Chupack
***@engin.umich.edu
***************************************

---------------------------------------------------------------------
Tony J. Podrasky Laundry instructions on a shirt made by HEET:
San Diego , Ca For best results, wash in cold water separately,
hang
***@convex.com dry and iron with warm iron. For not so good
results,
QSL? QRU? QRZ? QLZ? drag behind car through puddles, blow-dry on
roofrack.

--------------------------------------------------------------------
| Guy Martin - [best] ***@netcom.com -
***@f905.n202.z1.fidonet.org
____ | When asked what he thought of Western Civilization
\ / | M. K. Gandhi replied, "I think it would be an excellent idea."
\/ | Gay Pride. Don't Leave Home Without It...

---------------------------------------------------------------------
Ingredients: chopped pork shoulder with ham, salt, water, sugar, sodium
nitrate, ***@leland.stanford.edu

---------------------------------------------------------------------
-- Esther Lumsdon, not speaking for Verdix. ***@verdix.com
"It's time to cut bait and talk turkey. It takes 2 snakes to cross a
puddle. You have to bale hay while the tractor is warm."
---- either H. Ross Perot or Dave Barry

---------------------------------------------------------------------
Michelle Murrain, Ph.D., School of Natural Science
Hampshire College, Amherst, MA 01002
413-549-4600 x688
***@hamp.hampshire.edu

"The Pledge of Alliegance says 'liberty and justice for all'.
Which part of 'all' don't you understand?" - Rep. Pat Schroeder (D) Colo.

---------------------------------------------------------------------
+++ note: about the next six: Roger was a pre-college kid and,
+++ well, i suppose the locals didn't appreciate his sig file.
---------------------------------------------------------------------
* Roger Tetzlaff,SHHS c/o '94 ***@andrew.cmu.edu-Proud Achievements *
* Thrice appeared in "Who's Who among American High School Students" *
* Gold medalist,1993 Ohio Science Olympiad Finals- Comp. Programming *
* Selected for CMU Summer Pre-College Prgm*730 Math SAT*Peace to all *

---------------------------------------------------------------------
* Stephen Gifford,ECE c/o '9? ***@andrew.cmu.edu-Proud Achievements *
* One or twice appeared in "Who's Who in CMU students turned staff." *
* Runner up,1992 Pittsburgh Nosepicking Finals- Snotball competition *
* Selected for Allegheny County Jury Duty*$20 Parking Ticket*Bite me *

---------------------------------------------------------------------
-Mav, AKHS c/0 92 Maverick+@cmu.edu-Proud Achievements
Three times(who the hell says thrice) appeared in "Who's Who among
American High School Students"
Captain Admiral King High School Academic Challenge team
Selected to go to CMU For real(and really cheap) *1400 SAT composite
(this means I can add.... and I have a vocabulary)*Have a nice day

---------------------------------------------------------------------
* Shawn Knight, MCS c/o '96 ***@cmu.edu - Stuff You Should Know
*
* secretly married, loves Sam's subs, practices black magick for sex favors
*
* Second Place Winner, Pittsburgh Spelling Bee grade 8 (screwed 'picry')
*
* 3rd in class, failing out here, chosen most bizarre in High School class
*

---------------------------------------------------------------------
* Jeffrey Woodford, MCS c/o '94 ***@andrew.cmu.edu - Stuff You Should Know
*
* Got lost in Washington DC on 7th grade class trip * I suck at all sports
*
* Lived in L.A. during the 1984 Olympics but didn't go to any of the events
*
* 2nd in highschool class, my picture ID sorta makes me look like a psycho
*
* I want to go to grad school 'cause I can't think of anything better to do
*

---------------------------------------------------------------------
* Faisal Jawdat,H+SS c/o '96 ***@andrew.cmu.edu - Random Achievements *
* I went bowling a couple of times, and I'd really like to do it again *
* Winner, free black and white mini tv, 7th grade magazine sales drive *
* Selected last to play games in elementary school*128th in class* fiz *

---------------------------------------------------------------------
(*************************************************************************)
(** Chris Unger Kutztown University **)
(** ***@acad.csv.kutztown.edu Computer Services **)
(** ***@sanjuan.santafe.edu (215)-683-4152 **)
(** **)
(** Last night as I lay in bed looking at the stars I thought **)
(** 'Where the hell is the ceiling?' **)
(*************************************************************************)

---------------------------------------------------------------------
None of the ideas expressed above are acutally mine. They are told to me by
Luthor and Ferdinand, the five inch tall space aliens who live under my
desk.
In return for these ideas, I have given them persmision to eat any dust
bunnies
they may find under there.
Peter Wieland pw1r+@andrew.cmu.edu dmonger+@cmu.edu

----------------------------------------------------------------------------
---
Doug Sewell, Tech Support, Computer Center, Youngstown State University
***@cc.ysu.edu ***@ysub.bitnet (internet)!cc.ysu.edu!doug
Q: Hey kids, here's a riddle. What has 4 legs and flies ?
A: Barney the dinosaur as road kill.

----------------------------------------------------------------------------
---
John Kochmar | Estimated amount of glucose used by an adult human
***@sei.cmu.edu | brain each day, expressed in M&Ms: 250
SEI Computing Facilities | -Harper's Index, October 1989

----------------------------------------------------------------------------
---
John Switzer | Final exam question: "Is the best part of
waking
| up really Folgers in your cup? Provide either
a
CompuServe: 74076,1250 | comprehensive proof of the above, or a
definitive
Internet: ***@netcom.com | counter-example."

----------------------------------------------------------------------------
---
Di Francis Even evil people sometimes
Ball State University get up in the middle of the night
***@bsuvc.bsu.edu to eat chocolate chip
cookies.

----------------------------------------------------------------------------
---
Richard O. Rouse III
***@kimbark.uchicago.edu
"In Italy for thirty years under the Borgias they had warfare, terror,
murder
and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci and the
Renaissance. In Switzerland they had bortherly love; they had five hundred
years of democracy and peace, and what did they produce? The cukoo clock."
- Orson Welles as Harry Lime in
_The_Third_Man_

----------------------------------------------------------------------------
---
***@hawkmoon.mn.org
This site gets a fair news feed, but e-mail is more reliable. . . :-(
"Veni, vidi, vomiti!" - the ghost of Tom Jefferson on reading the Brady Bill

----------------------------------------------------------------------------
---
Teddy ***@a.chem.upenn.edu
Univ. of Pennsylvania (The Cool Ivy... According to Seventeen Magazine)
Go to Grad School... Avoid Reality.
This Message brought to you by Ellipsis Inc.
"When your sentence trails off... we finish it."

----------------------------------------------------------------------------
---
** "Products such as 'I Can't Believe Its Not Butter' and 'I Can't **
** Believe Its a Girdle' display the state of denial in this society." **
** **
**** ***@nevada.edu ************ -Marco Westerweel, Phd **

----------------------------------------------------------------------------
---
| Alan Ezust ezust@{binkley.}cs.mcgill.ca Montreal, Quebec, Canada
|
|------------- McGill University School of Computer
Science ----------------|
Aibohphobia: n. Fear of Palindromes

----------------------------------------------------------------------------
---
Jason R. Heimbaugh (CatStyle) ***@uiuc.edu
Two (unnamed) people on campus debugging telnetd code:
"Oh, I'm missing a colon."
"So is my aunt."

----------------------------------------------------------------------------
---
| Cathy Moore | These opinions are mine, not those of the University|
| ***@virginia.edu | of Virginia. It is the opinion of the University |
| | that I should be writing my dissertation. |

----------------------------------------------------------------------------
---
Jeff Wayman Grant me the serenity to accept the things I
***@lamar.colostate.edu cannot change, the courage to change the things
I can and the wisdom to hide the bodies of the
people I had to kill because they pissed me off.

----------------------------------------------------------------------------
---
Arch Mott | ***@cisco.com | The Circus Theory of
Project
cisco Systems, Inc. | Voice:(415)688-8245 | Management: If you have
too
1525 O'Brien Drive | FAX:(415)688-4575 | many balls in the air,
throw
Menlo Park, CA 94026 |---------------------| one to some other clown...

----------------------------------------------------------------------------
---
****************************************************************************
Spyder ***@icogsci1.UCSD
Dear Bob, you actually read all this?
"...hum?!?" - Wilde Silas Tomkyn
The opinions expressed in this letter do, in fact, represent the opinions
of UCSD, its employees, faculty, and students, as well as the entire
University of California system and its precious Regents, because, let's
face it, I have that kind of power at my disposal.

----------------------------------------------------------------------------
--
Sean O'Connell I'm insane, but it keeps me from going crazy.
***@hacks.arizona.edu

Death - Life's way of saying, "You can let go of your ankles now."

----------------------------------------------------------------------------
---
R. Todd King | "I ain't promising you nothing extra. I'm just
(***@fa.disney.com) | giving you life and you're giving me life. And
Walt Disney | I'm saying that men can live together in peace
Feature Animation | without butchering one another."
Glendale, CA 91221 | Josey Wales (Clint Eastwood)
(818) 544-6495 | "The Outlaw Josey Wales"

----------------------------------------------------------------------------
---
Diane Duane / Potter's Pasture / Kilbride / Wicklow / Ireland
"A little science...a little magic...a little chicken soup."
Also on Compu$erve: 73200,3112

----------------------------------------------------------------------------
---
Jolyon ("Jol")
Silversmith_____________________________________________________
***@husc.harvard.edu Former Director: Civil Liberties Union of
Harvard
Mather House 188 Editor: The Mather Messenger (House
Newsletter)
Cambridge, MA 02138 Submissions Editor: Lighthouse
Magazine
____________ I have a firm grip on reality. Now I can strangle it.
____________

----------------------------------------------------------------------------
---
Len Neiberg, Ph.D. Candidate
Electrical and Computer Engineering, Carnegie Mellon University
e-mail: ***@ece.cmu.edu | phone: (412) 268-3304
"Gradual school: it's not just a job, it's an indenture"

----------------------------------------------------------------------------
---
***@jhunix.hcf.jhu.edu | For my Life
Public Relations and Official Test Audience for the FDC | Still ahead,
"Have you any idea how successful censorship is on TV? | Pity me. -Queen
Don't know the answer? Hm. Successful. Isn't it?" -Max Headroom

----------------------------------------------------------------------------
---
Wendy E. Betts Never worry about a book corrupting a
Editor, The Web child...Worry if your children are not
***@cruzio.com getting ideas from books. -Richard Peck

----------------------------------------------------------------------------
---
G. Boggs My opinions. No one else may claim them.
***@uswest.com My employer rarely asks what they are.
My wife disagrees with them.
My boss ignores them.
My lawyer worries about them.
My shrink writes articles about them.
Any more questions?

----------------------------------------------------------------------------
---
Matthew T. Russotto ***@eng.umd.edu
Some news readers expect "Disclaimer:" here.
Just say NO to police searches and seizures. Make them use force.
(not responsible for bodily harm resulting from following above advice)

----------------------------------------------------------------------------
---
David Hunt, PhD Grad. Slave | My mind is my own. So | I love my country,
Mechanical Engineering | are these ideas and | but I fear its
Carnegie Mellon University | opinions! | leaders and the
email: bluelobster+@cmu.edu | (Use Golden Rule V2) | peoples' complacency!

----------------------------------------------------------------------------
---
David Hunt | Annoy God. Think | For the low, LOW price of $19.95
bluelobster+@cmu.edu | for yourself! | these opinions can be yours too!

----------------------------------------------------------------------------
---
--Amy | And God said, "Let there be vodka!" And He saw
that
***@andrew.cmu.edu | it was good. Then God said, "Let there be light!"
Zeta Psi Sigma !!! | And then He said, "Whoa - too much light." -tg1g

----------------------------------------------------------------------------
---
Andrew Stellman | "I'm sorry you hate bad blowjobs. |
***@cmu.edu | Faith and I are working on it. |
read alt.spleen | Just last night we researched a lot." - Lisa Kellner |

----------------------------------------------------------------------------
---
Stephen J. Webb
***@bronze.coil.com
An infinte number of rednecks, in an infinite number of pickup trucks,
firing an infinite number of shotguns at an infinte number of road signs,
will produce all the great works of litareture - in braille

----------------------------------------------------------------------------
---
ted frank | Reason #273 not to trust out-of-context court quotes:
the u of c | "Jimmy Carter was the secret head of the Ku Klux Klan; Bill
law school | Clinton is the biological son of Jimmy Carter."
kibo#=0.5 | -- Tyler v. Carter, 1993 WL 454256 (S.D.N.Y.)

----------------------------------------------------------------------------
---
Andrew Stellman | "Hell, just stick with your hand and you |
***@cmu.edu | don't need women." -- Jim Zelenka |
read alt.spleen | "And you can double-date." -- Adam Rixey |

----------------------------------------------------------------------------
---
----------------------------------------------------------------------------
---
***@freenet.carleton.ca /--- Pick one ---\ ***@acs.ucalgary.ca
Sing the bisexual anthem: "Sometimes you feel like a nut,
sometimes you don't"
"...Or use your credit card." Happy Engineering Week!

----------------------------------------------------------------------------
---
Steve Jackson - yes, of Steve Jackson Games - yes, we won. Fnord.
***@io.com

----------------------------------------------------------------------------
---
Brian Scearce
***@sector7g.eng.sun.com
The above does not necessarily represent Sun policy.
It's not Beavis and Butthead's fault that their viewers are as stupid as
they are.

----------------------------------------------------------------------------
---
\\___// Mynd you, m00se bites
(o o) Kan be pretti nasti
--ooO-(_)-Ooo--------------------------------------------------
Mattt Myers "majestik m00se" Carnegie Mellon University
---------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
---
Derek Tearne. -- ***@fujitsu.co.nz -- Fujitsu New Zealand --
Some of the more environmentally aware dinosaurs were worried about the
consequences of an accident with the new Iridium enriched fusion reactor.
"If it goes off only the cockroaches and mammals will survive..." they said.

----------------------------------------------------------------------------
---
Cathy Downes The Santa Cruz Operation Tech Support Acct Coordinator
"..the leader of the Russian Social Democrat party is being put into
power by the most heinous & evil force of the 20th Century" Lone Gunman
member...."Barney ??" asks Fox Mulder............X-Files 2/18/94

----------------------------------------------------------------------------
---
---------------- Sameer Manek::SysOp of the BigBrother BBS -----------------
monitoring people's lives since George Orwell's 1984
***@YesaNeXT.sbay.org "Starlight, starbright, wish I may, wish I
***@YesaNeXT.TheTech.COM might, turn this PC into a NexT"

----------------------------------------------------------------------------
---
VI is better than Emacs. | Let's | Internet : ***@fwi.uva.nl
MacOS is better than Windows. | start the | ***@tnc.nl
Unix is better than VMS. | religious | FidoNet : 2:281/202.15
Eiffel is better than C++. | war!! | NeST : 90:500/202.15

----------------------------------------------------------------------------
---
WARNING!! Opinions in posting are farther away than they appear
^^^^^^^^^
Mary Ellen Foley (***@netcom.com) ...proud Customer #1 of the
Kurzweil Voice speech recognition system that permitted
me to "type" this message by speaking to the computer

----------------------------------------------------------------------------
---
Don White "Science is moving closer to
Instructional Computing weaponry, and Art is moving
Houston Community College closer to commercialism.
Houston, TX And never the twain shall meet."
(713) 866-6648 --- Frank Zappa
***@hccs.cc.tx.us

----------------------------------------------------------------------------
---
Andrew Stellman | "I guess we're getting a valuable education learning what
|
***@cmu.edu | it's like being a drudge in a major corporation. When you
|
read alt.spleen | get into a tedious job, so that year after year you begin
|
be kind to frogs| praying for death as an escape from the monotony of it
|
brush and floss | all, you'll know this class helped prepare you for it."
|
after every meal| -- Paul Workman on 15-347 (Computer Architecture)
|

----------------------------------------------------------------------------
---
There are three types of people in the world. Those that are good at
math and those that are not.

***@mcs.com

----------------------------------------------------------------------------
---
Jeff Wayman ***@lamar.colostate.edu

A friend is one who would help you move.
A best friend is one who would help you move a body.

----------------------------------------------------------------------------
---
Bob Mihlfried
***@ux4.cso.uiuc.edu

Bananas are my favorite vegetable because they have no bones.

----------------------------------------------------------------------------
---
+---------------------+----------------------------------------------------+
| | The computer programmer ... is a creator of |
| | universes for which he alone is the lawgiver. No |
| Adam D. Bursey | playwright, no stage director, no emperor, however |
| | powerful has exercised such absolute authority to |
|***@telerama.lm.com| arrange a stage or field of battle and to command |
| | such unswervingly dutiful actors or troops. |
| | -Joseph Weizenbaum |
+---------------------+----------------------------------------------------+

----------------------------------------------------------------------------
---
:o:The World According to Mike Schneider: :o:
:o: *Roger Moore was the best James Bond Schneider332 :o:
:o: *All B&W movies should be colorized @ :o:
:o: *Batman The Movie sucked delphi.com :o:
:o: *Part three was the best Godfather movie :o:
:o: *Rejects what he doesn't understand :o:
:o: *Jurassic Park was a cheap rip-off of Aliens :o:
:o: *Cholesterol is good! It lubricates your veins :o:
:o: *If one saves one dollar everyday for a year, :o:
:o: you will end up with $365.00 :o:
:o: *Donuts are brain food :o:
--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
---
Internet: ***@gsusgi2.gsu.edu Fidonet : Jonathan ***@1:133/411.7
***@gisatl.fidonet.org Bellnet : 1 - 404 - 261 - 3665
----------------------------------------------------------------------------
-
Atlanta 1996 | Play Pinball | Back 2 Back 2 Back! | "I hate it when I can't
--------------------------------------------------| trust my own
technology!"
"Thrills! Chills! Magic! Prizes!" -- Hurricane | -- Geordi LaForge

Gene Roddenberry, Isaac Asimov, Jim Henson, Dr. Seuss, Mel Blanc ... Sigh
...

----------------------------------------------------------------------------
---
Will Bell -- ***@cs.tamu.edu -- Live from the heart of Scenic Central Texas
Gonk: It's like a narf, but from outside.

----------------------------------------------------------------------------
---
=-=-=-=-=-=-=[Opinion, n: See the above text for an example]=-=-=-=-=-=-=
=-=-[The Silly Sod Society: To perfect and to swerve]-=-=-=-[TP U BG]-=-=
The big difference between UNIX and VMS:
To do anything on UNIX, you need to know an obscure command.
To do anything on VMS, you need to know an obscure option to SET.

----------------------------------------------------------------------------
---
Steve Eggleston Internet:***@access.digex.net
Nuance Data Systems (703)823-8963 CIS:72040,713
"Technology Should Set You Free, Not Make You Crazy"

----------------------------------------------------------------------------
---

Bruce Howells, ***@bgs.com | ***@cs.umb.edu
(it may be company hardware, but it's my brain, and it's lunchtime.)

----------------------------------------------------------------------------
---
|| Kris Kennaway ,-./\ || "My mothers' obsession with the `good scissors'
||
|| / \ || always scared me a bit: it implied that somewhere
||
|| ***@cleese \_,-*_/ || in the house, there lurked...the evil scissors"
||
|| .apana.org.au v || -- Tony Martin, _The_Late_Show_
||

----------------------------------------------------------------------------
---
Barry Berg ***@idss.nwa.com
***@edgar.Mn.Org
"When your car is airbone, the accelerator doesn't work,
the brakes don't work, the steering doesn't work....
Nothing works!!!

----------------------------------------------------------------------------
---
---------------------------------------------------------------------
| Lisa McGrath, ***@ccmail.uwsa.edu, U. of Wisconsin System |
| Honesty is the best policy, but insanity is a better defense. |
---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
---
Julie Bixby Internet: ***@cccd.edu
Engage Romulan .sig cloaking device....

----------------------------------------------------------------------------
---
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karen Spilman (***@pobox.upenn.edu)
Drive defensively; buy a tank.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------------------------------------------------------------------------
---
+-----------------------+---------------------------------------------------
-+
| Muttley, a.k.a | "Umbrella? What do you mean umbrella? That's
|
| Michael P. Simone | my fuckin' head, you STUDENT!" -Crazee Daisy Ed
|
| ***@mcs.kent.edu | Beable beable beable beable beable beable beable
|
| ===================== | beable beable beable beable beable beable beable.
|
+-----------------------+---------------------------------------------------
-+
My views do not represent the views of KSU because I think that their
ideas are more fucked up than a football bat.

----------------------------------------------------------------------------
---
Lani Teshima-Miller (***@uhunix.uhcc.Hawaii.edu) "Sea Hare" o/ /_/_/
UH School of Library & Info Studies. "Whatever the cost of our
o|[0_0]------*
libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant \=^-| |_|
|
nation." -Walter Cronkite [R.a.b.bit--FAQ Maintainer: "Think Ink!"]
\_B}\_B}

----------------------------------------------------------------------------
---
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Chris Kalmbacher Neuroscience University of Delaware
What! You actually think the Grand Moff Tarkin died when the Death
Star exploded? Nonsense...I never saw the body, did you?
***@bach.udel.edu (Chris Kalmbacher)

----------------------------------------------------------------------------
---
The Beakman Promotional Fee Paid By:

***@netcom.com "Ouchies!", The sharp, prickly toy you bathe with.

----------------------------------------------------------------------------
---
____________________________________________________________________________
___
If You Know What | Christina M. Callihan | Doing STRANGE THINGS
You're Doing, | AKA C-chan, Bwee, Chrystal- | in the name of ART,
It's Not | Elf & Who Knows What Else | and STRANGER THINGS
Research! | c-***@mcl.mcl.ucsb.edu | in the name of CHOCOLATE
----------------------------------------------------------------------------
---
U.C.S.B. doesn't even know that _I_ exist, let alone my opinions!

----------------------------------------------------------------------------
---
| ***@erc.cat.syr.edu | Disclaimer Services Provided By |
| ***@cleveland.freenet.edu | The Law Firm Of |
| ***@yfn.ysu.edu | Dewey Cheetham And Howe P.C. |

----------------------------------------------------------------------------
---
+-----------------------+-------------------------------------------+
| David Rodenhiser | Sun Microsystems |
|-----------------------+-------------------------------------------|
| these opinions belong | Yesterday upon the stair, I saw a man who |
| to me and my cat and | wasn't there. He wasn't there again |
| Nobody else!!! | today, I think he's from the CIA. |
+-----------------------+-------------------------------------------+

----------------------------------------------------------------------------
---
+------------------------------+---------+---------------------------+
| Nate Morse, Aka "Pounce" | /\_/\ | "My pals went to Babylon |
| Agnostic Jihad 1994-Fighting |_( o.o )_| 4, and all I got was this |
| for a less certain tomorrow! | }`-'{ | lousy t-shir..." -Anon |
+------------------------------+--------++---------------------------+
| ***@launchpad.oit.unc.edu | Gamer,Furry,Agnostic,Wacko |
+---------------------------------------+----------------------------+

----------------------------------------------------------------------------
---
The most dangerous weapon in the world is not a gun, or a sword, or a knife.
It's a banjo on a Pearl Jam song. -- Bruce Otter.
Not bad talking for a long-haired weirdo, huh Mr & Mrs America? -- Micky
Dolenz
***@ksu.ksu.edu (Slash Maraud)

----------------------------------------------------------------------------
---
William E. Madden | Disclaimer:
Systems/Software Engineer | Everything I say is the public
Computational Diagnostics, Inc. | position of CDI. If you believe that,
Pittsburgh, PA | you'll also believe I'm a green alien,
***@cdi.com | and that the phone company killed
***@mb5000.anes.upmc.edu | JFK.
--------------------------------------------------------------------------
"Once you recognize the fact tha all men are inherently
pigs, your life becomes much simpler."
- One of my ex-girlfriends.

----------------------------------------------------------------------------
---
********** DAVE HATUNEN (***@netcom.com) **********
* Daly City California: *
* where San Francisco meets The Peninsula *
* and the San Andreas Fault meets the Sea *
*******************************************************

----------------------------------------------------------------------------
---
***@eskimo.com * Bryan Byun * ***@uswnvg.com
o \o o/ Now it is time \o/ o/ o
/|\ |\ /| on Sprockets | /| /|\
/ \ / \ / \ when we dance! / \ / \ / \

----------------------------------------------------------------------------
---
Mark Wilson, 410-796-4873 days
email: ***@hps.sso.loral.com
I am Loquacious of Borg. Prepare to be bored.

----------------------------------------------------------------------------
---
_____ ***@titan.ucs.umass.edu
|\ /| My idea of God is the Voltron Lions. You got 5 different concepts,
5
| O | different colours, each serving a different purpose in society, but
when
|/ \| need arose they'd join together to form a giant deity who could beat
the
snot out of any demon who came in their way.

----------------------------------------------------------------------------
---
_____
/_____\ Snoopy The government is not your mommy.
/_______\
|___| qiclab.scn.rain.com!sopwith!snoopy
|___| {ares,chip,parsely,pyrnoevil,sequent}!sopwith!snoopy

----------------------------------------------------------------------------
---
+------------------------------------+--------------------------------------
--+
| Garold Shaffer Motorola Cellular | You can lead a horse to water, but if
|
| [PH: (708) 632-5658] | you can get him to float on his back
|
| [***@rtsg.mot.com] | you've got something..............
|
+------------------------------------+--------------------------------------
--+

----------------------------------------------------------------------------
---
Naomi Kritzer ***@carleton.edu
"Once you have pulled the pin out of Mr. Grenade, he is no longer your
friend."

----------------------------------------------------------------------------
---
Christopher D. Heer -- ***@isisph.com -- Not just cheer. . . all
TempaCheer!
Isis Pharmaceuticals: where a drug | My opinions are mine, not Isis'.
can be a drug! | Unless they license them, of course.
Charter Member of the IRC Special.K.Club!

----------------------------------------------------------------------------
---
------------------------------------ |\ _,,,--,,_ ,) ----------
Cat Stanton /,`.-'`' -, ;-;;'
***@rumpleteazer.feline.org |,4- ) )-,_ ) /\
***@lemming.uu.net --------------- '---''(_/--' (_/-' ---------------

----------------------------------------------------------------------------
---
Ed Sterling, Simware Inc.| ACTUAL quotes from my kids: "Daddy, hummingbirds
Bolton, MA 01740 USA | help the bees put honey in the flowers!"..."In
the
Phone/FAX: 508-779-6058 | daytime, the sun melts the moon into cloud
pieces!"
"***@boston.simware.com" | On a windy day: "Look! The leaves are playing
tag!"

----------------------------------------------------------------------------
---
DISCLAIMER - These opoi^H^H "damn", ^H, [esc :q :qq !q "shit!" :Q! "Whaddya
mean, Not an editor command?" :wq! ^C^C^C !STOP ^bye ^quit :quit! !halt ...
^w^q :!w :wq! ^D :qq!! ^STOP [HALT! HALT!!! "Why's it doing this?"
:stopit!
:wwqq!! ^Z ^L ^ESC STOP :bye bye bye! "Hey, what's this red button d..."

----------------------------------------------------------------------------
---
John Groch (groch+@pitt.edu) | ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Film Studies Program, 526 CL | For your enhanced viewing pleasure, this .sig
University of Pittsburgh | file is being presented in Letterbox format
Pittsburgh, PA 15260 | ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]][[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

----------------------------------------------------------------------------
---
--------------------------------------------------------------------------
William E. Madden | Disclaimer:
Systems/Software Engineer | Everything I say is the public
Computational Diagnostics, Inc. | position of CDI. If you believe that,
Pittsburgh, PA | you'll also believe I'm a green alien,
***@cdi.com | and that the phone company killed
***@mb5000.anes.upmc.edu | JFK.

--------------------------------------------------------------------------
* Simon says put your face between my breasts and make motorcycle noises...
* Minx Kelly, artist, author, poet, and telephone slut
* at ***@bbs.xnet.com and less frequently at msminx.palace.com
* aka Da Minx, Mistress Minx, Minxworks, et al.
* Mind if i elicit animal crazed noises from your throat?

----------------------------------------------------------------------------
---
**************************************************************************
* Paul Tyma "I don't care if you ARE getting a PhD *
* Syracuse University in it! Get away from that damn *
* Computer & Info Science computer and go find a woman!" - my dad *
*************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------
---
Mike Jipping
Hope College Department of Computer Science
***@cs.hope.edu

"Daddy, hand me the garage door mouse."
-- my four-year-old daughter trying to
reach the garage door opener (after
using too much "educational" sofwtare).

----------------------------------------------------------------------------
---
"How to Make a FORTUNE on the Information Superhighway"
This book is written by two lawyers who can't even spell `libel.'

Michael Dillon ***@halcyon.com
C-4 Powerhouse, RR #2 ***@junction.net
Armstrong, BC V0E 1B0 Fido: 1:353/350
Canada BBS: +1-604-546-2705

----------------------------------------------------------------------------
---
Cris Fuhrman, ***@di.epfl.ch
Swiss Federal Institute of Technology
EPFL-LIT, IN Ecublens, CH-1015 Lausanne, Switzerland
tel: +41.21.693.36.97, fax: +41.21.693.47.01
"This isn't the thesis topic you're looking for." - Prof. OB1 Ken OB

----------------------------------------------------------------------------
---
-- _--_|\ -- Peter Caffin (***@uniwa.uwa.edu.au): -------------
/ \ No added colour or flavour. No preservative. No added
X_.--._/ sugar. Disregard date coding when frozen. Store below
------- v -- 5oC. --------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
---
Christopher Davis * (***@kei.com) | "It's 106 ms to Chicago, we've got a
full
http://www.kei.com/homepages/ckd/ | disk of GIFs, half a meg of hypertext,
* MIME * PGP * WWW * [CKD1] * | it's dark, and we're wearing
sunglasses."
| "Click it." --
(***@bluesbros.com)

----------------------------------------------------------------------------
---
Brad M. Garcia "If the auto industry were like the computer
industry,
____/ _ _ / / / a car would now cost $50, would get 500 mpg, and at
a
/ /_/ / / / random time would explode, killing all passengers."
_____/ _/ _/ _____/ -unknown source

----------------------------------------------------------------------------
---
HELP! I'M BEING HELD PRISONER IN A .SIGNATURE FACTORY!
Stan Ryckman ***@alden.com

----------------------------------------------------------------------------
---
although you should be doing something productive
with your life, you are instead wasting your time
reading this inane mindless rambling drivel from
the keyboard of: Andrew Hay, ***@andr.ub.com

----------------------------------------------------------------------------
---
Richard Rush | ***@nd.edu
Room 112D Computing Center | University of Notre Dame
Numismatics is not a sexual perversion!

----------------------------------------------------------------------------
---
----------------------------------------------------------------------------
---
| "Ask and it shall be given unto you, | Cthulhu in '96--It's time to stop
|
| Seek and ye shall find, | choosing the lesser of two evils.
|
| Knock and the door shall be opened
|-------------------------------------|
| unto you....." | Usenet posters do it world-wide.
|
----------------------------------------------------------------------------
---

----------------------------------------------------------------------------
-
----------------------------------------------------------------------------
--
o S. M. Weems //// Geologist by choice,
o
o ***@merlin.salrm.alaska.edu (o o) Mathematician by accident,
o
o Geology Major Extraordinaire -oOO--(_)--OOo- Brilliant by act of God,
o
o Dept. Of Entropy, Univ. Of Alaska Fairbanks Poor by act of Congress...
o
----------------------------------------------------------------------------
--
o "Free from the mental shackles of rigid adherence to biblical doctrines"
o
----------------------------------------------------------------------------
--

----------------------------------------------------------------------------
-
William A. Emanuelsen "Early to bed and early to rise,
***@aerospace.aero.org makes a man healthy, wealthy and wise."
-- some dead guy

----------------------------------------------------------------------------
-
Eric Scouten e-mail: ***@uiuc.edu
MS Comp Sci '96, U of Illinois http://tampico.cso.uiuc.edu/~scouten

A Thighmaster is neither a thigh nor a master. Discuss amongst yourselves.
-Linda Richman, SNL

----------------------------------------------------------------------------
-
Stephan Zielinski szielins%***@us.oracle.com
Whip me. Beat me. Make me maintain AIX.

----------------------------------------------------------------------------
-
--
Liz Stokes | Hey! Where am I going?
Ilaine de Cameron |
| And what am I doing in this handbasket?
***@panix.com |

----------------------------------------------------------------------------
-
Doug DeJulio | R$+@$=W --- sendmail.cf file
mailto:ddj+@pitt.edu | {$/{{.+ --- modem noise
http://www.pitt.edu/~ddj/ | !@#!@@! --- Mr. Dithers swearing

----------------------------------------------------------------------------
-
"USENET is not a right."
"USENET is a right, a left, a jab, and a sharp uppercut to the jaw. The
postman hits! You have new mail." -- Ed Vielmetti & Chip Salzenberg
***@plains.NoDak.edu (David R. Henry)

----------------------------------------------------------------------------
-
***@winternet.com | I'm geek and I'm ok, I work all night
With apologies to Monty Python| and I sleep all day. I grep my files,
| I eat my lunch, I go to the EOC!
| On Wednesdays I go MUDing,
| and wank on IRC!

----------------------------------------------------------------------------
-
Nathaniel S. Borenstein (***@fv.com) | When privacy is
outlawed,
Chief Scientist, First Virtual Holdings | only outlaws will have
privacy!
FAQ & PGP key: nsb+***@nsb.fv.com | SUPPORT THE ZIMMERMAN DEFENSE
FUND!

----------------------------------------------------------------------------
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
When your car is in the air, the accelerator doesn't work!
The brakes don't work! The steering doesn't work!...Nothing works!!!
To which Bob Benson Replied: "Gravity Does. :-)"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HAVE NOMEX WILL TRAVEL
wire: ***@idss.nwa.com

----------------------------------------------------------------------------
-
_________________________________ \\\// _________________________________
|Email: ( ***@rohan.sdsu.edu) -(@ @)- |
------------------------------oOO--(_)--OOo------------------------------
| A Windows user spends 1/3 his life sleeping, 1/3 working, 1/3 waiting |
| Japanese say Americans are lazy. HA!! At least we cook our fish! |
| ___ __________ Sir! Romulan warbird decloaki$^#@*& NO CARRIER |
| / | \ If Q were castrated would he become...O??? |
| |__/ /~~| -------------- ...Make like a prom dress and take off! |
| \ | / ________ _____________________________________________|
| ~~~ |http://rohan.sdsu.edu/home/jhwang/index.html|

----------------------------------------------------------------------------
-
Ken Fowler, wa5bru | Real Klingons
***@metronet.com | don't use .signature files.

----------------------------------------------------------------------------
-
Boys are yucky. % HOUSE OF CUTE FAT GIRLS
Throw rocks at them. % http://www.pitt.edu/~lvcst1/
******For info on the 'Big Sistas' mailing list, email
LVCST1+@PITT.EDU******

----------------------------------------------------------------------------
-
/-----------------------------------+---------------------------------------
\
| Deb Storch | "Men are like linoleum. You lay 'em
|
| ***@storch.com | right and you can walk all over them
|
| for Unix mail access | for thirty years!"
|
| | -- Brett Butler, "Grace Under Fire"
|
| I'll deny anything! |
|
\-----------------------------------+---------------------------------------
/

----------------------------------------------------------------------------
-
____ ____ ___
__________________________________________
/ | / | | \ \ ***@physics.su.oz.au (The_Alchemist)
/
/ | / | | \ --------- -------- --------
/ /| |/ /| | | |\ \ | | | |
/ / | / | | | | \ \ | | | |
/ / | / | | | +----\ \ | | | |
/____/ |___/ |___| |________| \___\ |___| |___|
(C) S H A M E L E S S S E L F P R O M O T I O N P T Y. L T D.

----------------------------------------------------------------------------
-
Neil S. Gerace |
***@perth.DIALix.oz.au | Rally drivers do it sideways
Perth, Western Australia |

----------------------------------------------------------------------------
-
/d/def/s/scale/u/dup/f/forall{load def}{loop}stopped pop/r{u 1 lt{-1 0
moveto 1
1 lineto
stroke}{[[(ha_a0\211)(db\\h\(~)(eVhdOj)(jd_dbd)(dh\\bT\200)(f_ab^\211)
(c]ffe\201)(`@h`x\200)(cZhd#h)(hb^d0v)(`Lh`8t)(eVhd\223~)(gj^a\230j)(h_ab\21
0a)
(gd^c\211\205)]{[exch{96 sub}f]}f]{gsave 1 64 div u s concat u 1 sub r
grestore
}f}ifelse pop}d 240 u s 1.25 1 translate 4 r showpage% -
***@cs.monash.edu.au -

----------------------------------------------------------------------
| Ade Rixon, Elsevier Science Ltd | http://www.dcs.aber.ac.uk/~ajr/
|

"The only reason your brain is bigger than your nostril is to stop it
falling out."

----------------------------------------------------------------------
Closets are for clothes.
Labels are for cans.
http://www.ccs.neu.edu/home/lpb

----------------------------------------------------------------------
shawn+@andrew.cmu.edu http://phoebe.dws.acs.cmu.edu/~shawn/
-- Transformers, Generation X: "But what about *my* needs, Optimus Prime?"

----------------------------------------------------------------------
***@cs.auckland.ac.nz OWotRFA
http://clare.cs.auckland.ac.nz/
Thinking of Maud you forget everything else. -- hack v1.0.3
Who was that Maud person anyway? -- nethack v3.1.0

----------------------------------------------------------------------
XXXxxxXXXXxxxXXXX Charles Bedwell
XXXXXxxXXxxXXXXXX New Zealand
THEXXXXxxXXXFILES ***@ripley.cs-bbs.acme.gen.nz
XXXXXXXxxXXXXXXXX
XXXXXxxXXxxXXXXXX "Very funny Scotty, now, beam me
XXXxxxXXXXxxxXXXX me down my clothes..." - Kirk

----------------------------------------------------------------------
#) Mike Shaver (***@ingenia.com) (#
#) Technical specialist, pedant, packetsmith (#
#) Ingenia Communications Corporation (#
#) Research, Development, Support and Sleep Deprivation (#
#) Packets crafted, bugs found, rebellions quelled (#

----------------------------------------------------------------------
Jeff Ballard (***@cae.wisc.edu) PH: 608-263-1875 UNIX Admin/WWW
Admin
As seen on the WWW
Windows 95 isn't CrippleWare -- it's "Functionally Challenged".

----------------------------------------------------------------------
Oh, I'm a sysadmin, and I'm ok. | Bill VanRemmen, KA2WFJ
I work all night and I work all day. | ***@pas.rochester.edu
I knock back Cokes, I skip my lunch, | http://www.pas.rochester.edu/~bill
I'm glued to the VDT! |

----------------------------------------------------------------------
Kyle Hearn |
| Hey! It compiles! Ship it!
***@pagesat.net |

----------------------------------------------------------------------
A ___ FRENCH ____ GUY _____ IN TAIWAN
___ _/ |_ _ _ | ___|__ _ |_ _|_ _ _ _ ___
/ | | | (_) \| | | |_/ \ \| | / (_) \| | __|
| | | \___| | | | _| | | | | | | | | _|
\___|___| |_|_|\_| |_| \___/_|\_|_\___|_|_|\_|___|
***@acer.com.tw - Fax: (+886 2) 545 5308

----------------------------------------------------------------------
.O O Kent Adams email: ***@jcu.edu.au
o/ O O Phone:+61 77 814255 Snail: Computer Centre
./| O O Fax:+61 77 815230 James Cook University
_/_\ O O Townsville..4811
O O Australia
O olleyball.................................................

----------------------------------------------------------------------
|| Jason Lander, Department of Meteorology,
|| University of Reading, READING. RG6 2AU. UK.
|| (01734) 875123 x7859. ***@Reading.ac.uk
|| `Anything that can go wrong, will do so last thing on Friday.'

----------------------------------------------------------------------
dave kittredge ********************************** ***@panix.com
"Seed eaters say David is the best - We're America's Favorite! Why?
Most say David simply tastes better... the nuttiest, freshest taste.
*********************** - Back of packets of David's Sunflower Seeds

----------------------------------------------------------------------
Patricia Martin Steward ***@toto.plymouth.edu
I myself have never been able to find out precisely what feminism is;
I only know that people call me a feminist whenever I express senti-
ments that differentiate me from a doormat. Rebecca West, 1913

----------------------------------------------------------------------
,,,
(o o)
================================oOO==(_)==OOo===============================
===
__ __ __ __ __ ____
Marcel Brouillet / /\/ /\ / /\ / /\/ /\ / __/\
901 West Springfield Ave #15 / /_/ / / / / / / /_/ / / / /__\/
Urbana, Il 61801-3058 /_____/ / /_/ / /_____/ / /____/\
(217) 344-3372 \______/ \__/ \______/ \_____/
***@uiuc.edu .oooO Oooo.
================================( )==( )================================
===
\ ( ) /
\_) (_/

----------------------------------------------------------------------
_ _ ___ ___ _____ _ _ _
|_`'_| /_-_\ |_-_( `-_-' |_| |_.`_| --- I came, I read, I
unsubscribed. ---
--- The number of the beast is not 666. The number is 95, and he is
awake! ---

----------------------------------------------------------------------

\ /\ Rich Bails (770)926-7656 Georgia Tech
/
\/\ / \ _~e__e Internet: ***@prism.gatech.edu
/\/
\ \ / \/\ ,---.____`\<;\<; or ***@cc.gatech.edu /
\
\ / \ \__=(*)- (*)/--/(*)_______________________________________/
\

----------------------------------------------------------------------
__o\._/\ -'^'~'-,._.,-'^'~'-,._.,-'^'~'-,._.,-'^'~'- /\_./o__
'^^_)\^\) Monika DeMire ***@netcom.com (/^/(_^^'
_(._)._. "Common sense is not so common"-Voltaire ._.(_.)_
-'^'~'-,._.,-'^'~'-,._.,-'^'~'-,._.,-'^'~'-


----------------------------------------------------------------------
Naomi Kietzke ***@email.unc.edu

Football combines two of the worst aspects of American life:
violence and committee meetings. George Will

----------------------------------------------------------------------
Bill Marcum ***@iglou.com
"THIS SUBJECT IS SO STIPID!!!!!:( " --[name_withheld]@aol.com

----------------------------------------------------------------------
__ __ __ __
/\ \__ /\ \__/\ \__ /\ \
\ \ ,_\ __ \ \ ,_\ \ ,_\ ___ ___ __ \_\ \
\ \ \/ /'__`\ \ \ \/\ \ \/ / __`\ / __`\ /'__`\ /'_` \@phish.nether.net
\ \ \_/\ \L\.\_\ \ \_\ \ \_/\ \L\ \/\ \L\ \/\ __//\ \L\ \
\ \__\ \__/.\_\\ \__\\ \__\ \____/\ \____/\ \____\ \___,_\
\/__/\/__/\/_/ \/__/ \/__/\/___/ \/___/ \/____/\/__,_ /
I have a killfile, don't make me use it!

----------------------------------------------------------------------
|Rick Cochran 607-255-7223|
|Cornell Materials Science Center ***@msc.cornell.edu|
|E20 Clark Hall, Ithaca, N.Y. 14853 cornell!msc.cornell.edu!rick|
| "Workstations - I bet you can't eat just one!" |

----------------------------------------------------------------------
[note: Tony sent me his own personal collection,
some of which were too wonderful to not include...]

----------------------------------------------------------------------
Tony J. Podrasky Women's breasts are like Electric Train
Sets:
San Diego , Ca They're meant for kids, but usually it's
***@convex.com the fathers who wind up playin' with them.
QSL? QRU? QRZ? QLZ? QFA? - unknown

-----------------------------------------------------------------------
Tony J. Podrasky You don't TUG on Superman's cape, You don't SPIT
San Diego , Ca in the wind, You don't PULL the mask off the ol'
***@convex.com Lone Ranger, and You don't *WEEDWACK* dogsh*t.
QSL? QRU? QRZ? QLZ? QFA? - Jim Croce (after doing some yard work)

----------------------------------------------------------------------
Tony J. Podrasky REMEMBER: Once you eliminate your #1 problem,
San Diego , Ca #2 gets a promotion.
***@convex.com
QSL? QRU? QRZ? QLZ? QFA?

-----------------------------------------------------------------------
tony |I have a friend who told me that the very best computer system ever|
|built by mankind was by the Druids at Stonehenge. Well, that's an|
|old story. But what I liked was that he felt the Druids didn't die|
|out, they just went bankrupt trying to debug the software. - J.Finke|
Tony J. Podrasky I have a fox fur coat: It's beautiful! - It's warm,
it's
***@convex.com soft, it's cuddly. If you stroke it - it gets
playful
San Diego , Ca and nips at you. You see, it's being worn by the
original
QSL? QRU? QRZ? owner - which is the way it should be. - tony j.
podrasky

--------------------------------------------------------------------
Tony J. Podrasky
San Diego , Ca Aside from that, Mrs. Lincoln,
***@convex.com how did you enjoy the play?
QSL? QRU? QRZ? QLZ? QFA?
----------------------------------------------------------------
To install WordBlurf 9.0 on a network, place the write-enabled installation
diskette in drive A and type A:netinstall. WordBlurf 9.0 will install itself
on every machine on your network and nothing will go wrong. Really. We
swear.
-A user about to discover the real nature of
networking.

----------------------------------------------------------------------
***@skypoint.com (alan)
"The Bible contains six admonishments to homosexuals
and three hundred sixty two admonishments to heterosexuals.
That doesn't mean that God doesn't love heterosexuals.
It's just that they need more supervision."
-Lynne Lavner

----------------------------------------------------------------------
"Kyle N. Foster" (***@argon.GAS.UUG.Arizona.EDU)
This signature project was my last, best hope to seem eloquent. It failed.
But in the year of Decency In Communications Act, it became something
greater. My last, best hope for satire. The year is 1996. The Place:
Babbling On Pine.

----------------------------------------------------------------------
Sean McCune, member in good standing of PETA, People Eating Tasty Animals
***@telerama.lm.com

----------------------------------------------------------------------
--------------------------------esp-------------------------------
James Stepanek NRA,SAF Graduate Student
Materials Science and Engineering Carnegie Mellon University
God created mankind, Samuel Colt made them equal.
Thank God I'm an atheist.
These opinions are mine alone, others can find their own.
''``
----------------------------------------------------------------------

1 line sigs are _so_ cool. Unfortunately mine isn't one.
***@niweb.com ***@nyx.net http://www.niweb.com/
Phone: +44 (0)1849-460860 +44 (0)378-980-570 (M) Fax: +44 (0)1849-465567
Eight out of every five people are math illiterates.

----------------------------------------------------------------------
***@mindspring.com
http://www.mindspring.com/~cynthia
Southern DOS: Y'all reckon? Yep/Nope


----------------------------------------------------------------------
Tom Limoncelli -- http://mars.superlink.net/user/tal
***@plts.org (home) -- ***@dnrc.bell-labs.com (work)
Okay, we've seen Franklin with no shirt, Garibaldi with no shirt, and
Sheridan
with no shirt. When do you get some shirtless screentime with Marcus???

----------------------------------------------------------------------
Sincerely, ***@cuci.nl
Stephen R. van den Berg (AKA BuGless).

Are they twins? Yes. Are they *both* yours?

----------------------------------------------------------------------
Please excuse my spelling as I am agraphic. ***@st.nepean.uws.edu.au
Never trust a country with more peaple then sheep. Its Lucky to be Ducky
"Like be one with your oneness"-Shirley McLoon "I don't know, Tommy"-Chucky
Some times "Test Patten" is the best show on TV.

----------------------------------------------------------------------
Al Castanoli | ***@texas.net | ***@afn.org
| ***@rgfn.epcc.edu | (insert standard disclaimers)
"Computers save time like kudzu prevents soil erosion."

----------------------------------------------------------------------
Of course my password is the same as my pet's name.
My macaw's name was Q47pY!3, but I change it every 90 days.
Nick Simicich mailto:***@scifi.squawk.com or (last choice)
mailto:***@us.ibm.com

----------------------------------------------------------------------
Is it "Net Surfing" or "Net Serfing"? - a slave of the net...
I went to a gentleman's cybercafe - and they offered me a 'laptop dance'.
Nick Simicich mailto:***@scifi.squawk.com or (last choice)
mailto:nick_simicich@
us1.ibm.com
http://scifi.squawk.com/njs.html -- Stop by and Light Up The World!

----------------------------------------------------------------------

Casey M. Weaver ***@io.com
CMW Consulting http://www.io.com/~casey
------------------------------------------------------------
"Programming today is a race between software engineers
striving to build bigger and better idiot-proof programs,
and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
So far, the Universe is winning." -- Rich Cook

----------------------------------------------------------------------
Jonathan Dlouhy
Principal Oboe, A.S.O.
***@mindspring.com
Evolution is God's way of issuing upgrades

----------------------------------------------------------------------
***@databasix.com mailto:***@databasix.com
---------------------------------------------------------------------------
How you look depends on where you go.

---------------------------------------------------------------------------
Joe Zeff Earthlink Network
***@earthlink.net Senior Support JOAT
(800) 395-8410
"The only problem with troubleshooting is that
sometimes trouble shoots back."

----------------------------------------------------------------------
Martha Koester | Help stamp out
***@scn.org | cerebroanal anastomosis!

----------------------------------------------------------------------
Steve Sobol, | ***@nacs.net/***@nstc.com/***@nacs.net
Professional | I just realized that to run Netscape from my Win NT Start
Internet | Menu I have to type Ctl-Esc, P(rograms), A(pps),
I(nternet),
Guru | N(etscape). P, A, I, N. Coincidence? You be the judge. :)

----------------------------------------------------------------------
Leith Chu | Helpdesk tip #2:
panda cub, pushy bottom, | When the support analyst says
dizzy Chinese leather smurf | "Click..." or "Type...", wait
***@queernet.org | for the rest of the sentence.

----------------------------------------------------------------------
Jeff Knapp
***@gti.net
Internet Gadfly

I wouldn't be caught dead with a necrophiliac.

----------------------------------------------------------------------
< BenHsu+@cmu.edu > < http://ivorytower.res.cmu.edu/~hsu/index.html >
"There are two kinds of computers: Turing Machines, and everything else"
Flames > /dev/null Spam > postmaster Praise > my_head

----------------------------------------------------------------------
"You are in a twisty little maze of URL's, all different."
http://www.servtech.com/public/petercat/maze/
***@lion.lover.org (PeterCat)

----------------------------------------------------------------------
Frederick P. Arnold, Jr.
The University of Chicago: Dept. of Chem., U. of Chicago
Where the End of the World Began. 5735 S. Ellis Ave
Chicago, IL 60637

----------------------------------------------------------------------
1 line sigs are _so_ cool. Unfortunately mine isn't one.
***@niweb.com ***@nyx.net http://www.niweb.com/
Phone: +44 (0)1849-460860 +44 (0)378-980-570 (M) Fax: +44 (0)1849-465567
Eight out of every five people are math illiterates.

----------------------------------------------------------------------
Janis
***@netcom.com http://www.io.com/~cortese/
Homepage includes Feminism, Lefthanders, and Handgun Education Links!
================================<*>==================================
There was an old man Said with a laugh, "I
From Peru, whose lim'ricks all Cut them in half, the pay is
Look'd like haiku. He Much better for two."
Emmet

----------------------------------------------------------------------
-- * -- * -- * -- * -- * -- * -- * -- * -- * -- * -- * -- * -- * -- * --
BOYCOTT AMERICA ONLINE
Censorship * Excessive Pricing Schemes * Unfair Employment Practices
* Inadequate Features * Poor Customer Service * False Advertising *
Net Leach Philosophy * Frivolous Legal Threats to Critics
http://www.cloud9.net/~jegelhof

----------------------------------------------------------------------
John Hardin KA7OHZ ***@gonzo.wolfenet.com
PGP fingerprint: A3 0C 5B C2 EF 0D 2C E5 E9 BF C8 33 A7 A9 CE 76
finger for PGP key Linux: the choice of a Gnu generation
-------------------------------------------------------------------------
If we're bringing up kids that are so stupid that they kill themselves
because of a song, what good are the kids in the first place?
-- Mr. Manson, Marilyn Manson

----------------------------------------------------------------------
Madness takes its toll. Please have exact change ready.
Jnogrimes (***@aol.com)

----------------------------------------------------------------------
=======================================================================
Karen Droms ***@luzerne.edu
=======================================================================
"If I want low-impact aerobics, I'll masturbate. If I want
high-impact aerobics, I'll masturbate again." - Dennis Miller

----------------------------------------------------------------------
ASCII stupid question, get a stupid ANSI
Craig Kelley -- ***@isu.edu
http://www.isu.edu/~kellcrai finger ***@inconnu.isu.edu for PGP block

----------------------------------------------------------------------
***@netcom.com \ carpe cavy!
***@aracnet.com \
http://www.aracnet.com/~seagull \ (seize the guinea pig!)

----------------------------------------------------------------------
Signature file collection as of 6/10/99.
moose+@cmu.edu
Visual-Hugo
2003-10-10 03:40:31 UTC
Permalink
Post by uncle
Ik denk niet, Pros, dat jij ooit in aanmerking zal komen om door iemand
geapprecieerd te worden
Spijtig voor jou Nonkel, maar daar vergis je je dik in. Zoals
gewoonliijk.
Post by uncle
En dat omarr en uncle mekaar waarderen - mag dat?
Natuurlijk. Asinus asinum fricat. Ouwe rukkers onder mekaar m.a.w.

[geknipt, bandbreedteverspillende sings/signs, point not taken]

mvg, VH
"Edith, will you stiffle yourself?" (Archie Bunker, denkend aan
Wolfie)
"Kom Jeanine, kom Jeanine, hou de moed erin" (Johan Verminnen, denkend
aan De Kroon)
"Ik ga stopen met zeveren" (Omarr, denkend?)
"Muziek is duur geluid" (Leopold I, denkend aan Congo en zijn nieuwste
lief)
"Sex between a man and a woman can be absolutely wonderful - provided
you get between the right man and the right woman" (Woody Allen)
"From the moment I picked your posts up until I laid them down I was
convulsed with laughter. Someday I intend reading them." (vrij naar
Groucho Marx)
aghasee
2003-10-10 05:43:39 UTC
Permalink
Post by unknown
Post by uncle
Ik denk niet, Pros, dat jij ooit in aanmerking zal komen om door
iemand
Post by uncle
geapprecieerd te worden
Berichtje gecancelled Nonkeltje? Ik kan het nergens meer vinden... :-(
--
Prosper
-Uw idiote uitspraak kon hier gestaan hebben.-

(Deze week speciale condities voor jaarabonnementen)
unknown
2003-10-10 07:51:44 UTC
Permalink
"Visual-Hugo" <***@tired-of-spam.org> schreef:

[knip]
Post by Visual-Hugo
Post by uncle
En dat omarr en uncle mekaar waarderen - mag dat?
Natuurlijk. Asinus asinum fricat. Ouwe rukkers onder mekaar m.a.w.
Hmmm. "uncle" weet dat hij hier helemaal alleen staat met zijn
tegenstrijdige visies (hoera voor de yankees maar ook hoera pour la Belgique
de papa) en zit eigenlijk maar wat te liegen, zoals gewoonlijk. Zijn
"waardering" voor omarr is dan ook niets meer dan een verzinselke om toch
nog een vriendje te hebben. Kijk eens naar het volgende, een uitreksel uit
de "afscheidsposting" van "wolfie", het eerste pseudoniem van "uncle" op de
groep;

" [...] Mijn kortstondig verblijf hier heeft me geleerd dat, méér nog dan de
myopen
vh VB, het obscurantisme vd linkse 'arbeiders' 1 onkruid is dat nog dient
gewied - hoewel het uiteindelijk 1 pot nat is en (ik geef het toe) 1 invasie
vd Amerikanen hier niet zou rechtvaardigen. (Nogmaals knipoog ten behoeve v
den Hugo.) [...] "

Subject: afscheid v wolfie
Newsgroups: be.politics, nl.politiek
Date: 2003-04-09 08:52:05 PST

Voor de goede orde: "uncle" noemde de arbeidersbeweging dus "onkruid dat
gewied moet worden". Zijn "admiratie" voor omarr is niets meer dan een
smerige leugen. Zoals gewoonlijk toonde "uncle" weer dat hij een
persoonlijkheid heeft ergens tussen een worm en een rat, al was het maar om
omarr zo te misleiden. Dat "uncle" een vriendje is van Karel "de vermetele"
zou al een alarmbel moeten hebben doen afgaan.
uncle
2003-10-10 09:43:28 UTC
Permalink
Post by unknown
" [...] Mijn kortstondig verblijf hier heeft me geleerd dat, méér nog dan
de myopen vh VB, het obscurantisme vd linkse 'arbeiders' 1 onkruid is dat
nog dient gewied - hoewel het uiteindelijk 1 pot nat is
Zoas ik al diverse keren zei, beste vrije onderzoeker, ben je 1 hopeloze
knoeier.
Uit de context valt duidelijk op te maken - behalve door ThoSS - dat hier
extreem rechts (VB) en links (PvdA) bedoeld werden, en niet de eerbare
sossen van omarr.
Maar natuurlijk past dgl misleidende conclusie geheel in het abjecte
revisionisme van jou en je soortgenoten.
Overigens heeft uncle niks met wolfie te maken.
u.
thePiano
2003-10-10 19:47:14 UTC
Permalink
"Thos" </> wrote in message
Uit de context valt duidelijk op te maken - behalve door ThoSS - dat hier
extreem rechts (VB) en links (PvdA) bedoeld werden, en niet de eerbare
sossen van omarr.
Voor nogal wat wouldbe-intellectuelen op dit forum, zijn die twee ook
maar de enige strekkingen die er bestaan in Vlaanderen.

Al het overige wordt dan wel bij de ene of bij het andere gesmeten.

Misschien kunnen we iedereen laten kiezen tussen een witte en een
zwarte jas. Maar dan ook niet meer veranderen daarna hé! :D

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
omarr
2003-10-10 11:16:01 UTC
Permalink
Post by unknown
Post by uncle
Ik denk niet, Pros, dat jij ooit in aanmerking zal komen om door
iemand
Post by uncle
geapprecieerd te worden
Spijtig voor jou Nonkel, maar daar vergis je je dik in. Zoals
gewoonliijk.
Post by uncle
En dat omarr en uncle mekaar waarderen - mag dat?
Natuurlijk. Asinus asinum fricat. Ouwe rukkers onder mekaar m.a.w.
dit pikte je van fust vaneigens
Post by unknown
[geknipt, bandbreedteverspillende sings/signs, point not taken]
hou u maar kalm gij.

Ik heb waardering voor uncle omdat ondanks de teneur van de groep(die
rechts is) het lef heeft zijn mening te zeggen en daarmee vanzelfsprekend
criticasters voedt.
Zoals ik waardering heb voor iedereen die zinnige dingen post. zoals u hugo
zelfs thos die ik door omstandigheden beter heb leren kennen, maar ik hoef
het niet eens te zijn met zij ideologie,

omarr
aghasee
2003-10-10 11:41:31 UTC
Permalink
"omarr" <***@pandora.be> schreef in bericht news:Rxwhb.69457$***@phobos.telenet-ops.be
<snip>
Post by omarr
Zoals ik waardering heb voor iedereen die zinnige dingen post. zoals
u hugo zelfs thos die ik door omstandigheden beter heb leren kennen,
Slijm, slijm.
Waardeer wie je wil, Omarr, maar hou dat verdomme toch voor jezelf.
Je kan eens met een bloem smijten, maar om de vier postings één slijmpost,
één EMO-post en één "ik ben geen groot licht"-post is wat van het goede
teveel. Heb je er zo'n nood aan om bij jan en alleman op een goed blaadje te
staan?
Of hoop je stilletjes dat de beslijmden in kwestie je iet of wat zullen
sparen als je nog maar eens een discussie ontwijkt? Want dat maakt dan de
inhoud uit van de vierde posting in het rijtje.
--
Prosper
-Uw idiote uitspraak kon hier gestaan hebben.-

(Deze week speciale condities voor jaarabonnementen)
thePiano
2003-10-10 19:48:39 UTC
Permalink
Post by aghasee
<snip>
Post by omarr
Zoals ik waardering heb voor iedereen die zinnige dingen post. zoals
u hugo zelfs thos die ik door omstandigheden beter heb leren kennen,
Slijm, slijm.
Waardeer wie je wil, Omarr, maar hou dat verdomme toch voor jezelf.
Je kan eens met een bloem smijten, maar om de vier postings één slijmpost,
één EMO-post en één "ik ben geen groot licht"-post is wat van het goede
teveel. Heb je er zo'n nood aan om bij jan en alleman op een goed blaadje te
staan?
Of hoop je stilletjes dat de beslijmden in kwestie je iet of wat zullen
sparen als je nog maar eens een discussie ontwijkt? Want dat maakt dan de
inhoud uit van de vierde posting in het rijtje.
--
Prosper
-Uw idiote uitspraak kon hier gestaan hebben.-
(Deze week speciale condities voor jaarabonnementen)
Ik heb zo de indruk dat gedurende mijn afwezigheid, de Pros zo lang in
de pekel heeft gelegen. Komaan Pros, een beetje vrolijker! :)

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Moene
2003-10-10 20:01:58 UTC
Permalink
On Fri, 10 Oct 2003 11:41:31 GMT, "aghasee"
Post by aghasee
<snip>
Post by omarr
Zoals ik waardering heb voor iedereen die zinnige dingen
post. zoals
Post by aghasee
Post by omarr
u hugo zelfs thos die ik door omstandigheden beter heb leren kennen,
Slijm, slijm.
Waardeer wie je wil, Omarr, maar hou dat verdomme toch voor
jezelf.
Post by aghasee
Je kan eens met een bloem smijten, maar om de vier postings één slijmpost,
één EMO-post en één "ik ben geen groot licht"-post is wat van het goede
teveel. Heb je er zo'n nood aan om bij jan en alleman op een
goed blaadje te
Post by aghasee
staan?
Of hoop je stilletjes dat de beslijmden in kwestie je iet of
wat zullen
Post by aghasee
sparen als je nog maar eens een discussie ontwijkt? Want dat
maakt dan de
Post by aghasee
inhoud uit van de vierde posting in het rijtje.
--
Prosper
-Uw idiote uitspraak kon hier gestaan hebben.-
(Deze week speciale condities voor jaarabonnementen)
Ik heb zo de indruk dat gedurende mijn afwezigheid, de Pros zo
lang in
de pekel heeft gelegen. Komaan Pros, een beetje vrolijker! :)
Het gaat wel om een andere Pros hé. Dit is niet de rosse Kelt uit
Antwaarpe maar een bosmens uit Vollezele die al een groot deel van
zijn leven in Kanegem of omstreken woont. :-)

Moene
thePiano
2003-10-10 20:17:22 UTC
Permalink
Post by Moene
Het gaat wel om een andere Pros hé. Dit is niet de rosse Kelt uit
Antwaarpe maar een bosmens uit Vollezele die al een groot deel van
zijn leven in Kanegem of omstreken woont. :-)
Aha, bedankt voor deze info, als nu iedereen eens zijn oude nicknaam
wilt gebruiken, kan ik weer volgen. :)


Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
unknown
2003-10-10 20:49:49 UTC
Permalink
Post by Moene
Het gaat wel om een andere Pros hé. Dit is niet de rosse Kelt uit
Antwaarpe maar een bosmens uit Vollezele die al een groot deel van
zijn leven in Kanegem of omstreken woont. :-)
Meen je dat? Wat is er met Pros Robaer gebeurd dan? Nog een afhaker? :-( Ik
dacht echt dat "agashee" een andere schermnaam was van Pros R., maar dat hij
gewoon wat "verzuurd" was geworden. Nu ja, al die yankee-terminologie en
kwijlen naar de United Mistakes of America was nooit iets voor de Robaer.
*Zucht* - Kom terug, vriendelijke elektrieker op rust! Vriendelijke GNUtjes
.. Reginald Moreels ...
Visual-Hugo
2003-10-10 18:05:32 UTC
Permalink
Post by omarr
Post by Visual-Hugo
[geknipt, bandbreedteverspillende sings/signs, point not taken]
hou u maar kalm gij.
Waarom?
Post by omarr
Ik heb waardering voor uncle omdat ondanks de teneur van de
groep(die
Post by omarr
rechts is) het lef heeft zijn mening te zeggen en daarmee
vanzelfsprekend
Post by omarr
criticasters voedt.
Het probleem met Nonkel is dat hij niet echt meningen post, maar
alleen "me too's" or "me neither's". Nonkel is Budhist zegt hij, maar
hij heeft het hoogste stadium, nl. het vrij zijn van begeerten en
emoties, nog niet echt bereikt. Nog wat oefenen Nonkel.
Post by omarr
Zoals ik waardering heb voor iedereen die zinnige dingen post. zoals u hugo
zelfs thos die ik door omstandigheden beter heb leren kennen, maar ik hoef
het niet eens te zijn met zij ideologie,
Och, ik stem eens hier, ik stem eens daar, ik lees wat, en denk er het
mijne over. Meningen zijn (of zouden dat moeten zijn) een glijdende
schaal. Met meningfundamentalisten valt niet te discussiëren, da's
saai. Alles is relatief, behalve flitspalen.

mvg, VH
Ghingis Khan
2003-10-10 18:43:20 UTC
Permalink
Post by Visual-Hugo
Post by omarr
Post by Visual-Hugo
[geknipt, bandbreedteverspillende sings/signs, point not taken]
hou u maar kalm gij.
Waarom?
Post by omarr
Ik heb waardering voor uncle omdat ondanks de teneur van de
groep(die
Post by omarr
rechts is) het lef heeft zijn mening te zeggen en daarmee
vanzelfsprekend
Post by omarr
criticasters voedt.
Het probleem met Nonkel is dat hij niet echt meningen post, maar
alleen "me too's" or "me neither's". Nonkel is Budhist zegt hij, maar
hij heeft het hoogste stadium, nl. het vrij zijn van begeerten en
emoties, nog niet echt bereikt. Nog wat oefenen Nonkel.
Pardon, onkeltje is ZEN-Boedhist (voor de niet Vlamingen Budhist)

Mag ik je ook verwijzen naar
http://www.taiga-press.com/features/sonmudo/index.htm
--
Ghingis Khan.
http://chinggiskhanfoundation.com/
Moene
2003-10-10 18:53:36 UTC
Permalink
Post by Visual-Hugo
Alles is relatief, behalve flitspalen.
LOL
De moeite om een collectie VH-ismen mee te beginnen!

Moene
De Vermetele
2003-10-10 19:04:40 UTC
Permalink
Post by Moene
Post by Visual-Hugo
Alles is relatief, behalve flitspalen.
LOL
De moeite om een collectie VH-ismen mee te beginnen!
Please don't bother. Heb ik reeds ;-)))
--
Omarrke:"Als je het op die manier moet proberen is armoede tjonge "
aghasee
2003-10-10 19:40:54 UTC
Permalink
Post by Moene
Post by Visual-Hugo
Alles is relatief, behalve flitspalen.
LOL
De moeite om een collectie VH-ismen mee te beginnen!
Ha, je hebt 'm gezien. Ik had je bijna gewaarschuwd dat je je teller moest
aanzetten. :-)
--
Pros
-In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people
very angry and been widely regarded as a bad move.- (Adams)

(E-mail address is forged - reply to group please)
Moene
2003-10-10 20:05:34 UTC
Permalink
Post by aghasee
Post by Moene
Post by Visual-Hugo
Alles is relatief, behalve flitspalen.
LOL
De moeite om een collectie VH-ismen mee te beginnen!
Ha, je hebt 'm gezien. Ik had je bijna gewaarschuwd dat je je
teller moest
Post by aghasee
aanzetten. :-)
Een teller heb ik niet maar mijn flitspaal registreert alles wat
beweegt. :-)

Moene
F u s t i g a t o r
2003-10-10 20:59:05 UTC
Permalink
Vitae forma vocatur, "Visual-Hugo" <***@tired-of-spam.org>, die
Fri, 10 Oct 2003 03:40:31 GMT, in littera
Post by unknown
Post by uncle
Ik denk niet, Pros, dat jij ooit in aanmerking zal komen om door
iemand
Post by uncle
geapprecieerd te worden
Spijtig voor jou Nonkel, maar daar vergis je je dik in. Zoals
gewoonliijk.
Post by uncle
En dat omarr en uncle mekaar waarderen - mag dat?
Natuurlijk. Asinus asinum fricat. Ouwe rukkers onder mekaar m.a.w.
[geknipt, bandbreedteverspillende sings/signs, point not taken]
mvg, VH
"Edith, will you stiffle yourself?" (Archie Bunker, denkend aan
Wolfie)
"Kom Jeanine, kom Jeanine, hou de moed erin" (Johan Verminnen, denkend
aan De Kroon)
"Ik ga stopen met zeveren" (Omarr, denkend?)
"Muziek is duur geluid" (Leopold I, denkend aan Congo en zijn nieuwste
lief)
Leopold II dacht ik...

Liestwaar a sej drwa, voesavee!
Post by unknown
"Sex between a man and a woman can be absolutely wonderful - provided
you get between the right man and the right woman" (Woody Allen)
"From the moment I picked your posts up until I laid them down I was
convulsed with laughter. Someday I intend reading them." (vrij naar
Groucho Marx)
--
Fusti
thePiano
2003-10-10 19:43:29 UTC
Permalink
Post by uncle
Ik denk niet, Pros, dat jij ooit in aanmerking zal komen om door iemand
geapprecieerd te worden - ondanks je bijeengesprokkelde signatures waarmee
je je armzalige posts op een hoger niveau wilt tillen.
Waarom is hier iedereen van nicknaam veranderd? Heb ik iets gemist? De
witte tornado misschien? :D

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
uncle
2003-10-10 20:10:50 UTC
Permalink
Post by thePiano
Waarom is hier iedereen van nicknaam veranderd? Heb ik iets gemist? De
witte tornado misschien? :D
Niet te hoog van toren blazen, tP - we ruziën hier wel, maar uiteindelijk
blijven we 1 hechte familie.
Jij moet je geloofsbrieven wéér verdienen.
u.
thePiano
2003-10-10 20:19:27 UTC
Permalink
Post by uncle
Niet te hoog van toren blazen, tP - we ruziën hier wel, maar uiteindelijk
blijven we 1 hechte familie.
Jij moet je geloofsbrieven wéér verdienen.
Boh, je zal al wel gemerkt hebben dat mijn reputatie me is vooraf
gegaan. Hugo Maes beweert dat ik hier ooit 22.000 berichten heb
geplaatst, maar het zijn er bijna twee keer meer, en ik heb ze nog
allemaal liggen. Zal ik ze even weer opkrikken voor je? ;)

Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
aghasee
2003-10-10 20:49:59 UTC
Permalink
Post by uncle
Ik denk niet, Pros, dat jij ooit in aanmerking zal komen om door iemand
geapprecieerd te worden - ondanks je bijeengesprokkelde signatures waarmee
je je armzalige posts op een hoger niveau wilt tillen.
Quite frankly, I don't give a rat's arse about what you think.

Ik moet trouwens deze (cancelled?) post in stukjes en beetjes vernemen...

Weet je eigenlijk wel wat je wil uncle?
Eerst kritiek omdat ik al eeuwen dezelfde afgezaagde schipperswijsheid in
mijn si(n)g zet, nu zijn ze bijeengesprokkeld... of is het kritiek omwille
van de kritiek? Het is speciaal voor jou dat ik de variatie wat opgedreven
heb, mijn beste! We gaan toch niet weer het vorige systeem moeten toepassen?
Jij stopt me in je KF, ik negeer je postings...?
--
Prosper
-A collision at sea can ruin your entire day-

(E-mail address is forged - reply to group please)
uncle
2003-10-10 21:14:40 UTC
Permalink
Post by aghasee
Jij stopt me in je KF, ik negeer je postings...?
Ik hanteer geen KF, en ik negeer niemand - behalve onverbeterlingen as
Vermeetele Edwin.
u.
aghasee
2003-10-10 21:23:28 UTC
Permalink
"uncle" <***@hotmail.com> schreef in bericht news:bm77jp$jgq$***@reader10.wxs.nl...

<snip>
Post by uncle
ik negeer niemand - behalve onverbeterlingen as
Vermeetele Edwin.
En dat lukt blijkbaar niet te best :-)
--
Prosper
-A collision at sea can ruin your entire day-

(E-mail address is forged - reply to group please)
unknown
2003-10-09 13:48:10 UTC
Permalink
Post by thePiano
Wel beste Thos (Hugo Maes?), je hebt er behoorlijk tijd voor
uitgetrokken om de persoon thePiano door de modder te trekken.
Da's vrij grappig, "door de modder trekken", zeg je? Aangezien ik alleen
jouw citaten gebruikte blijkt dat je jezelf door de modder hebt getrokken in
het verleden. En nu hier het arm schaap komen spelen is ronduit belachelijk.
Wat met Elbers? Tipgever? Hugo's persoonlijke email die je zonder scrupules
te lezen zette op de groep? Je bent niet alleen een leugenaar, je bent ook
nog eens een hypocriet. Je hebt jezelf met al je extremistische acties in
het verleden beter door de modder getrokken dan ik dat ooit had gekund,
zelfs had ik dat gewild. Ik ben geen fan van citaten opdissen die reeds
enkele jaren oud zijn, maar in jouw geval waren ze zo frappant dat ik ze het
publiek niet wou onthouden. Jouw intolerantie, leugendrift, bewust valse
percepties ... dat erger ik me aan. Maar je doet er het jouwe mee hoor.
Persoonlijk heb ik niets tegen je, maar je moet met je leugenachtige poten
geen derden gaan besmeuren. Hou het bij jezelf, je vrouw, je lachwekkend
vzw'tje voor immigranten of om het even wat, maar achter de rug van anderen
zo staan liegen, dat is gewoon onrechtvaardig en achterbaks.

Allee vooruit, lieg nog wat bij elkaar en verdoe nog wat tijd. Je weet
evengoed als ik dat dit voor jou slechts bezigheidstherapie is (uitwerken
van met haat doorvulde fustraties) en dat je "website" door niemand buiten
onwetende linkse-Sjarel-met-het-strafblad zal gelezen worden. Hetzelfde met
je duizenden Usenet-artikels die liggen te rotten in de vergetenheid.

Wat je verder hebt te zeggen is waardeloos, ik heb al aangetoond wat voor
een onbetrouwbaar ventje je bent, zoals gezegd wil ik geen verdere aandacht
aan deze polemiek besteden, want dat is tijdverlies. Hier is nog een citaat
uit de oude doos, die jouw smerige KKK-allures in de verf zet;

(over de veroordeling van Wim Elbers wegens "racisme" op be.politics)

"Wim Elbers is hopelijk slechts de eerste in een lange rij !
Nu nog de anonimiteit van een aantal stiekeme racisten opheffen, zodat
we meteen de boel effe kunnen uitkuisen."

Newsgroups: be.politics, soc.culture.belgium, nl.politiek, be.burgerrechten
Date: 1999/12/22

"Uitkuisen" ... dat klinkt bekend, nietwaar, Hugo? Waren er zo nog groepen
die iets gingen "uitkuisen" in het verleden ... ?
thePiano
2003-10-09 14:47:01 UTC
Permalink
Post by unknown
Post by thePiano
Wel beste Thos (Hugo Maes?), je hebt er behoorlijk tijd voor
uitgetrokken om de persoon thePiano door de modder te trekken.
Da's vrij grappig, "door de modder trekken", zeg je? Aangezien ik alleen
jouw citaten gebruikte blijkt dat je jezelf door de modder hebt getrokken in
het verleden. En nu hier het arm schaap komen spelen is ronduit belachelijk.
Waardeloze topic. Ik heb geen zin om op je gezever in te gaan.

Probeer het eens inhoudelijk, en als het even kan, 1 item tegelijk,
misschien antwoord ik wel.


Nieuw op thePiano's webstek: http://www.thepiano.tk :

- Het Madagaskar Plan
- Ware Helden 5: Hoe Chiune Sugihara duizenden joden redde.
Daniel Louis
2003-10-09 18:38:00 UTC
Permalink
Post by unknown
(over de veroordeling van Wim Elbers wegens "racisme" op be.politics)
"Wim Elbers is hopelijk slechts de eerste in een lange rij !
Nu nog de anonimiteit van een aantal stiekeme racisten opheffen, zodat
we meteen de boel effe kunnen uitkuisen."
De post is te vinden op:
http://groups.google.com/groups?q=Wim+Elbers+is+hopelijk+slechts+de+eerste+in+een+lange+rij&hl=en&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&selm=38610e7e.744080%40news.pandora.be&rnum=1


Mvg, Daniel Louis
Lees verder op narkive:
Loading...