Discussion:
26426 tekenden reeds de petitie: "Racisme is onze collectieve verantwoordelijkheid"
(te oud om op te antwoorden)
thePiano
2006-06-07 18:20:18 UTC
Permalink
Op 20 mei 2006 werd de petitie opgestart "Racisme is onze collectieve
verantwoordelijkheid"

Op 18 dagen tijd tekenden reeds 26426 personen de petitie, of 1468
per dag, 61 per uur of elke minuut tekent 1 persoon deze petitie.

Wat let u om ze ook te tekenen?

http://www.petitiestopracisme.be

http://www.ipetitions.com/petition/stopracisme/ondertekenaars.html

Op twee weken tijd zijn we getuige geweest van verschillende
racistisch geïnspireerde gewelddaden, met als tragisch hoogtepunt de
racistische moordaanslag op Luna, Oulemata en Songül door de 18-jarige
Hans op klaarlichte dag in hartje Antwerpen.

Vlaanderen is multicultureel, en die multiculturaliteit is een
onomkeerbaar feit. Dat geldt helaas niet voor het democratische
karakter van onze samenleving. We stellen vast dat de laatste
decennia, in België en andere Europese landen, racisme en
vreemdelingenhaat om zich heen grijpen. De realiteit en wenselijkheid
van een multiculturele samenleving wordt steeds meer in vraag gesteld,
waardoor het samenleven alleen maar wordt bemoeilijkt.

Hiertegen zeggen wij: NEEN! Het wordt tijd dat het racisme erkend
wordt als een structureel en maatschappelijk probleem. Iederéén dient
verantwoordelijkheid te erkennen en op te nemen. De strijd tegen
racisme moet de klassieke en vrijblijvende retoriek overstijgen. Te
lang hebben we een gedoogbeleid geduld t.a.v. een racistisch en
islamofoob discours dat sociale spanningen en problemen herleidt tot
culturele verschillen, en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Te
lang hebben we de ogen gesloten voor de realiteit van een
geïnstitutionaliseerd racisme. Te lang hebben we lijdzaam toegekeken
en aanvaard dat Ali’s of Ayse’s worden gediscrimineerd – in het
onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt - louter en alleen
omwille van hun naam, hun uiterlijk of hun hoofddoek. Te lang hebben
we aanvaard dat verschillende politieke beleidsverantwoordelijken met
woorden het racisme afkeuren, maar in hun daden soms de weg plaveien
voor het racistische discours. Hoeveel tragedies moeten er nog
plaatsvinden voordat we beseffen dat racisme elke kans op een
democratische en vreedzame samenleving kapot maakt?

Daarom roepen wij alle democraten op een halt toe te roepen aan het
gedoogbeleid tegenover het racisme en de discriminaties die nu al
jaren onze samenleving kapot maken. Media en politici dragen hierin
een verpletterende verantwoordelijkheid. Het gedoogbeleid van de
gevestigde partijen en de media heeft ervoor gezorgd dat het
racistische gif zich in alle lagen van de bevolking heeft kunnen
vestigen. De demagogische en hatelijke woorden tegen de multiculturele
samenleving, tegen “allochtonen”, tegen vluchtelingen en asielzoekers,
die met de regelmaat van de klok worden afgevuurd door het VB en
sommige mandatarissen van de gevestigde partijen lokken nauwelijks nog
afkeuring of zelfs maar verbazing uit. Op donderdag 11 mei 2006 heeft
een dolgedraaide adolescent écht met scherp geschoten, met dodelijke
slachtoffers als gevolg.

Het is hoog tijd voor een collectieve, politieke én maatschappelijke
bezinning. Als we een democratische toekomst wensen voor ons land en
onze kinderen, moeten we daar dringend werk van beginnen maken.
Discriminatie en racisme moeten als fundamentele problemen worden
erkend en als dusdanig aangepakt. Racisme en discriminatie zijn niét
het werk van enkele kwade of misleide individuen of zelfs van één
enkele partij: ze zijn een vast onderdeel geworden van ons bestel, van
onze dagelijkse leefwereld, onze manier van handelen en soms zelfs van
ons taalgebruik. Deze realiteit moet dringend worden doorbroken, op
verschillende fronten.

1) Op het politiek-juridische vlak dienen bestaande wetten en
reglementen effectief te worden toegepast, óók ten aanzien van het VB.
Te lang kreeg deze partij, nochtans veroordeeld voor het aanzetten tot
racisme, van andere partijen een politieke vrijbrief voor haar
haatcampagnes.

2) Daarnaast dient echter ook vooral de strijd tegen discriminaties in
de verschillende maatschappelijke sectoren de absolute prioriteit te
krijgen die ze verdient, wat tot nu toe te weinig het geval is.
- Discriminatie moet gemeten, en dus zichtbaar gemaakt, worden. Dit
staat toe de effectiviteit van het beleid te evalueren. We houden
onvoldoende de vinger aan de pols.
- Ondanks alle goede intenties om het probleem te verhelpen blijft
discriminatie bij aanwerving een wijdverspreide realiteit.
Praktijktesten, contractclausules en aanwervingquota, te beginnen bij
de overheid, zijn middelen om de systematische uitsluitingen van
etnische minderheden op de arbeidsmarkt te bestrijden. Ook
discriminaties op bijvoorbeeld de woonmarkt en in het onderwijs moeten
performanter aangepakt worden. Scholen die moedwillig met allerlei
trucjes hun deuren gesloten houden voor kinderen op basis van hun
afkomst, moeten harder aangepakt worden. Niet willen ingrijpen, is
toestemmen of op zijn minst schuldig verzuim.
- In alle gevallen moet de overheid het onberispelijke voorbeeld
geven, in het personeelsbeleid (afdwingbare cijfers) en in de strijd
tegen discriminatie bij ambtenaren en politiediensten. Dat is vandaag
niet het geval.

3) Tot slot moet het alledaagse racisme en de banalisering van het
racistische discours worden bestreden. Het kan niet zijn dat onder het
mom van ‘taboes doorbreken’ racistische vertogen een vrijgeleide
krijgen in onze samenleving.
- De media moeten zich, als belangrijkste berichtgevers over onze
multiculturele samenleving, dringend bezinnen over hun
verantwoordelijkheid in het mede verspreiden van het alledaagse
racisme, en het voeden van een vertoog waarin de ‘andere’ wordt gezien
als parasiet en als profiteur, zo al niet als crapuul en “roofdier”.
Niet willen duiden en niet tegenspreken, is toestemmen.
- De multiculturele realiteit van Vlaanderen, Brussel en België moet
in alle scholen worden onderwezen zodat al onze kinderen doordrongen
zijn van deze realiteit en er daadwerkelijk mee leren omgaan.

Problemen in de (multiculturele) samenleving moeten niet onder de mat
geveegd worden maar geanalyseerd en verholpen worden. Iedereen heeft
daarbij een stem. Medemensen als minderwaardige wezens beschouwen of
behandelen staat echter elke humane oplossing in de weg. Vlaanderen is
multicultureel, of (democratisch) Vlaanderen zal niet zijn. Racisme en
uitsluiting maken een samenleving kapot. Dit bestrijden is nu zelfs
letterlijk een “kwestie van leven of dood”.

Initiatiefnemers (in alfabetische volgorde):

Meyrem Almaci (Cultuurwetenschapper VUB), Sarah Bracke (Genderstudies
Universiteit Utrecht/University of California Santa Cruz), Bambi
Ceuppens (Antropoloog, KUL), Herman De Ley (Classicus UGent,
Ex-directeur CIE), Nadia Fadil (Sociologe KUL), Dirk Jacobs (Socioloog
ULB – KUB), Meryem Kanmaz (Politicoloog, UGent), Hendrik Pinxten
(Voorzitter Humanistisch Verbond, Antropoloog UGent)

Onderschreven deze tekst (19 mei 2006, in alfabetische volgorde):

Koen Abts (Socioloog, KUL)
Yves Aerts (Het Roze Huis – Antwerpse Regenboogkoepel)
Dirk Adriaensens (Coordinator SOS Iraq, lid Brussells Tribunal)
Peter Algoet (Adj.-dir. Humanistisch Verbond Vlaanderen)
Karel Arnaut (Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen, UGent)
Omar Ba (Afrikaans Platform)
Keltoum Belorf (Journaliste Indymedia)
Selamet Belkiran (Unie van Turkse Verenigingen)
Abdelhay Ben Abdellah (Lid Moslimexecutieve)
Ruben Benoot (BettR Logistics NV)
Saliha Berhili (Voorzitster Actiecomité Moslimvrouwen Vlaanderen)
Jaak Billiet (hoogleraar sociologie, KUL)
Tyl Bossuyt (De Veerman Kunsteducatie)
Hakim Boutkabout (Student KUL)
Dirk Brossé (componist - dirigent)
Geert Buelens (Universiteit Utrecht & auteur)
Lucas Catherine (Auteur)
Bart Cambré (socioloog, KUL)
Ridvan Can (Federaties Zelforganisaties Oost-Vlaanderen)
Rifat Can (Turkse Unie van België)
Karen Celis (Hogeschool Gent)
Mohammed Chakkar (coordinator Federatie van Marokkaanse Verenigingen)
Naïma Charkaoui (Forum van Etnisch-Culturele Minderheden)
Eric Corijn (Cultuurfilosoof, VUB)
Bert Cornillie (Taalkundige, KUL-UA)
Noël Clycq (Communicatiewetenschapper, UA)
Geertrui Daem (Auteur)
Helge Daniels (Docent Arabisch, KUL, HIVT)
Lut de Block (Dichteres)
Filip De Boeck (Antropoloog, KUL)
Patrick De Laender (Secretaris-Generaal De Munt/La Monnaie)
Jean Delbeke (Cineast)
Johan de Koning (Standaard Uitgeverij/Manteau)
Patrick Deboosere (VUB, Interface Demografie)
Gita Deneckere (historica, UGent)
Wim Deneuter (Publicist)
Didi de Paris (Kunstenaar)
Guido Deraeck (Sociaal wetenschapper/ KHL)
Dominique Deruddere (Filmmaker)
Luc de Schepper (Rector Universiteit Hasselt)
Luc Desmedt (Alg. dir. Humanistisch Verbond Vlaanderen)
Ida Dequeecker (Ambtenaar en lid Vrouwen Overleg Komitee)
Raymond Detrez (Balkanoloog UGent, bestuur Arkprijs)
Pol De Vos (Instituut Tropische Geneeskunde)
Hans De Witte (Professor Arbeidspsychologie-KUL)
Nadia Diraä (Ibn Ruschd Stiftung)
Gert Dooreman (vormgever,Gent)
Sonja Eggerickx (Voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen)
Mark Elchardus (Socioloog, VUB)
Saïd El Majdoub (Voorzitter Student Focus)
Mohamed El Omari (Voorzitter Divers & Actief)
Hatim El Sghiar (Kif Kif)
Laila Ekchouchou (Blijfvanmijnhoofddoek)
Jan Fabre (Kunstenaar)
Fouad Gandoul (Vzw Internationaal Comité)
Jos Geudens (Kinderen zonder papieren)
Leen Gochet (Fiëbre, Multicultureel Platform)
Willy Gochet (Prof. Em. KULeuven)
Eric Goeman (Voorzitter Democratie 2000)
Gie Goris (Hoofdredacteur MO*)
Zeynep Göktepe (Agora, Strategisch Project Vrouwen, Gent)
Johan Grimonprez (Filmer)
Amir Haberkorn (Union des Progressistes Juifs de Belgique)
Karim Hassoun (Voorzitter AEL Belgie)
Rosalie Heens (Motief vzw)
Kristien Hemmerechts (Schrijfster)
Stefan Hertmans (schrijver en Hogeschool Gent)
Greet Heslinga (Motief vzw)
Mark Janse (Classicus, Roosevelt Academy Middelburg/UGent)
Gerrit Janssens (Auteur)
Ivo Janssens (Coördinator Kunst en Democratie)
Erik Kennes (KMMA, Tervuren)
Paul Kerstens (KVS / Green Light)
Jaap Kruithof (Filosoof)
Yilmaz Koçak (Cagdas Dernekler Federasyonu)
Rudi Laermans (Socioloog, KUL)
Marc Laquière (Pedagogisch Stafmedewerker FMV)
Rachida Lamrabet (Juriste)
Eric Laureys (Historicus SEGES-SOMA)
Kris Lauwerys (Docent Nederlands, Mons)
Johan Leman (Hoogleraar KUL)
Joyca Leplae (Meldpunt discriminatie Holebifederatie)
Matthias Lievens (Filosoof, KUB)
Ching Lin Pang (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding)
Patrick Loobuyck (Dr-Ass Wijsbegeerte & Moraalwetenschap, UGent)
Marc Loos (Predikant Verenigde Protestantse Kerk Rabot Gent)
Fred Louckx (Socioloog, VUB)
Nicolas Malevé (Constant vzw)
Loredana Marchi (Directrice Foyer vzw)
Albert Martens (Em. Hoogleraar, Socioloog KUL)
Michael Meeuwis (Docent, UGent)
Johan Mertens (Ecologie, UGent)
Frank Meys (Lector SCW Ehsal)
Réginald Moreels (Medicus)
Wendy Morris (Visual Artist)
Erwin Mortier (Auteur, Gents stadsdichter)
Freddy Mortier (Ethicus, decaan fac. L&W)
Cas Mudde (Politicoloog, UA)
Tom Naegels (Schrijver en publicist, Antwerpen)
Ramsey Nasr (Dichter)
Dany Neudt (Coördinator Kif Kif vzw)
Christopher Oliha (Forum van Etnisch-Culturele Minderheden)
James Ololo (Uitgever, Mamboleo)
Lieve Orye (Antropoloog, UGent)
Paul Pataer (Eresenator, jurist)
Gert Pauwels (Managing Director Atmosphere BBDO)
Axl Peleman (Muzikant)
Roland Pepermans (Gewoon Hoogleraar, Arbeids- en
Organisatiepsychologie, VUB)
Judith Perneel (Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen)
Jean Pestieau (professeur de physique, UCL)
Piet Piryns (zonder meer)
Alain Platel (Les Ballets C dela B)
Peter Prinsen (Art-director Vlaamse Media Maatschappij)
Axelle Red (Artiest)
Olivia Rutazibwa (Politicologe, IUE-Firenze)
Mong Rosseel (Podiumkunstenaar/De Vieze Gasten)
Mien Roymans (Assistant Project coordinator /CAST Inc.)
Mark Saey (Filosoof, Blokwatch)
Pieter Saey (Geograaf, UGent)
Marie Scheirlinck (medewerkster Vermeylenfonds/ docente VSPW-Gent)
Nadia Scheys (Radiomaker)
Isabelle Schoepen (Recensent)
Björn Siffer (Adjunct-dir. Hum. Verbond Vlaanderen)
Jessy Siongers (Sociologie VUB)
Johan Soenen (Erevoorzitter A. Vermeylenfonds)
Han Soete (Indymedia)
Youssef Souissi (voorzitter VOEM)
Ruth Stokx (Directeur Vlaams Minderhedencentrum)
Marc Swyngedouw (Hoogleraar KUL)
Marleen Temmerman (Prof. Gyneacologie UGent /Ark Prijs vh Vrije Woord
2006)
Peter Theuns (Psycholoog, VUB)
Kim Tibos (Pedagoge, VUB)
Jo Tollebeek (Gewoon hoogleraar KUL)
Peter Tom Jones (Postdoc. Onderzoeker KUL)
Sam Touzani (Acteur)
Monika Triest (Pedagogisch coördinator, A'pen,)
Chika Unigwe (Schrijfster)
Jean-Paul Van Bendegem (Filosoof, decaan L&W, VUB)
Diny Van Beylen (FC Poppesnor)
Benjamin Van Camp (Rector Vrije Universiteit Brussel)
Gie van den Berghe (Ethicus, UGent)
Jan Vandersmissen (Het Roze Huis- Antwerpse Regenboogkoepel)
Alexander Vanderstichele (Socioloog, KUL)
Elke Vandeperre (Werkplaats voor Theologie en Maatschappij)
Gertrudis Van de Vijver (Filosofe, UGent)
Ellen Van den Bulck (Fiëbre Multicultureel Platform)
Eefje van der Linden (Motief vzw)
Katrien Vandermarliere (Directeur Vlaams Architectuurinstituut)
Eric Vanhaute (Historicus, UGent)
Hein Vanhee (Hoofd Collectiebeheer KMMA)
Henk Van Hellem (Gecoöpteerd Bestuurder VUB)
Martine Vanherck (Federatie Wereldvrouwen vzw)
Annemie Van Kerckhoven (Kunstenares)
Joke van Leeuwen (auteur, tekenaar, performer)
Jim Van Leemput (voorzitter vzw Fugitive in Exile, Alg. dir. VUB)
Gregory Van Lier (Postdoctoraal onderzoeker UCL)
Bart Van Loo (Publicist)
Lode van Outrive (Criminoloog, KUL)
David Van Reybrouck (Schrijver)
Koen Van Synghel (Architect-criticus)
Jan Vandersmissen (Het Roze Huis – Antwerpse Regenboogkoepel)
Guy Vanthemsche (Historicus, VUB)
Raf Verbeke (vakbondsafgevaardigde Carnoy Gent)
Irina Veretennicoff (Professor Fysica en Fotonica, VUB)
Tom Verschaffel (Docent Geschiedenis KUL, campus Kortrijk)
Remi Verwimp (Werkplaats voor Theologie en Maatschappij)
Raf Walschaerts (Kommil Foo)
Peter Westenberg (Constant vzw)
Dominique Willaert (Victoria Deluxe, Gent)
Gudrun Willems (Centrumverantwoordelijke Gemeenschapscentrum Elzenhof)
Els Witte (Historica, oud-rector VUB)
Barbara Wyckmans (Het Paleis)
Hilal Yalçin (Steunpunt Gelijke Kansen, UA)
Söhret Yildirim (Cultuurwetenschapper)
Sami Zemni (Politicoloog UGent, directeur C.I.E)
Walter Zinzen (Ex- VRT journalist)

Bovenstaande tekst en de lijst van ondertekenaars
verscheen op zaterdag 20 mei 2006 in de kranten De Morgen en De
Standaard.
Een Franse vertaling verscheen op 24 mei in de krant Le Soir.

Gaat u, net als deze 184 eerste ondertekenaars, ook akkoord met deze
tekst?
Vul dan hieronder uw gegevens in en druk vervolgens op de groene knop
'submit'.
Al meer dan 26,000 mensen gingen u voor.

theP
Flurk
2006-06-07 18:34:02 UTC
Permalink
Post by thePiano
Op 20 mei 2006 werd de petitie opgestart "Racisme is onze collectieve
verantwoordelijkheid"
Op 18 dagen tijd tekenden reeds 26426 personen de petitie, of 1468
per dag, 61 per uur of elke minuut tekent 1 persoon deze petitie.
Nog enkele jaartjes te gaan eer iedereen getekend heeft. >:|
tornado
2006-06-07 18:42:55 UTC
Permalink
Post by Flurk
Nog enkele jaartjes te gaan eer iedereen getekend heeft. >:|
Als je bekijkt hoe op deze nieuwsgroep een handvol sukkels zich vergapen om
in de belangstelling te komen, is dat een hele prestatie.

Een ondertekenaar,

t.
The Beloved
2006-06-07 18:57:15 UTC
Permalink
Post by tornado
Als je bekijkt hoe op deze nieuwsgroep een handvol sukkels zich vergapen om
in de belangstelling te komen, is dat een hele prestatie.
Een ondertekenaar,
Ah dus u voelt zich schuldig voor wat een ander gedaan heeft ?

Misschien tijd om van godsdienst te veranderen ?
--
...For Those Not Te Be Forgotten...
tornado
2006-06-07 19:18:33 UTC
Permalink
Post by The Beloved
Ah dus u voelt zich schuldig voor wat een ander gedaan heeft ?
Misschien tijd om van godsdienst te veranderen ?
Als student in de pornografica gaf de prof me voor thesis 'omtrent en in het
kutodelisch verschijnsel bij aankomende kindwijfjes.' Daarmee was voor hem
de kous af en had ik me ergens tussen en paar kousen te gooien.

Als u weet wie de schrijver is van deze bloemlezing, ben ik bereid deze
discussie uit te diepen. In afwachting maak ik mijn dagelijkse wandeling in
ons pittoresk dorpje aan de Schelde om me even te verdiepen in...
t.
GigaSurfer
2006-06-07 21:20:28 UTC
Permalink
Post by tornado
Post by Flurk
Nog enkele jaartjes te gaan eer iedereen getekend heeft. >:|
Als je bekijkt hoe op deze nieuwsgroep een handvol sukkels zich vergapen om
in de belangstelling te komen, is dat een hele prestatie.
Een sukkel:
...iemand die een moord op een blanke door een blanke racistisch noemt?
...iemand die actie voert tegen discriminatie maar zelf toegeeft dat hij
voorstander is van discriminatie?
Dennis VG / WarlocK
2006-06-08 04:51:18 UTC
Permalink
Post by GigaSurfer
Post by tornado
Post by Flurk
Nog enkele jaartjes te gaan eer iedereen getekend heeft. >:|
Als je bekijkt hoe op deze nieuwsgroep een handvol sukkels zich vergapen om
in de belangstelling te komen, is dat een hele prestatie.
...iemand die een moord op een blanke door een blanke racistisch noemt?
Zijn Turken, Marokkanen en Joden dan zwart?
Racisme heeft niets te zien met huidskleur.
Post by GigaSurfer
...iemand die actie voert tegen discriminatie maar zelf toegeeft dat hij
voorstander is van discriminatie?
Tegenstanders van het VB dus ook.
--
Hoogtepunt in de Koran: De ontmaagding van de 9-jarige Aisha.
http://users.pandora.be/dvg/
Dennis VG / WarlocK
2006-06-07 19:48:51 UTC
Permalink
Post by Flurk
Post by thePiano
Op 20 mei 2006 werd de petitie opgestart "Racisme is onze collectieve
verantwoordelijkheid"
Op 18 dagen tijd tekenden reeds 26426 personen de petitie, of 1468
per dag, 61 per uur of elke minuut tekent 1 persoon deze petitie.
Nog enkele jaartjes te gaan eer iedereen getekend heeft. >:|
".... andere personen onlangs het slachtoffer waren van extreem racistisch
geweld (onder meer de betreurde Mohamed Bouazza in Antwerpen...."


Staat het al vast dat Mohamed Bouazza slachtoffer is van racisme of zuigen
ze weer iets uit hun duim?
--
Hoogtepunt in de Koran: De ontmaagding van de 9-jarige Aisha.
http://users.pandora.be/dvg/
tumingin
2006-06-07 18:41:50 UTC
Permalink
Post by thePiano
Op 20 mei 2006 werd de petitie opgestart "Racisme is onze collectieve
verantwoordelijkheid"
Op 18 dagen tijd tekenden reeds 26426 personen de petitie, of 1468
per dag, 61 per uur of elke minuut tekent 1 persoon deze petitie.
Wat let u om ze ook te tekenen?
http://www.petitiestopracisme.be
http://www.ipetitions.com/petition/stopracisme/ondertekenaars.html
Op twee weken tijd zijn we getuige geweest van verschillende
racistisch geïnspireerde gewelddaden, met als tragisch hoogtepunt de
racistische moordaanslag op Luna, Oulemata en Songül door de 18-jarige
Hans op klaarlichte dag in hartje Antwerpen.
Vlaanderen is multicultureel, en die multiculturaliteit is een
onomkeerbaar feit. Dat geldt helaas niet voor het democratische
karakter van onze samenleving. We stellen vast dat de laatste
decennia, in België en andere Europese landen, racisme en
vreemdelingenhaat om zich heen grijpen. De realiteit en wenselijkheid
van een multiculturele samenleving wordt steeds meer in vraag gesteld,
waardoor het samenleven alleen maar wordt bemoeilijkt.
Hiertegen zeggen wij: NEEN! Het wordt tijd dat het racisme erkend
wordt als een structureel en maatschappelijk probleem. Iederéén dient
verantwoordelijkheid te erkennen en op te nemen. De strijd tegen
racisme moet de klassieke en vrijblijvende retoriek overstijgen. Te
lang hebben we een gedoogbeleid geduld t.a.v. een racistisch en
islamofoob discours dat sociale spanningen en problemen herleidt tot
culturele verschillen, en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Te
lang hebben we de ogen gesloten voor de realiteit van een
geïnstitutionaliseerd racisme. Te lang hebben we lijdzaam toegekeken
en aanvaard dat Ali’s of Ayse’s worden gediscrimineerd – in het
onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt - louter en alleen
omwille van hun naam, hun uiterlijk of hun hoofddoek. Te lang hebben
we aanvaard dat verschillende politieke beleidsverantwoordelijken met
woorden het racisme afkeuren, maar in hun daden soms de weg plaveien
voor het racistische discours. Hoeveel tragedies moeten er nog
plaatsvinden voordat we beseffen dat racisme elke kans op een
democratische en vreedzame samenleving kapot maakt?
Daarom roepen wij alle democraten op een halt toe te roepen aan het
gedoogbeleid tegenover het racisme en de discriminaties die nu al
jaren onze samenleving kapot maken. Media en politici dragen hierin
een verpletterende verantwoordelijkheid. Het gedoogbeleid van de
gevestigde partijen en de media heeft ervoor gezorgd dat het
racistische gif zich in alle lagen van de bevolking heeft kunnen
vestigen. De demagogische en hatelijke woorden tegen de multiculturele
samenleving, tegen “allochtonen”, tegen vluchtelingen en asielzoekers,
die met de regelmaat van de klok worden afgevuurd door het VB en
sommige mandatarissen van de gevestigde partijen lokken nauwelijks nog
afkeuring of zelfs maar verbazing uit. Op donderdag 11 mei 2006 heeft
een dolgedraaide adolescent écht met scherp geschoten, met dodelijke
slachtoffers als gevolg.
Het is hoog tijd voor een collectieve, politieke én maatschappelijke
bezinning. Als we een democratische toekomst wensen voor ons land en
onze kinderen, moeten we daar dringend werk van beginnen maken.
Discriminatie en racisme moeten als fundamentele problemen worden
erkend en als dusdanig aangepakt. Racisme en discriminatie zijn niét
het werk van enkele kwade of misleide individuen of zelfs van één
enkele partij: ze zijn een vast onderdeel geworden van ons bestel, van
onze dagelijkse leefwereld, onze manier van handelen en soms zelfs van
ons taalgebruik. Deze realiteit moet dringend worden doorbroken, op
verschillende fronten.
1) Op het politiek-juridische vlak dienen bestaande wetten en
reglementen effectief te worden toegepast, óók ten aanzien van het VB.
Te lang kreeg deze partij, nochtans veroordeeld voor het aanzetten tot
racisme, van andere partijen een politieke vrijbrief voor haar
haatcampagnes.
2) Daarnaast dient echter ook vooral de strijd tegen discriminaties in
de verschillende maatschappelijke sectoren de absolute prioriteit te
krijgen die ze verdient, wat tot nu toe te weinig het geval is.
- Discriminatie moet gemeten, en dus zichtbaar gemaakt, worden. Dit
staat toe de effectiviteit van het beleid te evalueren. We houden
onvoldoende de vinger aan de pols.
- Ondanks alle goede intenties om het probleem te verhelpen blijft
discriminatie bij aanwerving een wijdverspreide realiteit.
Praktijktesten, contractclausules en aanwervingquota, te beginnen bij
de overheid, zijn middelen om de systematische uitsluitingen van
etnische minderheden op de arbeidsmarkt te bestrijden. Ook
discriminaties op bijvoorbeeld de woonmarkt en in het onderwijs moeten
performanter aangepakt worden. Scholen die moedwillig met allerlei
trucjes hun deuren gesloten houden voor kinderen op basis van hun
afkomst, moeten harder aangepakt worden. Niet willen ingrijpen, is
toestemmen of op zijn minst schuldig verzuim.
- In alle gevallen moet de overheid het onberispelijke voorbeeld
geven, in het personeelsbeleid (afdwingbare cijfers) en in de strijd
tegen discriminatie bij ambtenaren en politiediensten. Dat is vandaag
niet het geval.
3) Tot slot moet het alledaagse racisme en de banalisering van het
racistische discours worden bestreden. Het kan niet zijn dat onder het
mom van ‘taboes doorbreken’ racistische vertogen een vrijgeleide
krijgen in onze samenleving.
- De media moeten zich, als belangrijkste berichtgevers over onze
multiculturele samenleving, dringend bezinnen over hun
verantwoordelijkheid in het mede verspreiden van het alledaagse
racisme, en het voeden van een vertoog waarin de ‘andere’ wordt gezien
als parasiet en als profiteur, zo al niet als crapuul en “roofdier”.
Niet willen duiden en niet tegenspreken, is toestemmen.
- De multiculturele realiteit van Vlaanderen, Brussel en België moet
in alle scholen worden onderwezen zodat al onze kinderen doordrongen
zijn van deze realiteit en er daadwerkelijk mee leren omgaan.
Problemen in de (multiculturele) samenleving moeten niet onder de mat
geveegd worden maar geanalyseerd en verholpen worden. Iedereen heeft
daarbij een stem. Medemensen als minderwaardige wezens beschouwen of
behandelen staat echter elke humane oplossing in de weg. Vlaanderen is
multicultureel, of (democratisch) Vlaanderen zal niet zijn. Racisme en
uitsluiting maken een samenleving kapot. Dit bestrijden is nu zelfs
letterlijk een “kwestie van leven of dood”.
Meyrem Almaci (Cultuurwetenschapper VUB), Sarah Bracke (Genderstudies
Universiteit Utrecht/University of California Santa Cruz), Bambi
Ceuppens (Antropoloog, KUL), Herman De Ley (Classicus UGent,
Ex-directeur CIE), Nadia Fadil (Sociologe KUL), Dirk Jacobs (Socioloog
ULB – KUB), Meryem Kanmaz (Politicoloog, UGent), Hendrik Pinxten
(Voorzitter Humanistisch Verbond, Antropoloog UGent)
Koen Abts (Socioloog, KUL)
Yves Aerts (Het Roze Huis – Antwerpse Regenboogkoepel)
Dirk Adriaensens (Coordinator SOS Iraq, lid Brussells Tribunal)
Peter Algoet (Adj.-dir. Humanistisch Verbond Vlaanderen)
Karel Arnaut (Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen, UGent)
Omar Ba (Afrikaans Platform)
Keltoum Belorf (Journaliste Indymedia)
Selamet Belkiran (Unie van Turkse Verenigingen)
Abdelhay Ben Abdellah (Lid Moslimexecutieve)
Ruben Benoot (BettR Logistics NV)
Saliha Berhili (Voorzitster Actiecomité Moslimvrouwen Vlaanderen)
Jaak Billiet (hoogleraar sociologie, KUL)
Tyl Bossuyt (De Veerman Kunsteducatie)
Hakim Boutkabout (Student KUL)
Dirk Brossé (componist - dirigent)
Geert Buelens (Universiteit Utrecht & auteur)
Lucas Catherine (Auteur)
Bart Cambré (socioloog, KUL)
Ridvan Can (Federaties Zelforganisaties Oost-Vlaanderen)
Rifat Can (Turkse Unie van België)
Karen Celis (Hogeschool Gent)
Mohammed Chakkar (coordinator Federatie van Marokkaanse Verenigingen)
Naïma Charkaoui (Forum van Etnisch-Culturele Minderheden)
Eric Corijn (Cultuurfilosoof, VUB)
Bert Cornillie (Taalkundige, KUL-UA)
Noël Clycq (Communicatiewetenschapper, UA)
Geertrui Daem (Auteur)
Helge Daniels (Docent Arabisch, KUL, HIVT)
Lut de Block (Dichteres)
Filip De Boeck (Antropoloog, KUL)
Patrick De Laender (Secretaris-Generaal De Munt/La Monnaie)
Jean Delbeke (Cineast)
Johan de Koning (Standaard Uitgeverij/Manteau)
Patrick Deboosere (VUB, Interface Demografie)
Gita Deneckere (historica, UGent)
Wim Deneuter (Publicist)
Didi de Paris (Kunstenaar)
Guido Deraeck (Sociaal wetenschapper/ KHL)
Dominique Deruddere (Filmmaker)
Luc de Schepper (Rector Universiteit Hasselt)
Luc Desmedt (Alg. dir. Humanistisch Verbond Vlaanderen)
Ida Dequeecker (Ambtenaar en lid Vrouwen Overleg Komitee)
Raymond Detrez (Balkanoloog UGent, bestuur Arkprijs)
Pol De Vos (Instituut Tropische Geneeskunde)
Hans De Witte (Professor Arbeidspsychologie-KUL)
Nadia Diraä (Ibn Ruschd Stiftung)
Gert Dooreman (vormgever,Gent)
Sonja Eggerickx (Voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen)
Mark Elchardus (Socioloog, VUB)
Saïd El Majdoub (Voorzitter Student Focus)
Mohamed El Omari (Voorzitter Divers & Actief)
Hatim El Sghiar (Kif Kif)
Laila Ekchouchou (Blijfvanmijnhoofddoek)
Jan Fabre (Kunstenaar)
Fouad Gandoul (Vzw Internationaal Comité)
Jos Geudens (Kinderen zonder papieren)
Leen Gochet (Fiëbre, Multicultureel Platform)
Willy Gochet (Prof. Em. KULeuven)
Eric Goeman (Voorzitter Democratie 2000)
Gie Goris (Hoofdredacteur MO*)
Zeynep Göktepe (Agora, Strategisch Project Vrouwen, Gent)
Johan Grimonprez (Filmer)
Amir Haberkorn (Union des Progressistes Juifs de Belgique)
Karim Hassoun (Voorzitter AEL Belgie)
Rosalie Heens (Motief vzw)
Kristien Hemmerechts (Schrijfster)
Stefan Hertmans (schrijver en Hogeschool Gent)
Greet Heslinga (Motief vzw)
Mark Janse (Classicus, Roosevelt Academy Middelburg/UGent)
Gerrit Janssens (Auteur)
Ivo Janssens (Coördinator Kunst en Democratie)
Erik Kennes (KMMA, Tervuren)
Paul Kerstens (KVS / Green Light)
Jaap Kruithof (Filosoof)
Yilmaz Koçak (Cagdas Dernekler Federasyonu)
Rudi Laermans (Socioloog, KUL)
Marc Laquière (Pedagogisch Stafmedewerker FMV)
Rachida Lamrabet (Juriste)
Eric Laureys (Historicus SEGES-SOMA)
Kris Lauwerys (Docent Nederlands, Mons)
Johan Leman (Hoogleraar KUL)
Joyca Leplae (Meldpunt discriminatie Holebifederatie)
Matthias Lievens (Filosoof, KUB)
Ching Lin Pang (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding)
Patrick Loobuyck (Dr-Ass Wijsbegeerte & Moraalwetenschap, UGent)
Marc Loos (Predikant Verenigde Protestantse Kerk Rabot Gent)
Fred Louckx (Socioloog, VUB)
Nicolas Malevé (Constant vzw)
Loredana Marchi (Directrice Foyer vzw)
Albert Martens (Em. Hoogleraar, Socioloog KUL)
Michael Meeuwis (Docent, UGent)
Johan Mertens (Ecologie, UGent)
Frank Meys (Lector SCW Ehsal)
Réginald Moreels (Medicus)
Wendy Morris (Visual Artist)
Erwin Mortier (Auteur, Gents stadsdichter)
Freddy Mortier (Ethicus, decaan fac. L&W)
Cas Mudde (Politicoloog, UA)
Tom Naegels (Schrijver en publicist, Antwerpen)
Ramsey Nasr (Dichter)
Dany Neudt (Coördinator Kif Kif vzw)
Christopher Oliha (Forum van Etnisch-Culturele Minderheden)
James Ololo (Uitgever, Mamboleo)
Lieve Orye (Antropoloog, UGent)
Paul Pataer (Eresenator, jurist)
Gert Pauwels (Managing Director Atmosphere BBDO)
Axl Peleman (Muzikant)
Roland Pepermans (Gewoon Hoogleraar, Arbeids- en
Organisatiepsychologie, VUB)
Judith Perneel (Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen)
Jean Pestieau (professeur de physique, UCL)
Piet Piryns (zonder meer)
Alain Platel (Les Ballets C dela B)
Peter Prinsen (Art-director Vlaamse Media Maatschappij)
Axelle Red (Artiest)
Olivia Rutazibwa (Politicologe, IUE-Firenze)
Mong Rosseel (Podiumkunstenaar/De Vieze Gasten)
Mien Roymans (Assistant Project coordinator /CAST Inc.)
Mark Saey (Filosoof, Blokwatch)
Pieter Saey (Geograaf, UGent)
Marie Scheirlinck (medewerkster Vermeylenfonds/ docente VSPW-Gent)
Nadia Scheys (Radiomaker)
Isabelle Schoepen (Recensent)
Björn Siffer (Adjunct-dir. Hum. Verbond Vlaanderen)
Jessy Siongers (Sociologie VUB)
Johan Soenen (Erevoorzitter A. Vermeylenfonds)
Han Soete (Indymedia)
Youssef Souissi (voorzitter VOEM)
Ruth Stokx (Directeur Vlaams Minderhedencentrum)
Marc Swyngedouw (Hoogleraar KUL)
Marleen Temmerman (Prof. Gyneacologie UGent /Ark Prijs vh Vrije Woord
2006)
Peter Theuns (Psycholoog, VUB)
Kim Tibos (Pedagoge, VUB)
Jo Tollebeek (Gewoon hoogleraar KUL)
Peter Tom Jones (Postdoc. Onderzoeker KUL)
Sam Touzani (Acteur)
Monika Triest (Pedagogisch coördinator, A'pen,)
Chika Unigwe (Schrijfster)
Jean-Paul Van Bendegem (Filosoof, decaan L&W, VUB)
Diny Van Beylen (FC Poppesnor)
Benjamin Van Camp (Rector Vrije Universiteit Brussel)
Gie van den Berghe (Ethicus, UGent)
Jan Vandersmissen (Het Roze Huis- Antwerpse Regenboogkoepel)
Alexander Vanderstichele (Socioloog, KUL)
Elke Vandeperre (Werkplaats voor Theologie en Maatschappij)
Gertrudis Van de Vijver (Filosofe, UGent)
Ellen Van den Bulck (Fiëbre Multicultureel Platform)
Eefje van der Linden (Motief vzw)
Katrien Vandermarliere (Directeur Vlaams Architectuurinstituut)
Eric Vanhaute (Historicus, UGent)
Hein Vanhee (Hoofd Collectiebeheer KMMA)
Henk Van Hellem (Gecoöpteerd Bestuurder VUB)
Martine Vanherck (Federatie Wereldvrouwen vzw)
Annemie Van Kerckhoven (Kunstenares)
Joke van Leeuwen (auteur, tekenaar, performer)
Jim Van Leemput (voorzitter vzw Fugitive in Exile, Alg. dir. VUB)
Gregory Van Lier (Postdoctoraal onderzoeker UCL)
Bart Van Loo (Publicist)
Lode van Outrive (Criminoloog, KUL)
David Van Reybrouck (Schrijver)
Koen Van Synghel (Architect-criticus)
Jan Vandersmissen (Het Roze Huis – Antwerpse Regenboogkoepel)
Guy Vanthemsche (Historicus, VUB)
Raf Verbeke (vakbondsafgevaardigde Carnoy Gent)
Irina Veretennicoff (Professor Fysica en Fotonica, VUB)
Tom Verschaffel (Docent Geschiedenis KUL, campus Kortrijk)
Remi Verwimp (Werkplaats voor Theologie en Maatschappij)
Raf Walschaerts (Kommil Foo)
Peter Westenberg (Constant vzw)
Dominique Willaert (Victoria Deluxe, Gent)
Gudrun Willems (Centrumverantwoordelijke Gemeenschapscentrum Elzenhof)
Els Witte (Historica, oud-rector VUB)
Barbara Wyckmans (Het Paleis)
Hilal Yalçin (Steunpunt Gelijke Kansen, UA)
Söhret Yildirim (Cultuurwetenschapper)
Sami Zemni (Politicoloog UGent, directeur C.I.E)
Walter Zinzen (Ex- VRT journalist)
Bovenstaande tekst en de lijst van ondertekenaars
verscheen op zaterdag 20 mei 2006 in de kranten De Morgen en De
Standaard.
Een Franse vertaling verscheen op 24 mei in de krant Le Soir.
Gaat u, net als deze 184 eerste ondertekenaars, ook akkoord met deze
tekst?
Vul dan hieronder uw gegevens in en druk vervolgens op de groene knop
'submit'.
Al meer dan 26,000 mensen gingen u voor.
theP
Als al die zemelaars consequent zouden zijn, dan zouden er al flink wat
petities getekend zijn, maar dan tegen het omgekeerde racisme van
links.
En wat die multicul en dat dat onomkeerbaar zijn betreft, hoop doet
zotten in vreugde leven, en hoe meer de linkse partijen deze multicul
door de strot van de mensen proberen te rammen, hoe meer verzet er gaat
komen. En achteraf links maar zeggen zie je die extremisten gebruiken
geweld.
The Beloved
2006-06-07 18:56:29 UTC
Permalink
Post by thePiano
Op 20 mei 2006 werd de petitie opgestart "Racisme is onze collectieve
verantwoordelijkheid"
Op 18 dagen tijd tekenden reeds 26426 personen de petitie, of 1468
per dag, 61 per uur of elke minuut tekent 1 persoon deze petitie.
Wat let u om ze ook te tekenen?
http://www.petitiestopracisme.be
http://www.ipetitions.com/petition/stopracisme/ondertekenaars.html
Op twee weken tijd zijn we getuige geweest van verschillende
racistisch geïnspireerde gewelddaden, met als tragisch hoogtepunt de
racistische moordaanslag op Luna, Oulemata en Songül door de 18-jarige
Hans op klaarlichte dag in hartje Antwerpen.
Over gevaarlijk racisme gesproken...

http://frontpage.fok.nl/nieuws/65386

Trouwens, uw constante denigrerende toon waarmee u over ons,
autochtonen, praat begint me langzaam aan redelijk de strot uit te
komen.

*UW* manier van spreken is uitermate *DISCRIMINIEREND* en *RACISTISCH*
getint.
--
...For Those Not Te Be Forgotten...
Hayek
2006-06-07 20:16:12 UTC
Permalink
Post by thePiano
Hiertegen zeggen wij: NEEN! Het wordt tijd dat het racisme erkend
wordt als een structureel en maatschappelijk probleem.
Ach, lulvent, je wil gewoon het VB tegenhouden.
Je maakt jezelf oeverloos belachtelijk met dit gezwam.

De échte noden van de mensen negeer je gewoon. Als je
nou dáár eens voor opkwam dán zou je het VB kunnen
stoppen, en dat op een democratische manier.

Uwe Hayek.
--
L'intellectuel qui pense comme autrui ne sert à rien !

This is the bitterest pain among men, to have much
knowledge but no power.
Herodotus (484 BC - 430 BC), The Histories of Herodotus

IDIOCY - Never underestimate the power of stupid
people in large groups.
Lambert
2006-06-07 21:41:32 UTC
Permalink
Post by thePiano
Op 20 mei 2006 werd de petitie opgestart "Racisme is onze
collectieve
verantwoordelijkheid"
Op 18 dagen tijd tekenden reeds 26426 personen de petitie, of
1468
per dag, 61 per uur of elke minuut tekent 1 persoon deze
petitie.
Wat let u om ze ook te tekenen?
Wat mij belet te tekenen?
Heel eenvoudig, omdat ik helemaal niet verantwoordelijk ben voor
racisme en voor welke collectieve waanzin dan ook (als al zoiets
zou bestaan).
Maar wie zich wél medeverantwoordelijk voelt, moet schuld
bekennen en medeondertekenen.
Lambert
knip>
WT
2006-06-07 21:58:04 UTC
Permalink
Post by thePiano
Op 20 mei 2006 werd de petitie opgestart "Racisme is onze collectieve
verantwoordelijkheid"
Op 18 dagen tijd tekenden reeds 26426 personen de petitie, of 1468
per dag, 61 per uur of elke minuut tekent 1 persoon deze petitie.
Wat let u om ze ook te tekenen?
http://www.petitiestopracisme.be
http://www.ipetitions.com/petition/stopracisme/ondertekenaars.html
Op twee weken tijd zijn we getuige geweest van verschillende
racistisch geïnspireerde gewelddaden, met als tragisch hoogtepunt de
racistische moordaanslag op Luna, Oulemata en Songül door de 18-jarige
Hans op klaarlichte dag in hartje Antwerpen.
Vlaanderen is multicultureel, en die multiculturaliteit is een
onomkeerbaar feit. Dat geldt helaas niet voor het democratische
karakter van onze samenleving. We stellen vast dat de laatste
decennia, in België en andere Europese landen, racisme en
vreemdelingenhaat om zich heen grijpen. De realiteit en wenselijkheid
van een multiculturele samenleving wordt steeds meer in vraag gesteld,
waardoor het samenleven alleen maar wordt bemoeilijkt.
Hiertegen zeggen wij: NEEN! Het wordt tijd dat het racisme erkend
wordt als een structureel en maatschappelijk probleem. Iederéén dient
verantwoordelijkheid te erkennen en op te nemen. De strijd tegen
racisme moet de klassieke en vrijblijvende retoriek overstijgen. Te
lang hebben we een gedoogbeleid geduld t.a.v. een racistisch en
islamofoob discours dat sociale spanningen en problemen herleidt tot
culturele verschillen, en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Te
lang hebben we de ogen gesloten voor de realiteit van een
geïnstitutionaliseerd racisme. Te lang hebben we lijdzaam toegekeken
en aanvaard dat Ali's of Ayse's worden gediscrimineerd - in het
onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt - louter en alleen
omwille van hun naam, hun uiterlijk of hun hoofddoek. Te lang hebben
we aanvaard dat verschillende politieke beleidsverantwoordelijken met
woorden het racisme afkeuren, maar in hun daden soms de weg plaveien
voor het racistische discours. Hoeveel tragedies moeten er nog
plaatsvinden voordat we beseffen dat racisme elke kans op een
democratische en vreedzame samenleving kapot maakt?
Daarom roepen wij alle democraten op een halt toe te roepen aan het
gedoogbeleid tegenover het racisme en de discriminaties die nu al
jaren onze samenleving kapot maken. Media en politici dragen hierin
een verpletterende verantwoordelijkheid. Het gedoogbeleid van de
gevestigde partijen en de media heeft ervoor gezorgd dat het
racistische gif zich in alle lagen van de bevolking heeft kunnen
vestigen. De demagogische en hatelijke woorden tegen de multiculturele
samenleving, tegen "allochtonen", tegen vluchtelingen en asielzoekers,
die met de regelmaat van de klok worden afgevuurd door het VB en
sommige mandatarissen van de gevestigde partijen lokken nauwelijks nog
afkeuring of zelfs maar verbazing uit. Op donderdag 11 mei 2006 heeft
een dolgedraaide adolescent écht met scherp geschoten, met dodelijke
slachtoffers als gevolg.
Het is hoog tijd voor een collectieve, politieke én maatschappelijke
bezinning. Als we een democratische toekomst wensen voor ons land en
onze kinderen, moeten we daar dringend werk van beginnen maken.
Discriminatie en racisme moeten als fundamentele problemen worden
erkend en als dusdanig aangepakt. Racisme en discriminatie zijn niét
het werk van enkele kwade of misleide individuen of zelfs van één
enkele partij: ze zijn een vast onderdeel geworden van ons bestel, van
onze dagelijkse leefwereld, onze manier van handelen en soms zelfs van
ons taalgebruik. Deze realiteit moet dringend worden doorbroken, op
verschillende fronten.
1) Op het politiek-juridische vlak dienen bestaande wetten en
reglementen effectief te worden toegepast, óók ten aanzien van het VB.
Te lang kreeg deze partij, nochtans veroordeeld voor het aanzetten tot
racisme, van andere partijen een politieke vrijbrief voor haar
haatcampagnes.
2) Daarnaast dient echter ook vooral de strijd tegen discriminaties in
de verschillende maatschappelijke sectoren de absolute prioriteit te
krijgen die ze verdient, wat tot nu toe te weinig het geval is.
- Discriminatie moet gemeten, en dus zichtbaar gemaakt, worden. Dit
staat toe de effectiviteit van het beleid te evalueren. We houden
onvoldoende de vinger aan de pols.
- Ondanks alle goede intenties om het probleem te verhelpen blijft
discriminatie bij aanwerving een wijdverspreide realiteit.
Praktijktesten, contractclausules en aanwervingquota, te beginnen bij
de overheid, zijn middelen om de systematische uitsluitingen van
etnische minderheden op de arbeidsmarkt te bestrijden. Ook
discriminaties op bijvoorbeeld de woonmarkt en in het onderwijs moeten
performanter aangepakt worden. Scholen die moedwillig met allerlei
trucjes hun deuren gesloten houden voor kinderen op basis van hun
afkomst, moeten harder aangepakt worden. Niet willen ingrijpen, is
toestemmen of op zijn minst schuldig verzuim.
- In alle gevallen moet de overheid het onberispelijke voorbeeld
geven, in het personeelsbeleid (afdwingbare cijfers) en in de strijd
tegen discriminatie bij ambtenaren en politiediensten. Dat is vandaag
niet het geval.
3) Tot slot moet het alledaagse racisme en de banalisering van het
racistische discours worden bestreden. Het kan niet zijn dat onder het
mom van 'taboes doorbreken' racistische vertogen een vrijgeleide
krijgen in onze samenleving.
- De media moeten zich, als belangrijkste berichtgevers over onze
multiculturele samenleving, dringend bezinnen over hun
verantwoordelijkheid in het mede verspreiden van het alledaagse
racisme, en het voeden van een vertoog waarin de 'andere' wordt gezien
als parasiet en als profiteur, zo al niet als crapuul en "roofdier".
Niet willen duiden en niet tegenspreken, is toestemmen.
- De multiculturele realiteit van Vlaanderen, Brussel en België moet
in alle scholen worden onderwezen zodat al onze kinderen doordrongen
zijn van deze realiteit en er daadwerkelijk mee leren omgaan.
Problemen in de (multiculturele) samenleving moeten niet onder de mat
geveegd worden maar geanalyseerd en verholpen worden. Iedereen heeft
daarbij een stem. Medemensen als minderwaardige wezens beschouwen of
behandelen staat echter elke humane oplossing in de weg. Vlaanderen is
multicultureel, of (democratisch) Vlaanderen zal niet zijn. Racisme en
uitsluiting maken een samenleving kapot. Dit bestrijden is nu zelfs
letterlijk een "kwestie van leven of dood".
Meyrem Almaci (Cultuurwetenschapper VUB), Sarah Bracke (Genderstudies
Universiteit Utrecht/University of California Santa Cruz), Bambi
Ceuppens (Antropoloog, KUL), Herman De Ley (Classicus UGent,
Ex-directeur CIE), Nadia Fadil (Sociologe KUL), Dirk Jacobs (Socioloog
ULB - KUB), Meryem Kanmaz (Politicoloog, UGent), Hendrik Pinxten
(Voorzitter Humanistisch Verbond, Antropoloog UGent)
Koen Abts (Socioloog, KUL)
Yves Aerts (Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel)
Dirk Adriaensens (Coordinator SOS Iraq, lid Brussells Tribunal)
Peter Algoet (Adj.-dir. Humanistisch Verbond Vlaanderen)
Karel Arnaut (Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen, UGent)
Omar Ba (Afrikaans Platform)
Keltoum Belorf (Journaliste Indymedia)
Selamet Belkiran (Unie van Turkse Verenigingen)
Abdelhay Ben Abdellah (Lid Moslimexecutieve)
Ruben Benoot (BettR Logistics NV)
Saliha Berhili (Voorzitster Actiecomité Moslimvrouwen Vlaanderen)
Jaak Billiet (hoogleraar sociologie, KUL)
Tyl Bossuyt (De Veerman Kunsteducatie)
Hakim Boutkabout (Student KUL)
Dirk Brossé (componist - dirigent)
Geert Buelens (Universiteit Utrecht & auteur)
Lucas Catherine (Auteur)
Bart Cambré (socioloog, KUL)
Ridvan Can (Federaties Zelforganisaties Oost-Vlaanderen)
Rifat Can (Turkse Unie van België)
Karen Celis (Hogeschool Gent)
Mohammed Chakkar (coordinator Federatie van Marokkaanse Verenigingen)
Naïma Charkaoui (Forum van Etnisch-Culturele Minderheden)
Eric Corijn (Cultuurfilosoof, VUB)
Bert Cornillie (Taalkundige, KUL-UA)
Noël Clycq (Communicatiewetenschapper, UA)
Geertrui Daem (Auteur)
Helge Daniels (Docent Arabisch, KUL, HIVT)
Lut de Block (Dichteres)
Filip De Boeck (Antropoloog, KUL)
Patrick De Laender (Secretaris-Generaal De Munt/La Monnaie)
Jean Delbeke (Cineast)
Johan de Koning (Standaard Uitgeverij/Manteau)
Patrick Deboosere (VUB, Interface Demografie)
Gita Deneckere (historica, UGent)
Wim Deneuter (Publicist)
Didi de Paris (Kunstenaar)
Guido Deraeck (Sociaal wetenschapper/ KHL)
Dominique Deruddere (Filmmaker)
Luc de Schepper (Rector Universiteit Hasselt)
Luc Desmedt (Alg. dir. Humanistisch Verbond Vlaanderen)
Ida Dequeecker (Ambtenaar en lid Vrouwen Overleg Komitee)
Raymond Detrez (Balkanoloog UGent, bestuur Arkprijs)
Pol De Vos (Instituut Tropische Geneeskunde)
Hans De Witte (Professor Arbeidspsychologie-KUL)
Nadia Diraä (Ibn Ruschd Stiftung)
Gert Dooreman (vormgever,Gent)
Sonja Eggerickx (Voorzitter Unie Vrijzinnige Verenigingen)
Mark Elchardus (Socioloog, VUB)
Saïd El Majdoub (Voorzitter Student Focus)
Mohamed El Omari (Voorzitter Divers & Actief)
Hatim El Sghiar (Kif Kif)
Laila Ekchouchou (Blijfvanmijnhoofddoek)
Jan Fabre (Kunstenaar)
Fouad Gandoul (Vzw Internationaal Comité)
Jos Geudens (Kinderen zonder papieren)
Leen Gochet (Fiëbre, Multicultureel Platform)
Willy Gochet (Prof. Em. KULeuven)
Eric Goeman (Voorzitter Democratie 2000)
Gie Goris (Hoofdredacteur MO*)
Zeynep Göktepe (Agora, Strategisch Project Vrouwen, Gent)
Johan Grimonprez (Filmer)
Amir Haberkorn (Union des Progressistes Juifs de Belgique)
Karim Hassoun (Voorzitter AEL Belgie)
Rosalie Heens (Motief vzw)
Kristien Hemmerechts (Schrijfster)
Stefan Hertmans (schrijver en Hogeschool Gent)
Greet Heslinga (Motief vzw)
Mark Janse (Classicus, Roosevelt Academy Middelburg/UGent)
Gerrit Janssens (Auteur)
Ivo Janssens (Coördinator Kunst en Democratie)
Erik Kennes (KMMA, Tervuren)
Paul Kerstens (KVS / Green Light)
Jaap Kruithof (Filosoof)
Yilmaz Koçak (Cagdas Dernekler Federasyonu)
Rudi Laermans (Socioloog, KUL)
Marc Laquière (Pedagogisch Stafmedewerker FMV)
Rachida Lamrabet (Juriste)
Eric Laureys (Historicus SEGES-SOMA)
Kris Lauwerys (Docent Nederlands, Mons)
Johan Leman (Hoogleraar KUL)
Joyca Leplae (Meldpunt discriminatie Holebifederatie)
Matthias Lievens (Filosoof, KUB)
Ching Lin Pang (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding)
Patrick Loobuyck (Dr-Ass Wijsbegeerte & Moraalwetenschap, UGent)
Marc Loos (Predikant Verenigde Protestantse Kerk Rabot Gent)
Fred Louckx (Socioloog, VUB)
Nicolas Malevé (Constant vzw)
Loredana Marchi (Directrice Foyer vzw)
Albert Martens (Em. Hoogleraar, Socioloog KUL)
Michael Meeuwis (Docent, UGent)
Johan Mertens (Ecologie, UGent)
Frank Meys (Lector SCW Ehsal)
Réginald Moreels (Medicus)
Wendy Morris (Visual Artist)
Erwin Mortier (Auteur, Gents stadsdichter)
Freddy Mortier (Ethicus, decaan fac. L&W)
Cas Mudde (Politicoloog, UA)
Tom Naegels (Schrijver en publicist, Antwerpen)
Ramsey Nasr (Dichter)
Dany Neudt (Coördinator Kif Kif vzw)
Christopher Oliha (Forum van Etnisch-Culturele Minderheden)
James Ololo (Uitgever, Mamboleo)
Lieve Orye (Antropoloog, UGent)
Paul Pataer (Eresenator, jurist)
Gert Pauwels (Managing Director Atmosphere BBDO)
Axl Peleman (Muzikant)
Roland Pepermans (Gewoon Hoogleraar, Arbeids- en
Organisatiepsychologie, VUB)
Judith Perneel (Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen)
Jean Pestieau (professeur de physique, UCL)
Piet Piryns (zonder meer)
Alain Platel (Les Ballets C dela B)
Peter Prinsen (Art-director Vlaamse Media Maatschappij)
Axelle Red (Artiest)
Olivia Rutazibwa (Politicologe, IUE-Firenze)
Mong Rosseel (Podiumkunstenaar/De Vieze Gasten)
Mien Roymans (Assistant Project coordinator /CAST Inc.)
Mark Saey (Filosoof, Blokwatch)
Pieter Saey (Geograaf, UGent)
Marie Scheirlinck (medewerkster Vermeylenfonds/ docente VSPW-Gent)
Nadia Scheys (Radiomaker)
Isabelle Schoepen (Recensent)
Björn Siffer (Adjunct-dir. Hum. Verbond Vlaanderen)
Jessy Siongers (Sociologie VUB)
Johan Soenen (Erevoorzitter A. Vermeylenfonds)
Han Soete (Indymedia)
Youssef Souissi (voorzitter VOEM)
Ruth Stokx (Directeur Vlaams Minderhedencentrum)
Marc Swyngedouw (Hoogleraar KUL)
Marleen Temmerman (Prof. Gyneacologie UGent /Ark Prijs vh Vrije Woord
2006)
Peter Theuns (Psycholoog, VUB)
Kim Tibos (Pedagoge, VUB)
Jo Tollebeek (Gewoon hoogleraar KUL)
Peter Tom Jones (Postdoc. Onderzoeker KUL)
Sam Touzani (Acteur)
Monika Triest (Pedagogisch coördinator, A'pen,)
Chika Unigwe (Schrijfster)
Jean-Paul Van Bendegem (Filosoof, decaan L&W, VUB)
Diny Van Beylen (FC Poppesnor)
Benjamin Van Camp (Rector Vrije Universiteit Brussel)
Gie van den Berghe (Ethicus, UGent)
Jan Vandersmissen (Het Roze Huis- Antwerpse Regenboogkoepel)
Alexander Vanderstichele (Socioloog, KUL)
Elke Vandeperre (Werkplaats voor Theologie en Maatschappij)
Gertrudis Van de Vijver (Filosofe, UGent)
Ellen Van den Bulck (Fiëbre Multicultureel Platform)
Eefje van der Linden (Motief vzw)
Katrien Vandermarliere (Directeur Vlaams Architectuurinstituut)
Eric Vanhaute (Historicus, UGent)
Hein Vanhee (Hoofd Collectiebeheer KMMA)
Henk Van Hellem (Gecoöpteerd Bestuurder VUB)
Martine Vanherck (Federatie Wereldvrouwen vzw)
Annemie Van Kerckhoven (Kunstenares)
Joke van Leeuwen (auteur, tekenaar, performer)
Jim Van Leemput (voorzitter vzw Fugitive in Exile, Alg. dir. VUB)
Gregory Van Lier (Postdoctoraal onderzoeker UCL)
Bart Van Loo (Publicist)
Lode van Outrive (Criminoloog, KUL)
David Van Reybrouck (Schrijver)
Koen Van Synghel (Architect-criticus)
Jan Vandersmissen (Het Roze Huis - Antwerpse Regenboogkoepel)
Guy Vanthemsche (Historicus, VUB)
Raf Verbeke (vakbondsafgevaardigde Carnoy Gent)
Irina Veretennicoff (Professor Fysica en Fotonica, VUB)
Tom Verschaffel (Docent Geschiedenis KUL, campus Kortrijk)
Remi Verwimp (Werkplaats voor Theologie en Maatschappij)
Raf Walschaerts (Kommil Foo)
Peter Westenberg (Constant vzw)
Dominique Willaert (Victoria Deluxe, Gent)
Gudrun Willems (Centrumverantwoordelijke Gemeenschapscentrum Elzenhof)
Els Witte (Historica, oud-rector VUB)
Barbara Wyckmans (Het Paleis)
Hilal Yalçin (Steunpunt Gelijke Kansen, UA)
Söhret Yildirim (Cultuurwetenschapper)
Sami Zemni (Politicoloog UGent, directeur C.I.E)
Walter Zinzen (Ex- VRT journalist)
Bovenstaande tekst en de lijst van ondertekenaars
verscheen op zaterdag 20 mei 2006 in de kranten De Morgen en De
Standaard.
Een Franse vertaling verscheen op 24 mei in de krant Le Soir.
Gaat u, net als deze 184 eerste ondertekenaars, ook akkoord met deze
tekst?
Vul dan hieronder uw gegevens in en druk vervolgens op de groene knop
'submit'.
Al meer dan 26,000 mensen gingen u voor.
theP
Is dat alles ? Ik dacht dat links uit meer mensen bestond.
WT
Lees verder op narkive:
Loading...