Discussion:
Waar gaan we naartoe ?
(te oud om op te antwoorden)
Ghingis Khan
2019-07-08 12:36:21 UTC
Permalink
Hier gaan we naartoe

https://eunmask.wordpress.com/2019/07/08/back-to-the-stone-age-5/
--
Ghingis Khan
http://www.lotuschild.org
http://www.volkinnood.org
http://www.snowleopard.org
Strandkruier
2019-07-11 07:52:46 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Hier gaan we naartoe
https://eunmask.wordpress.com/2019/07/08/back-to-the-stone-age-5/
We gaan *niet* terug naar het stenen tijdperk, Dzjies. Zelfs niet door mensen
die er nog steeds middenin zitten. Van *iedereen* kunt ge nog wat leren, zelfs
van mensen uit het stenen tijdperk. Zo herinner ik me verhalen over de ontdek-
king van toen nog onbekende stammen in het oerwoud van Brazilië in de 20ste
eeuw. Zuiver technologisch stonden die mensen natuurlijk ver ten achter maar wat
de Braziliaanse doktercolleges toen wel deden was contact maken met de medicijn-
man van de stam om te proberen medische kennis uit te wisselen. Dus: hoe deed
die medicijnman dat om zijn mensen te genezen? Geloof het of niet maar daar
konden die moderne dokters nog heel wat uit leren!! Zo bijvoorbeeld de werking
van nog onbekende en zelfs bekende oerwoudkruiden. Omgekeerd brachten die ge-
neesheren dan wel ongeneeslijk zieke stamleden naar moderne hospitalen om ze
dààr te behandelen. Want, ja, die medicijnman wist ook niet alles. Maar het was
wel de moeite om, uiteraard met behulp van taalspecialisten, die man zoveel als
mogelijk uit te horen omdat hij dingen wist die in het Westen nog niet bekend
waren. Want wist ge, een moderne apotheker heeft mij ooit eens verteld dat 2/3de
van al onze geneesmiddelen nog altijd gebaseerd is op kruiden? Dat zoudt ge niet
vermoeden maar het is wel zo! Ge moet niet peinzen omdat ge uzelf als *hoogge-
civileerd* aanziet dat ge alles weet, zulle! Gelooft dat maar nooit!
--
Norbert de strandkruier
Ghingis Khan
2019-07-11 08:07:47 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Hier gaan we naartoe
https://eunmask.wordpress.com/2019/07/08/back-to-the-stone-age-5/
We gaan *niet* terug naar het stenen tijdperk, Dzjies. Zelfs niet door mensen
die er nog steeds middenin zitten. Van *iedereen* kunt ge nog wat leren, zelfs
van mensen uit het stenen tijdperk. Zo herinner ik me verhalen over de ontdek-
king van toen nog onbekende stammen in het oerwoud van Brazilië in de 20ste
eeuw. Zuiver technologisch stonden die mensen natuurlijk ver ten achter maar wat
de Braziliaanse doktercolleges toen wel deden was contact maken met de medicijn-
man van de stam om te proberen medische kennis uit te wisselen. Dus: hoe deed
die medicijnman dat om zijn mensen te genezen? Geloof het of niet maar daar
konden die moderne dokters nog heel wat uit leren!! Zo bijvoorbeeld de werking
van nog onbekende en zelfs bekende oerwoudkruiden. Omgekeerd brachten die ge-
neesheren dan wel ongeneeslijk zieke stamleden naar moderne hospitalen om ze
dààr te behandelen. Want, ja, die medicijnman wist ook niet alles. Maar het was
wel de moeite om, uiteraard met behulp van taalspecialisten, die man zoveel als
mogelijk uit te horen omdat hij dingen wist die in het Westen nog niet bekend
waren. Want wist ge, een moderne apotheker heeft mij ooit eens verteld dat 2/3de
van al onze geneesmiddelen nog altijd gebaseerd is op kruiden? Dat zoudt ge niet
vermoeden maar het is wel zo! Ge moet niet peinzen omdat ge uzelf als *hoogge-
civileerd* aanziet dat ge alles weet, zulle! Gelooft dat maar nooit!
--
Norbert de strandkruier
Kan allemaal zijn, maar hoe oud werden die mannekes en vrouwtjes?
Hoe zat het met de doodgeboren kinderen etc etc etc

Geef mij dan maar 2019.
--
Ghingis Khan
http://www.lotuschild.org
http://www.volkinnood.org
http://www.snowleopard.org
Strandkruier
2019-07-11 11:41:49 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Hier gaan we naartoe
https://eunmask.wordpress.com/2019/07/08/back-to-the-stone-age-5/
We gaan *niet* terug naar het stenen tijdperk, Dzjies. Zelfs niet door mensen
die er nog steeds middenin zitten. Van *iedereen* kunt ge nog wat leren, zelfs
van mensen uit het stenen tijdperk. Zo herinner ik me verhalen over de ontdek-
king van toen nog onbekende stammen in het oerwoud van Brazilië in de 20ste
eeuw. Zuiver technologisch stonden die mensen natuurlijk ver ten achter maar wat
de Braziliaanse doktercolleges toen wel deden was contact maken met de medicijn-
man van de stam om te proberen medische kennis uit te wisselen. Dus: hoe deed
die medicijnman dat om zijn mensen te genezen? Geloof het of niet maar daar
konden die moderne dokters nog heel wat uit leren!! Zo bijvoorbeeld de werking
van nog onbekende en zelfs bekende oerwoudkruiden. Omgekeerd brachten die ge-
neesheren dan wel ongeneeslijk zieke stamleden naar moderne hospitalen om ze
dààr te behandelen. Want, ja, die medicijnman wist ook niet alles. Maar het was
wel de moeite om, uiteraard met behulp van taalspecialisten, die man zoveel als
mogelijk uit te horen omdat hij dingen wist die in het Westen nog niet bekend
waren. Want wist ge, een moderne apotheker heeft mij ooit eens verteld dat 2/3de
van al onze geneesmiddelen nog altijd gebaseerd is op kruiden? Dat zoudt ge niet
vermoeden maar het is wel zo! Ge moet niet peinzen omdat ge uzelf als *hoogge-
civileerd* aanziet dat ge alles weet, zulle! Gelooft dat maar nooit!
--
Norbert de strandkruier
Kan allemaal zijn, maar hoe oud werden die mannekes en vrouwtjes?
Hoe zat het met de doodgeboren kinderen etc etc etc
Geef mij dan maar 2019.
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
--
Norbert de strandkruier
Ghingis Khan
2019-07-11 13:39:01 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Hier gaan we naartoe
https://eunmask.wordpress.com/2019/07/08/back-to-the-stone-age-5/
We gaan *niet* terug naar het stenen tijdperk, Dzjies. Zelfs niet door mensen
die er nog steeds middenin zitten. Van *iedereen* kunt ge nog wat leren, zelfs
van mensen uit het stenen tijdperk. Zo herinner ik me verhalen over de ontdek-
king van toen nog onbekende stammen in het oerwoud van Brazilië in de 20ste
eeuw. Zuiver technologisch stonden die mensen natuurlijk ver ten achter maar wat
de Braziliaanse doktercolleges toen wel deden was contact maken met de medicijn-
man van de stam om te proberen medische kennis uit te wisselen. Dus: hoe deed
die medicijnman dat om zijn mensen te genezen? Geloof het of niet maar daar
konden die moderne dokters nog heel wat uit leren!! Zo bijvoorbeeld de werking
van nog onbekende en zelfs bekende oerwoudkruiden. Omgekeerd brachten die ge-
neesheren dan wel ongeneeslijk zieke stamleden naar moderne hospitalen om ze
dààr te behandelen. Want, ja, die medicijnman wist ook niet alles. Maar het was
wel de moeite om, uiteraard met behulp van taalspecialisten, die man zoveel als
mogelijk uit te horen omdat hij dingen wist die in het Westen nog niet bekend
waren. Want wist ge, een moderne apotheker heeft mij ooit eens verteld dat 2/3de
van al onze geneesmiddelen nog altijd gebaseerd is op kruiden? Dat zoudt ge niet
vermoeden maar het is wel zo! Ge moet niet peinzen omdat ge uzelf als *hoogge-
civileerd* aanziet dat ge alles weet, zulle! Gelooft dat maar nooit!
--
Norbert de strandkruier
Kan allemaal zijn, maar hoe oud werden die mannekes en vrouwtjes?
Hoe zat het met de doodgeboren kinderen etc etc etc
Geef mij dan maar 2019.
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
--
Norbert de strandkruier
Hadden we het niet over het stenen tijdperk Norbert.

Koestert jij de moslims maar, ik zal hun koppen wel
afhakken.

Je weet toch wel Norbert, oog om oog
tand om tand.

De islam kent geen wetenschap, alles komt van allah.
--
Ghingis Khan
http://www.lotuschild.org
http://www.volkinnood.org
http://www.snowleopard.org
Strandkruier
2019-07-11 14:15:31 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Hier gaan we naartoe
https://eunmask.wordpress.com/2019/07/08/back-to-the-stone-age-5/
We gaan *niet* terug naar het stenen tijdperk, Dzjies. Zelfs niet door mensen
die er nog steeds middenin zitten. Van *iedereen* kunt ge nog wat leren, zelfs
van mensen uit het stenen tijdperk. Zo herinner ik me verhalen over de ontdek-
king van toen nog onbekende stammen in het oerwoud van Brazilië in de 20ste
eeuw. Zuiver technologisch stonden die mensen natuurlijk ver ten achter maar wat
de Braziliaanse doktercolleges toen wel deden was contact maken met de medicijn-
man van de stam om te proberen medische kennis uit te wisselen. Dus: hoe deed
die medicijnman dat om zijn mensen te genezen? Geloof het of niet maar daar
konden die moderne dokters nog heel wat uit leren!! Zo bijvoorbeeld de werking
van nog onbekende en zelfs bekende oerwoudkruiden. Omgekeerd brachten die ge-
neesheren dan wel ongeneeslijk zieke stamleden naar moderne hospitalen om ze
dààr te behandelen. Want, ja, die medicijnman wist ook niet alles. Maar het was
wel de moeite om, uiteraard met behulp van taalspecialisten, die man zoveel als
mogelijk uit te horen omdat hij dingen wist die in het Westen nog niet bekend
waren. Want wist ge, een moderne apotheker heeft mij ooit eens verteld dat 2/3de
van al onze geneesmiddelen nog altijd gebaseerd is op kruiden? Dat zoudt ge niet
vermoeden maar het is wel zo! Ge moet niet peinzen omdat ge uzelf als *hoogge-
civileerd* aanziet dat ge alles weet, zulle! Gelooft dat maar nooit!
--
Norbert de strandkruier
Kan allemaal zijn, maar hoe oud werden die mannekes en vrouwtjes?
Hoe zat het met de doodgeboren kinderen etc etc etc
Geef mij dan maar 2019.
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
--
Norbert de strandkruier
Hadden we het niet over het stenen tijdperk Norbert.
Koestert jij de moslims maar, ik zal hun koppen wel
afhakken.
Je weet toch wel Norbert, oog om oog
tand om tand.
De islam kent geen wetenschap, alles komt van allah.
Zei Mohammed ooit niet:"Haalt uw wetenschap desnoods in China?"
--
Norbert de strandkruier
Ghingis Khan
2019-07-11 17:44:17 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Hier gaan we naartoe
https://eunmask.wordpress.com/2019/07/08/back-to-the-stone-age-5/
We gaan *niet* terug naar het stenen tijdperk, Dzjies. Zelfs niet door mensen
die er nog steeds middenin zitten. Van *iedereen* kunt ge nog wat leren, zelfs
van mensen uit het stenen tijdperk. Zo herinner ik me verhalen over de ontdek-
king van toen nog onbekende stammen in het oerwoud van Brazilië in de 20ste
eeuw. Zuiver technologisch stonden die mensen natuurlijk ver ten achter maar wat
de Braziliaanse doktercolleges toen wel deden was contact maken met de medicijn-
man van de stam om te proberen medische kennis uit te wisselen. Dus: hoe deed
die medicijnman dat om zijn mensen te genezen? Geloof het of niet maar daar
konden die moderne dokters nog heel wat uit leren!! Zo bijvoorbeeld de werking
van nog onbekende en zelfs bekende oerwoudkruiden. Omgekeerd brachten die ge-
neesheren dan wel ongeneeslijk zieke stamleden naar moderne hospitalen om ze
dààr te behandelen. Want, ja, die medicijnman wist ook niet alles. Maar het was
wel de moeite om, uiteraard met behulp van taalspecialisten, die man zoveel als
mogelijk uit te horen omdat hij dingen wist die in het Westen nog niet bekend
waren. Want wist ge, een moderne apotheker heeft mij ooit eens verteld dat 2/3de
van al onze geneesmiddelen nog altijd gebaseerd is op kruiden? Dat zoudt ge niet
vermoeden maar het is wel zo! Ge moet niet peinzen omdat ge uzelf als *hoogge-
civileerd* aanziet dat ge alles weet, zulle! Gelooft dat maar nooit!
--
Norbert de strandkruier
Kan allemaal zijn, maar hoe oud werden die mannekes en vrouwtjes?
Hoe zat het met de doodgeboren kinderen etc etc etc
Geef mij dan maar 2019.
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
--
Norbert de strandkruier
Hadden we het niet over het stenen tijdperk Norbert.
Koestert jij de moslims maar, ik zal hun koppen wel
afhakken.
Je weet toch wel Norbert, oog om oog
tand om tand.
De islam kent geen wetenschap, alles komt van allah.
Zei Mohammed ooit niet:"Haalt uw wetenschap desnoods in China?"
--
Norbert de strandkruier
Mohammed was een krijgsheer, en die kennen maar een wetenschap,
oorlog voeren en joden de kop afhakken, ongelovige
honden ook.
--
Ghingis Khan
http://www.lotuschild.org
http://www.volkinnood.org
http://www.snowleopard.org
Strandkruier
2019-07-11 18:26:18 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Mohammed was een krijgsheer, en die kennen maar een wetenschap,
oorlog voeren en joden de kop afhakken, ongelovige
honden ook.
Hoe het nu is weet ik niet, Dzjies, maar tot een jaar of tien geleden was 10% van
de Iraanse parlementsleden nog joods, bij mijn weten. Ze mochten alleen geen re-
clame maken voor Israël.
--
Norbert de strandkruier
Ghingis Khan
2019-07-12 08:16:58 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Mohammed was een krijgsheer, en die kennen maar een wetenschap,
oorlog voeren en joden de kop afhakken, ongelovige
honden ook.
Hoe het nu is weet ik niet, Dzjies, maar tot een jaar of tien geleden was 10% van
de Iraanse parlementsleden nog joods, bij mijn weten. Ze mochten alleen geen re-
clame maken voor Israël.
--
Norbert de strandkruier
Maar moesten wel aan de nuke's werken.
--
Ghingis Khan
http://www.lotuschild.org
http://www.volkinnood.org
http://www.snowleopard.org
BugHunter
2019-07-11 15:14:29 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Hier gaan we naartoe
https://eunmask.wordpress.com/2019/07/08/back-to-the-stone-age-5/
We gaan *niet* terug naar het stenen tijdperk, Dzjies. Zelfs niet door mensen
die er nog steeds middenin zitten. Van *iedereen* kunt ge nog wat leren, zelfs
van mensen uit het stenen tijdperk. Zo herinner ik me verhalen over de ontdek-
king van toen nog onbekende stammen in het oerwoud van Brazilië in de 20ste
eeuw. Zuiver technologisch stonden die mensen natuurlijk ver ten achter maar wat
de Braziliaanse doktercolleges toen wel deden was contact maken met de medicijn-
man van de stam om te proberen medische kennis uit te wisselen. Dus: hoe deed
die medicijnman dat om zijn mensen te genezen? Geloof het of niet maar daar
konden die moderne dokters nog heel wat uit leren!! Zo bijvoorbeeld de werking
van nog onbekende en zelfs bekende oerwoudkruiden. Omgekeerd brachten die ge-
neesheren dan wel ongeneeslijk zieke stamleden naar moderne hospitalen om ze
dààr te behandelen. Want, ja, die medicijnman wist ook niet alles. Maar het was
wel de moeite om, uiteraard met behulp van taalspecialisten, die man zoveel als
mogelijk uit te horen omdat hij dingen wist die in het Westen nog niet bekend
waren. Want wist ge, een moderne apotheker heeft mij ooit eens verteld dat 2/3de
van al onze geneesmiddelen nog altijd gebaseerd is op kruiden? Dat zoudt ge niet
vermoeden maar het is wel zo! Ge moet niet peinzen omdat ge uzelf als *hoogge-
civileerd* aanziet dat ge alles weet, zulle! Gelooft dat maar nooit!
--
Norbert de strandkruier
Kan allemaal zijn, maar hoe oud werden die mannekes en vrouwtjes?
Hoe zat het met de doodgeboren kinderen etc etc etc
Geef mij dan maar 2019.
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
Jaja, je gaat het niet uitleggen. Dan weet ik al
hoe laat het is he.
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-11 15:45:54 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
Jaja, je gaat het niet uitleggen. Dan weet ik al
hoe laat het is he.
Ha, ja? En? Hoe laat is het dan? *Ik* ben er wel verscheidene keren mee over de
oceaan geraakt, hé, Buggy? Weet gij wel hoeveel het kost om een schip met een
sleper van de oceaan te halen als het in panne ligt? Ge zoudt er van omverval-
len! De wetenschap van een islamiet, hé?..
--
Norbert de strandkruier


--
Norbert de strandkruier
Ghingis Khan
2019-07-11 17:46:17 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
Jaja, je gaat het niet uitleggen. Dan weet ik al
hoe laat het is he.
Ha, ja? En? Hoe laat is het dan? *Ik* ben er wel verscheidene keren mee over de
oceaan geraakt, hé, Buggy? Weet gij wel hoeveel het kost om een schip met een
sleper van de oceaan te halen als het in panne ligt? Ge zoudt er van omverval-
len! De wetenschap van een islamiet, hé?..
--
Norbert de strandkruier
--
Norbert de strandkruier
De islam kent geen wetenschap.
--
Ghingis Khan
http://www.lotuschild.org
http://www.volkinnood.org
http://www.snowleopard.org
Strandkruier
2019-07-11 18:35:34 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
Jaja, je gaat het niet uitleggen. Dan weet ik al
hoe laat het is he.
Ha, ja? En? Hoe laat is het dan? *Ik* ben er wel verscheidene keren mee over de
oceaan geraakt, hé, Buggy? Weet gij wel hoeveel het kost om een schip met een
sleper van de oceaan te halen als het in panne ligt? Ge zoudt er van omverval-
len! De wetenschap van een islamiet, hé?..
--
Norbert de strandkruier
--
Norbert de strandkruier
De islam kent geen wetenschap.
Hoe zoudt gij dat weten, Dzjies? In elke beschaving, het maakt niet uit hoe laag
die gekwalificeerd staat, worden wiskundigen geboren die vernieuwingen brengen.
En wààr hebben de Iranezen de kunst geleerd om uranium te verrijken? En waarom
vermoordde de Israëlische geheime dienst (Mossad) Iraanse atoomgeleerden op
straat? Zij hebben geen wetenschap? Vergeet het! Ikzelf werd al geholpen door
Pakistaanse informatici!
--
Norbert de strandkruier
Ghingis Khan
2019-07-12 08:14:40 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
Jaja, je gaat het niet uitleggen. Dan weet ik al
hoe laat het is he.
Ha, ja? En? Hoe laat is het dan? *Ik* ben er wel verscheidene keren mee over de
oceaan geraakt, hé, Buggy? Weet gij wel hoeveel het kost om een schip met een
sleper van de oceaan te halen als het in panne ligt? Ge zoudt er van omverval-
len! De wetenschap van een islamiet, hé?..
--
Norbert de strandkruier
--
Norbert de strandkruier
De islam kent geen wetenschap.
Hoe zoudt gij dat weten, Dzjies? In elke beschaving, het maakt niet uit hoe laag
die gekwalificeerd staat, worden wiskundigen geboren die vernieuwingen brengen.
En wààr hebben de Iranezen de kunst geleerd om uranium te verrijken? En waarom
vermoordde de Israëlische geheime dienst (Mossad) Iraanse atoomgeleerden op
straat? Zij hebben geen wetenschap? Vergeet het! Ikzelf werd al geholpen door
Pakistaanse informatici!
--
Norbert de strandkruier
Nee nee, allah weet alles, volg allah, allah de enige grote wijze.
Allah is nooit fout
--
Ghingis Khan
http://www.lotuschild.org
http://www.volkinnood.org
http://www.snowleopard.org
Strandkruier
2019-07-12 08:38:28 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
Jaja, je gaat het niet uitleggen. Dan weet ik al
hoe laat het is he.
Ha, ja? En? Hoe laat is het dan? *Ik* ben er wel verscheidene keren mee over de
oceaan geraakt, hé, Buggy? Weet gij wel hoeveel het kost om een schip met een
sleper van de oceaan te halen als het in panne ligt? Ge zoudt er van omverval-
len! De wetenschap van een islamiet, hé?..
--
Norbert de strandkruier
--
Norbert de strandkruier
De islam kent geen wetenschap.
Hoe zoudt gij dat weten, Dzjies? In elke beschaving, het maakt niet uit hoe laag
die gekwalificeerd staat, worden wiskundigen geboren die vernieuwingen brengen.
En wààr hebben de Iranezen de kunst geleerd om uranium te verrijken? En waarom
vermoordde de Israëlische geheime dienst (Mossad) Iraanse atoomgeleerden op
straat? Zij hebben geen wetenschap? Vergeet het! Ikzelf werd al geholpen door
Pakistaanse informatici!
--
Norbert de strandkruier
Nee nee, allah weet alles, volg allah, allah de enige grote wijze.
Allah is nooit fout
Sinds wanneer zijt gij imam geworden?
--
Norbert de strandkruier
Ghingis Khan
2019-07-12 10:29:47 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by Ghingis Khan
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Dat maakt de zaak niet, hé, Dzjies?! Hoe oud werden die mannekes en vrouwkes? En
hoe zat het met de doodgeboren kinderen, enz.? Dat maakt ook de zaak niet! De
zaak is wat ge van die mensen nog kunt leren. Dingen die ge nog niet wist.
Ik leerde ooit van een islamitische Egyptenaar hoe ik verbrande electromotoren
weer aan de praat kon krijgen. Met groot succes want de Meggertest wees het uit
dat ze gered waren! Maar over zoiets hadden ze mij in mijn opleiding voor elek-
tricien nooit iets geleerd en toch speelde die islamiet het klaar! En ik heb
zijn techniek bij herhaling met succes toegepast in mijn zeemansloopbaan! Hoe
dat ging ga ik hier niet uitleggen maar ik weet zeker dat minstens 90% van alle
Belgische elektriciens verbaasd zullen staan over mijn uitleg daarover.
Gij beweert op uw pagina dat barbaarse volkeren die stil blijven staan in de
evolutie ons weer naar het Stenen Tijdperk voeren.. Dat is helemaal niet waar!!
Ge moet ze koesteren, die volkeren, want ge kunt er nog altijd iets van bijle-
ren. Het is zoals ik hier al eerder zei:"Het is niet omdat ge uzelf als hoogge-
civiliseerd acht dat ge alles weet!" De wetenschap van, zelfs een holenmens, to-
taal negeren is het stomste wat ge ooit kunt doen!
Jaja, je gaat het niet uitleggen. Dan weet ik al
hoe laat het is he.
Ha, ja? En? Hoe laat is het dan? *Ik* ben er wel verscheidene keren mee over de
oceaan geraakt, hé, Buggy? Weet gij wel hoeveel het kost om een schip met een
sleper van de oceaan te halen als het in panne ligt? Ge zoudt er van omverval-
len! De wetenschap van een islamiet, hé?..
--
Norbert de strandkruier
--
Norbert de strandkruier
De islam kent geen wetenschap.
Hoe zoudt gij dat weten, Dzjies? In elke beschaving, het maakt niet uit hoe laag
die gekwalificeerd staat, worden wiskundigen geboren die vernieuwingen brengen.
En wààr hebben de Iranezen de kunst geleerd om uranium te verrijken? En waarom
vermoordde de Israëlische geheime dienst (Mossad) Iraanse atoomgeleerden op
straat? Zij hebben geen wetenschap? Vergeet het! Ikzelf werd al geholpen door
Pakistaanse informatici!
--
Norbert de strandkruier
Nee nee, allah weet alles, volg allah, allah de enige grote wijze.
Allah is nooit fout
Sinds wanneer zijt gij imam geworden?
--
Norbert de strandkruier
Lees de koran.
--
Ghingis Khan
http://www.lotuschild.org
http://www.volkinnood.org
http://www.snowleopard.org
Strandkruier
2019-07-11 18:20:00 UTC
Permalink
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
mijn geheime truuk ook kennen! :) Net dààrom verklap ik hem hier niet! Echter:
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
--
Norbert de strandkruier
(***@gmail.com)
BugHunter
2019-07-11 19:00:02 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
Dan kan je hem net zo goed in de groep gooien.
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-11 19:05:43 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
Dan kan je hem net zo goed in de groep gooien.
Neen, dat doe ik niet, Buggy! Want dan ben ik bij voorbaat zeker dat er hier een
hele boel mensen zullen zijn die me voor gek gaan verklaren! Dus, neen, neen en
nog eens neen!
--
Norbert de strandkruier
BugHunter
2019-07-11 19:49:57 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
Dan kan je hem net zo goed in de groep gooien.
Neen, dat doe ik niet, Buggy! Want dan ben ik bij voorbaat zeker dat er hier een
hele boel mensen zullen zijn die me voor gek gaan verklaren! Dus, neen, neen en
nog eens neen!
Maar als die heleboel mensen je nou een nette mail
sturen, dan kunnen ze je toch ook voor gek
verklaren?
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-12 06:30:51 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
Dan kan je hem net zo goed in de groep gooien.
Neen, dat doe ik niet, Buggy! Want dan ben ik bij voorbaat zeker dat er hier een
hele boel mensen zullen zijn die me voor gek gaan verklaren! Dus, neen, neen en
nog eens neen!
Maar als die heleboel mensen je nou een nette mail
sturen, dan kunnen ze je toch ook voor gek
verklaren?
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
--
Norbert de strandkruier
BugHunter
2019-07-12 11:04:19 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
Dan kan je hem net zo goed in de groep gooien.
Neen, dat doe ik niet, Buggy! Want dan ben ik bij voorbaat zeker dat er hier een
hele boel mensen zullen zijn die me voor gek gaan verklaren! Dus, neen, neen en
nog eens neen!
Maar als die heleboel mensen je nou een nette mail
sturen, dan kunnen ze je toch ook voor gek
verklaren?
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-12 12:46:15 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
Dan kan je hem net zo goed in de groep gooien.
Neen, dat doe ik niet, Buggy! Want dan ben ik bij voorbaat zeker dat er hier een
hele boel mensen zullen zijn die me voor gek gaan verklaren! Dus, neen, neen en
nog eens neen!
Maar als die heleboel mensen je nou een nette mail
sturen, dan kunnen ze je toch ook voor gek
verklaren?
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
--
Norbert de strandkruier
BugHunter
2019-07-12 12:58:20 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
Dan kan je hem net zo goed in de groep gooien.
Neen, dat doe ik niet, Buggy! Want dan ben ik bij voorbaat zeker dat er hier een
hele boel mensen zullen zijn die me voor gek gaan verklaren! Dus, neen, neen en
nog eens neen!
Maar als die heleboel mensen je nou een nette mail
sturen, dan kunnen ze je toch ook voor gek
verklaren?
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-12 13:34:48 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
--
Norbert de strandkruier
Post by BugHunter
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
BugHunter
2019-07-13 13:15:29 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-13 15:16:32 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
--
Norbert de strandkruier
BugHunter
2019-07-13 15:45:04 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
Te warm dan zeker, of te zwaar belast.
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-13 16:24:27 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
Te warm dan zeker, of te zwaar belast.
Neen, Buggy! Niet te warm en ook niet te zwaar belast!! Probeert maar verder
maar ik geloof nooit dat ge de werkelijke oorzaak zult vinden. Ik wil u wel een
hint geven: het waren "open" motoren. Dus: motoren met inwendige koeling en geen
motoren met uitwendige koelvinnen.
--
Norbert de strandkruier
BugHunter
2019-07-13 18:14:04 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
Te warm dan zeker, of te zwaar belast.
Neen, Buggy! Niet te warm en ook niet te zwaar belast!! Probeert maar verder
maar ik geloof nooit dat ge de werkelijke oorzaak zult vinden. Ik wil u wel een
hint geven: het waren "open" motoren. Dus: motoren met inwendige koeling en geen
motoren met uitwendige koelvinnen.
Ik hoef het niet perse te weten, ik geef het op.:)
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-13 20:18:08 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
Te warm dan zeker, of te zwaar belast.
Neen, Buggy! Niet te warm en ook niet te zwaar belast!! Probeert maar verder
maar ik geloof nooit dat ge de werkelijke oorzaak zult vinden. Ik wil u wel een
hint geven: het waren "open" motoren. Dus: motoren met inwendige koeling en geen
motoren met uitwendige koelvinnen.
Ik hoef het niet perse te weten, ik geef het op.:)
Niet doen, Buggy! Ik zal u verder helpen. Stelt dat ge elke minuut met een
druppelteller één druppeltje zeewater voor de aanzuigopening van zo'n electro-
motor laat passeren.. Dan is de kans groot dat die ventilator dat druppeltje
zeewater opzuigt en neersmakt op de windingen van die motor. Het gevolg zoudt ge
moeten kennen! Slechts één klein druppeltje zeewater om de zoveel tijd is vol-
doende. Het kan dagen duren voordat er iets gebeurt, maar uiteindelijk loopt het
verkeerd.
--
Norbert de strandkruier
BugHunter
2019-07-13 20:48:41 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
Te warm dan zeker, of te zwaar belast.
Neen, Buggy! Niet te warm en ook niet te zwaar belast!! Probeert maar verder
maar ik geloof nooit dat ge de werkelijke oorzaak zult vinden. Ik wil u wel een
hint geven: het waren "open" motoren. Dus: motoren met inwendige koeling en geen
motoren met uitwendige koelvinnen.
Ik hoef het niet perse te weten, ik geef het op.:)
Niet doen, Buggy! Ik zal u verder helpen. Stelt dat ge elke minuut met een
druppelteller één druppeltje zeewater voor de aanzuigopening van zo'n electro-
motor laat passeren.. Dan is de kans groot dat die ventilator dat druppeltje
zeewater opzuigt en neersmakt op de windingen van die motor. Het gevolg zoudt ge
moeten kennen! Slechts één klein druppeltje zeewater om de zoveel tijd is vol-
doende. Het kan dagen duren voordat er iets gebeurt, maar uiteindelijk loopt het
verkeerd.
Ja, dat gaat corroderen. En waarschijnlijk een
breuk veroorzaken. Maar wel aan de buitenkant, dus
te repareren.
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-13 21:06:18 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
Te warm dan zeker, of te zwaar belast.
Neen, Buggy! Niet te warm en ook niet te zwaar belast!! Probeert maar verder
maar ik geloof nooit dat ge de werkelijke oorzaak zult vinden. Ik wil u wel een
hint geven: het waren "open" motoren. Dus: motoren met inwendige koeling en geen
motoren met uitwendige koelvinnen.
Ik hoef het niet perse te weten, ik geef het op.:)
Niet doen, Buggy! Ik zal u verder helpen. Stelt dat ge elke minuut met een
druppelteller één druppeltje zeewater voor de aanzuigopening van zo'n electro-
motor laat passeren.. Dan is de kans groot dat die ventilator dat druppeltje
zeewater opzuigt en neersmakt op de windingen van die motor. Het gevolg zoudt ge
moeten kennen! Slechts één klein druppeltje zeewater om de zoveel tijd is vol-
doende. Het kan dagen duren voordat er iets gebeurt, maar uiteindelijk loopt het
verkeerd.
Ja, dat gaat corroderen. En waarschijnlijk een
breuk veroorzaken. Maar wel aan de buitenkant, dus
te repareren.
Niet noodzakelijk een breuk, Buggy, maar wel een kortsluiting, omdat het zout
van dat zeewater de lak (isolatie) van de windingen aantast.
Het verwondert mij wel dat ge mij niet vraagt waar dat zeewater vandaan komt in
die machinekamer. Hoort het daar wel thuis?
--
Norbert de strandkruier
BugHunter
2019-07-13 21:14:35 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
Te warm dan zeker, of te zwaar belast.
Neen, Buggy! Niet te warm en ook niet te zwaar belast!! Probeert maar verder
maar ik geloof nooit dat ge de werkelijke oorzaak zult vinden. Ik wil u wel een
hint geven: het waren "open" motoren. Dus: motoren met inwendige koeling en geen
motoren met uitwendige koelvinnen.
Ik hoef het niet perse te weten, ik geef het op.:)
Niet doen, Buggy! Ik zal u verder helpen. Stelt dat ge elke minuut met een
druppelteller één druppeltje zeewater voor de aanzuigopening van zo'n electro-
motor laat passeren.. Dan is de kans groot dat die ventilator dat druppeltje
zeewater opzuigt en neersmakt op de windingen van die motor. Het gevolg zoudt ge
moeten kennen! Slechts één klein druppeltje zeewater om de zoveel tijd is vol-
doende. Het kan dagen duren voordat er iets gebeurt, maar uiteindelijk loopt het
verkeerd.
Ja, dat gaat corroderen. En waarschijnlijk een
breuk veroorzaken. Maar wel aan de buitenkant, dus
te repareren.
Niet noodzakelijk een breuk, Buggy, maar wel een kortsluiting, omdat het zout
van dat zeewater de lak (isolatie) van de windingen aantast.
Het verwondert mij wel dat ge mij niet vraagt waar dat zeewater vandaan komt in
die machinekamer. Hoort het daar wel thuis?
Als enkele windingen kortsluiting maken werkt de
boel nog wel. Maar indien teveel, misschien niet.
Het zeewater komt denk ik door de ventilator-
pijpen.
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-14 06:32:46 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
Te warm dan zeker, of te zwaar belast.
Neen, Buggy! Niet te warm en ook niet te zwaar belast!! Probeert maar verder
maar ik geloof nooit dat ge de werkelijke oorzaak zult vinden. Ik wil u wel een
hint geven: het waren "open" motoren. Dus: motoren met inwendige koeling en geen
motoren met uitwendige koelvinnen.
Ik hoef het niet perse te weten, ik geef het op.:)
Niet doen, Buggy! Ik zal u verder helpen. Stelt dat ge elke minuut met een
druppelteller één druppeltje zeewater voor de aanzuigopening van zo'n electro-
motor laat passeren.. Dan is de kans groot dat die ventilator dat druppeltje
zeewater opzuigt en neersmakt op de windingen van die motor. Het gevolg zoudt ge
moeten kennen! Slechts één klein druppeltje zeewater om de zoveel tijd is vol-
doende. Het kan dagen duren voordat er iets gebeurt, maar uiteindelijk loopt het
verkeerd.
Ja, dat gaat corroderen. En waarschijnlijk een
breuk veroorzaken. Maar wel aan de buitenkant, dus
te repareren.
Niet noodzakelijk een breuk, Buggy, maar wel een kortsluiting, omdat het zout
van dat zeewater de lak (isolatie) van de windingen aantast.
Het verwondert mij wel dat ge mij niet vraagt waar dat zeewater vandaan komt in
die machinekamer. Hoort het daar wel thuis?
Als enkele windingen kortsluiting maken werkt de
boel nog wel. Maar indien teveel, misschien niet.
Het zeewater komt denk ik door de ventilator-
pijpen.
Het waren er teveel, Buggy, windingen die kortsluiting maakten. En, neen, dat
zeewater kwam niet binnen via de luchtkoeling van de machinekamer omdat de aan-
zuigpijpen daarvan hoog opgesteld waren op het achterschip. Maar elke scheeps-
machinekamer had of heeft een belangrijk zeewatercircuit en dat zeewater dient
om via warmtewisselaars het zoetwatercircuit af te koelen. Dat zoetwatercircuit
dient om de scheepsdieselmotor af te koelen. Ook worden beide circuits gebruikt
om zoet water te maken uit zeewater in de evaporator. Nu bestaat zo'n zeewater-
omloop uit talrijke brede buizen die aaneengehouden worden door flenzen. En als
de kwaliteit van die dichtingen in die flenzen achteruitgaat dan durft er wel
eens een lekje ontstaan, ziet ge? En, niet toevallig, staan veel zware pompen
opgesteld in de ruimte waar die zeewaterpijpen liggen, ziet ge? Voor open moto-
ren is dat een belangrijk risico; voor motoren met uitwendige koelvinnen veel
minder. Tegenwoordig probeert men bij nieuwbouw de aanleg van het zeewatercir-
cuit te vermijden door direct de romp van het schip te laten fungeren als warm-
tewisselaar voor het zoetwatercircuit. Dit heeft ook als voordeel dat men geen
zeewaterfilters meer nodig heeft want die kunnen wel eens verstopt raken bij va-
ren in verontreinigd water of drijfijs.
--
Norbert de strandkruier
BugHunter
2019-07-14 14:32:26 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Neen, het heeft wel te maken met 2 vloeistoffen en één ervan lijkt op lijnolie,
maar is het niet.
Mmm, dat zit ik toch wel in de richting. En
verhitten?
Dat komt er inderdaad ook bij kijken! Maar niet gelijk in een frietketel, hoor!
Lijkt mij als de spoel ERGENS doorgebrand is, toch
zeer lastig repareren.
Lastig is het wel, als het 'n motor is van bijv. 100 kg of zwaarder. Voor als ge
hem moet omdraaien. Alles tezamen is het toch wel 2 daagjes werken, niet perma-
nent, maar toch. Want ge moet hem eerst uit het circuit halen, demonteren, later
terug monteren, etc. Maar toch deed ik het. Met dank van de chief engineer.
En misschien interesseert het u ook hoe het kwam dat zo'n motor kon verbranden?
Niet omdat hij vast kwam te zitten of slecht elektrisch beveiligd was, hoor! Ge
gelooft het nooit als ik het u vertel. De reden was gewoon te zoeken in zijn om-
geving: een oceaanschip.
Te warm dan zeker, of te zwaar belast.
Neen, Buggy! Niet te warm en ook niet te zwaar belast!! Probeert maar verder
maar ik geloof nooit dat ge de werkelijke oorzaak zult vinden. Ik wil u wel een
hint geven: het waren "open" motoren. Dus: motoren met inwendige koeling en geen
motoren met uitwendige koelvinnen.
Ik hoef het niet perse te weten, ik geef het op.:)
Niet doen, Buggy! Ik zal u verder helpen. Stelt dat ge elke minuut met een
druppelteller één druppeltje zeewater voor de aanzuigopening van zo'n electro-
motor laat passeren.. Dan is de kans groot dat die ventilator dat druppeltje
zeewater opzuigt en neersmakt op de windingen van die motor. Het gevolg zoudt ge
moeten kennen! Slechts één klein druppeltje zeewater om de zoveel tijd is vol-
doende. Het kan dagen duren voordat er iets gebeurt, maar uiteindelijk loopt het
verkeerd.
Ja, dat gaat corroderen. En waarschijnlijk een
breuk veroorzaken. Maar wel aan de buitenkant, dus
te repareren.
Niet noodzakelijk een breuk, Buggy, maar wel een kortsluiting, omdat het zout
van dat zeewater de lak (isolatie) van de windingen aantast.
Het verwondert mij wel dat ge mij niet vraagt waar dat zeewater vandaan komt in
die machinekamer. Hoort het daar wel thuis?
Als enkele windingen kortsluiting maken werkt de
boel nog wel. Maar indien teveel, misschien niet.
Het zeewater komt denk ik door de ventilator-
pijpen.
Het waren er teveel, Buggy, windingen die kortsluiting maakten. En, neen, dat
zeewater kwam niet binnen via de luchtkoeling van de machinekamer omdat de aan-
zuigpijpen daarvan hoog opgesteld waren op het achterschip. Maar elke scheeps-
machinekamer had of heeft een belangrijk zeewatercircuit en dat zeewater dient
om via warmtewisselaars het zoetwatercircuit af te koelen. Dat zoetwatercircuit
dient om de scheepsdieselmotor af te koelen. Ook worden beide circuits gebruikt
om zoet water te maken uit zeewater in de evaporator. Nu bestaat zo'n zeewater-
omloop uit talrijke brede buizen die aaneengehouden worden door flenzen. En als
de kwaliteit van die dichtingen in die flenzen achteruitgaat dan durft er wel
eens een lekje ontstaan, ziet ge? En, niet toevallig, staan veel zware pompen
opgesteld in de ruimte waar die zeewaterpijpen liggen, ziet ge? Voor open moto-
ren is dat een belangrijk risico; voor motoren met uitwendige koelvinnen veel
minder. Tegenwoordig probeert men bij nieuwbouw de aanleg van het zeewatercir-
cuit te vermijden door direct de romp van het schip te laten fungeren als warm-
tewisselaar voor het zoetwatercircuit. Dit heeft ook als voordeel dat men geen
zeewaterfilters meer nodig heeft want die kunnen wel eens verstopt raken bij va-
ren in verontreinigd water of drijfijs.
Interessant. Of plastic tegenwoordig. Maar je zou
zeggen dat dichte electromotoren beter is.
En nu de hamvraag: hoe repareer je zo'n gecor-
rodeerde spoel?
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Strandkruier
2019-07-14 16:13:06 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Interessant. Of plastic tegenwoordig. Maar je zou
zeggen dat dichte electromotoren beter is.
En nu de hamvraag: hoe repareer je zo'n gecor-
rodeerde spoel?
Ik zal het u maar vertellen, Buggy. Maar het zal je vreemd in de oren klinken
want die motoren werden aan boord niet herwikkeld. Dat kon ik ook niet want
daarvoor had ik geen koperdraad meegekregen. Wat ik wel had was een straffe
ontvetter en oplosmiddel (trichloorethyleen). Dat spoot ik met een verfpistool
zo diep en zo krachtig mogelijk in de windingen die zich boven de stator be-
vonden, zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van de motor. De bedoeling
was om dus de verbrande en dus ook geleidend geworden vernis van de koperdraden
weg te spuiten. Daar mocht ik gerust een halve emmer van dat oplosmiddel voor
gebruiken. Daarna werd de motor een dagje uitgedroogd en opgewarmd door sterke
gloeilampen die veel warmte konden produceren. Nou, en toen die windingen droog
waren spoot ik dan met datzelfde spuitpistool vernis tussen die windingen en
wederom mocht de motor een dagje drogen tot de vernis ook droog was. Tot slot
werd een meggertest uitgevoerd om te zien of de isolatiepoging geslaagd was. Als
dit zo was kon ik de motor terug samenstellen en terug voor gebruik in dienst
nemen. En hij deed het voor de rest van de reis. Ge moet in acht nemen dat de
schade aan de windingen zich niet situeerde in het gedeelte dat in de stator zat
maar wel in het gedeelte dat er buiten kwam. Want het was dààr dat het zeewater
neersloeg door de ventilatie van de motor. De windingen in de stator zelf zijn
beter beschermd door een wandisolatie en de kans dat dààr nog zeewater komt is
veel kleiner. Het zit hem dus in de windingen buiten de stator.
Ziezo, en dat heb ik geleerd van een islamitische Egyptenaar die ook bij onze
compagnie vaarde. Dus, als ge denkt dat ze dom zijn: dat zijn ze helemaal niet!!
Ze kunnen vaak beter hun plan trekken dan wij! Dat zag ik trouwens ook aan het
zeemanschap van islamitische matrozen die bij ons aan boord kwamen toen we door
het heropende Suezkanaal moesten varen. Om het schip ergens aan te meren of om
met trossen om te gaan: dat wisten die lui veel vlotter uit te voeren dan onze
eigen matrozen. Onderschat die islamieten maar niet!
Opmerking: het is inderdaad beter om te werken met gesloten motoren maar ge moet
wel in acht nemen dat die duurder zijn! Daar heeft mijn reder zich in de bouw
van het schip indertijd wel in vergist. Maar, ja, 't waren toen moeilijke tij-
den, ziet ge?
--
Norbert de strandkruier
BugHunter
2019-07-14 18:22:40 UTC
Permalink
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Interessant. Of plastic tegenwoordig. Maar je zou
zeggen dat dichte electromotoren beter is.
En nu de hamvraag: hoe repareer je zo'n gecor-
rodeerde spoel?
Ik zal het u maar vertellen, Buggy. Maar het zal je vreemd in de oren klinken
want die motoren werden aan boord niet herwikkeld. Dat kon ik ook niet want
daarvoor had ik geen koperdraad meegekregen. Wat ik wel had was een straffe
ontvetter en oplosmiddel (trichloorethyleen). Dat spoot ik met een verfpistool
zo diep en zo krachtig mogelijk in de windingen die zich boven de stator be-
vonden, zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde van de motor. De bedoeling
was om dus de verbrande en dus ook geleidend geworden vernis van de koperdraden
weg te spuiten. Daar mocht ik gerust een halve emmer van dat oplosmiddel voor
gebruiken. Daarna werd de motor een dagje uitgedroogd en opgewarmd door sterke
gloeilampen die veel warmte konden produceren. Nou, en toen die windingen droog
waren spoot ik dan met datzelfde spuitpistool vernis tussen die windingen en
wederom mocht de motor een dagje drogen tot de vernis ook droog was. Tot slot
werd een meggertest uitgevoerd om te zien of de isolatiepoging geslaagd was. Als
dit zo was kon ik de motor terug samenstellen en terug voor gebruik in dienst
nemen. En hij deed het voor de rest van de reis. Ge moet in acht nemen dat de
schade aan de windingen zich niet situeerde in het gedeelte dat in de stator zat
maar wel in het gedeelte dat er buiten kwam. Want het was dààr dat het zeewater
neersloeg door de ventilatie van de motor. De windingen in de stator zelf zijn
beter beschermd door een wandisolatie en de kans dat dààr nog zeewater komt is
veel kleiner. Het zit hem dus in de windingen buiten de stator.
Ziezo, en dat heb ik geleerd van een islamitische Egyptenaar die ook bij onze
compagnie vaarde. Dus, als ge denkt dat ze dom zijn: dat zijn ze helemaal niet!!
Ze kunnen vaak beter hun plan trekken dan wij! Dat zag ik trouwens ook aan het
zeemanschap van islamitische matrozen die bij ons aan boord kwamen toen we door
het heropende Suezkanaal moesten varen. Om het schip ergens aan te meren of om
met trossen om te gaan: dat wisten die lui veel vlotter uit te voeren dan onze
eigen matrozen. Onderschat die islamieten maar niet!
Opmerking: het is inderdaad beter om te werken met gesloten motoren maar ge moet
wel in acht nemen dat die duurder zijn! Daar heeft mijn reder zich in de bouw
van het schip indertijd wel in vergist. Maar, ja, 't waren toen moeilijke tij-
den, ziet ge?
Ik kan me er wel wat bij voorstellem, ik denk dat
je feitelijk de gecorrodeerde isolatie verving
door vernis. Prachtig als het werkt he. Maar het
is overdreven om de Islamieten op een voetstuk te
zetten. Natuurlijk zijn er slimme en handige
jongens bij, dat zie je hier ook om je heen. De
streng gelovigen moet je niet hebben. Dat zijn
waarschijnlijk ook niet de slimsten. En hoe dan
ook: de islam is heel wat schadelijker dan het
christendom.
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Ghingis Khan
2019-07-12 12:56:02 UTC
Permalink
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
Dan kan je hem net zo goed in de groep gooien.
Neen, dat doe ik niet, Buggy! Want dan ben ik bij voorbaat zeker dat er hier een
hele boel mensen zullen zijn die me voor gek gaan verklaren! Dus, neen, neen en
nog eens neen!
Maar als die heleboel mensen je nou een nette mail
sturen, dan kunnen ze je toch ook voor gek
verklaren?
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Voorzichtig met je woorden, met mensenvleeseters moet
men voorzichtig zijn of je eindigt in de braadpan ;-)
--
Ghingis Khan
http://www.lotuschild.org
http://www.volkinnood.org
http://www.snowleopard.org
BugHunter
2019-07-12 13:28:24 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Post by BugHunter
Post by Strandkruier
Maar dan komt Norbert met zijn geheime truuk en
trekt de boel weer vlot. :-)
Wel, om eerlijk te blijven, Buggy: ik zou wel graag eens mensen tegenkomen die
wie het me serieus vraagt in een e-mail zal het van me weten!
Dan kan je hem net zo goed in de groep gooien.
Neen, dat doe ik niet, Buggy! Want dan ben ik bij voorbaat zeker dat er hier een
hele boel mensen zullen zijn die me voor gek gaan verklaren! Dus, neen, neen en
nog eens neen!
Maar als die heleboel mensen je nou een nette mail
sturen, dan kunnen ze je toch ook voor gek
verklaren?
Buggy! Gelooft mij! Ik weet rap wat voor vlees ik in de kuip heb, zulle!
Is het iets met lijnolie?
Voorzichtig met je woorden, met mensenvleeseters moet
men voorzichtig zijn of je eindigt in de braadpan ;-)
Ik zal best wel smaken maar liever een natuurlijke
dood.
--
\ / http://nieuwsgroepen.tk
-------------///----------------------------------
/ \ Bye, BugHunter
Loading...